İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacaktır

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK630680
Şehir : İzmir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
29
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
11.05.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

No Fakülte/MYO Bölüm Anabilim Dalı Unvan Drc Adet Nitelik
1 İslami İlimler Temel İslam
Bilimleri
Tasavvuf Dr.Öğr.Üyesi 3 1 İlgili ana bilim dalında doktora yapmış, Mesnevî'de Allah Kâinat ve İnsan konusunda çalışmışolmak.
2

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Medya ve İletişim

Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık
Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında yapmış olmak; Kent
Markalaşması,YetenekYönetimiveİnsanKaynaklarıYönetimikonularındaakademikçalışmalarıbulunmak.
3 Görsel İletişim Tasarımı Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Reklamcılık alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Reklamda Görsel İletişim,Nöropazarlama, Sanat ve Reklam Tasarımı alanlarında akademik çalışmaları bulunmak.
4

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

Yönetim ve
Organizasyon
Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İşletmede doktora yapmış olmak, Yıkıcı Liderlik konusunda çalışmış olmak.
5 Üretim Yönetimi ve
Pazarlama
Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İşletmede doktora yapmış olmak, Yaratıcı Şehirler, Yaratıcı Endüstriler ve Örgütsel Yaratıcılıküzerinde çalışmış olmak.
6

SağlıkBilimleri

ÇocukGelişimi

Çocuk Gelişimi

Doçent 1 1 Doçentliğini Çocuk Gelişimi alanından almış olmak, Gelişimsel Dil Bozuklukları ve ErkenOkuryazarlık alanında çalışmaları bulunmak.
7 Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Yüksek lisans ve doktorasının Eğitim Bilimleri alanında yapmış ve Çocukta Çoklu OrtamdaDinleme
Becerisinin Gelişimi üzerine çalışma yapmış olmak.
8 Sağlık Hizmetleri Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı Pr. Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış olmak. En az 10 yıl yükseköğretim kurumu deneyimi ve en az
sekiz dönem Yaşlı Bakım programında ders vermiş olmak. Alanı ile ilgili uluslararası veulusal yayınlara sahip olmak.
9 Eczacılık Eczacılık Meslek
Bilimleri
Farmakognozi Doçent 1 1 Farmakognozi alanında doktora yapmış olmak, aynı alanda doçentlik unvanı almış olmak.Centaurea Türleri üzerinde çalışma yapmış olmak.
10

Tıp

Dâhili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör 1 1 Türk Kardiyoloji Derneğinin verdiği Kardiyoloji Yeterlilik Belgesine sahip olmak,
Elektrofizyoloji konusunda, Kalp Kapak Hastalığı ve Kalp Ritm Bozukluklarının İnvaziv Tedavisi ve Aritmi Tedavisinde 3 Boyutlu Temassız Haritalama Yöntemleri konusunda tecrübeli olmak, Ekokardiyografi ile
Ölçülen İnteratrial İleti Zamanının Atriyal Fibrilasyon Ön Görmesi konusundaSCI-E yayınları olmak.
11 Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Koroner Kalp Hastalığı İnvaziv Tedavileri konusunda tecrübeli, Viral Karaciğer Hastalıklarında StrainEkokardiyografi ve Kalp Hızı Toparlama Zamanı Syntax Skoru İlişkisine yönelik SCIEçalışması olmak.
12 Acil Tıp Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Acil Tıp alanında en az 10 yıl deneyimli ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı Klinik Araştırmacı eğitimi almış olmak. İLERİ Düzey USG Rehberliğinde Sinir Blokları konusunda sertifikası olmak. Acil Serviste İntracranial Kanamalı Hastaların Perihemotomal Ödem Alanlarının Prognostik Değerleri üzerine
uluslararası çalışma yapmış olmak.
13 Radyoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Karaciğer Transplantasyonu Öncesi Hepatik Venlerin Varyasyonları üzerine ve Atrofik Gastrit ileAteroskleroz Arasındaki Olası İlişkinin Görüntülenmesi üzerine uluslararası çalışmalar yapmışolmak.
14 Deri ve Zührevi Hastalıklar Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Dermatolojik Cerrahi konusunda deneyim sahibi olmak ve Lepra ve Tropikal Deri Hastalıkları konusunda eğitim almış olmak.
15

İç Hastalıkları

Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Klinik araştırmalar konusunda yurtdışında sertifikalı eğitim almış olmak, mTOR Yolağı ile ilgili yayın yapmış olmak, FGF21 Düzeyleri ve Meme Kanseri Arasındaki İlişki ile ilgili araştırma yapmış olmak.
16 Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Hücre Kültürü çalışmalarında deneyimli olmak, Anti-kanser İlaçların Lösemi Hücre Dizilerinde Sitotoksik ve Apopitotik Etkilerini tanımlayan çalışmalar yapmış olmak ve bu konuda uluslararasıdergilerde
yayınlanmış makaleleri olmak.
17

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Çocuk Acil Yan Dal uzmanı olmak, Non-Fetal Suicidlerin Hastaneye Yatışını EngelleyenFaktörler alanında çalışmaları olmak.
18 Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Çocuk Metobolizması Hastalıkları yan dal uzmanı olmak, Primer Nörotransmitter Metobolizma Bozuklukları ve Aktivatör Protein Eksiklikleri alanında çalışmalar yapmış olmak
19

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 1 Temporal Kemik Cerrahi Anatomi çalışmalarında yeni bir varyasyonu tanımlayan uluslar arasıyayını olmak.
20

Tıbbi Patoloji

Profesör 1 1 Gastrointestinal Patoloji konusunda yurt dışında clinical fellowship yapmış olmak.
21 Doçent 1 1 Temel Onkoloji eğitimi almış olmak ve ilgili alanda lisansüstü eğitim programında eğitici olmak,Meme Kanseri üzerine çalışmaları olmak.
22 Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Patoloji Dernekleri Federasyonu tıbbi patoloji yeterlik sınavında başarılı olup yeterlilik belgesi almış
olmak, Hematopatoloji konusunda yetkinlik açısından başarılı bulunmuş olmak, MemeKanseri ve Hematopatoloji konularında uluslararası yayınları olmak.
23 Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 1 Periferik Sinir Tamiri konusunda uluslararası alanda (SCI-SCIE) yayınları olmak.
24 Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Perinatoloji yandal uzmanı olmak, Fetal Ekokardiyografi konusunda deneyimli olmak, İntrakardiyak
Ekojenik Odağı Olan Fetüslerde Doku Doppler Kaynaklı Miyokard Performansİndeksinin Değerlendirilmesi konulu uluslararası çalışmalar yapmış olmak.
25

Kalp ve DamarCerrahisi

Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Arkus Aort Patolojilerin Hibrit Tedavisi alanında uluslararası (SCI-SCIE) klinik çalışmalarıolmak.
26 Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Koroner Arter Cerahisi ve Sistemik İnflamatuar Yanıt İlişkisi alanında uluslararası ( SCI-SCIE)klinik çalışmaları olmak.
27 Genel Cerrahi Doçent 1 1 İntraoperatif Radyoterapi ve Robottik Cerrahi alanında çalışmış olmak ve yurtdışı sertifikaları olmak. Erken Evre Meme Kanserinde Serum Biomarkerlerin Tanısal Değeri ile ilgili uluslararası yayınlanmışbilimselaraştırmasıolmak,OnkoplastikMemeCerrahisikonusundadeneyimliolmak,CerrahiOnkolojiyan
dal uzmanı olmak.
28

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent 1 1 Antibiyotik Direnç Profilleri, Bakteri ve Kandida Biyofilm konusunda çalışmaları olmak. DAS okuluna gitmiş olmak ve Sterilizasyon konusunda uluslararası bildiriler yapmış olmak.
29 Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Epstein-Barr Virüsü ile İlişkili Laringeal Karsinomalı Hastalarda Sitokin Seviyeleri konuluuluslararası yayın yapmış olmak.

Diğer Şartlar:

1- Başvuracakların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2- Profesör ve Doçent kadrosuna atama, daimi statüde yapılacaktır.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4- Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak öğretim üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olmaları zorunludur.

5- Eczacılık Fakültesine ait kadrolara başvuracak öğretim üyesi adaylarının Eczacılık Fakültesi mezunu olmaları zorunludur

6- Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi, Anabilim Dalını, Resmi Gazete sayı ve tarihi ile ilan numarasını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ve doldurup imzalayacakları alanı ile ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/S/11116/formlar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (Altı) takım dosya ve 6 (Altı) adet CD’yi ekleyerek (dosyalar plastik arşiv kutusu içinde teslim edilecektir) Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

7- Doçent kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi, Anabilim Dalını, Resmi Gazete sayı ve tarihi ile ilan numarasını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ve doldurup imzalayacakları alanı ile ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/S/11116/formlar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım Dosya ve 4 (Dört) adet Cd’yi ekleyerek (dosyalar plastik arşiv kutusu içinde teslim edilecektir) Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

8- Dr. Öğr. Üyesi Kadrolarına başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi, Anabilim Dalını, Resmi Gazete sayı ve tarihi ile ilan numarasını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf, Yayın Listesi ve doldurup imzalayacakları alanı ile ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/S/11116/formlar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım dosya ve 4 (Dört) adet Cd’yi ekleyerek (dosyalar plastik arşiv kutusu içinde teslim edilecektir) ilgili birimlere şahsen başvuru yapacaklardır.

9- İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr internet sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz “Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri”ne http://personel.ikc.edu.tr/Share/B6172F2BE653E5618FF0D79F3681A850 internet sitesinden de ulaşılabilinir. Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR