GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğretim Üyeleri alınacaktır

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK502670
Şehir : Giresun
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
10
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
10.07.2018
Son başvuru Tarihi
:
24.07.2018

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 24. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, 4 adet gönderim kutusuyla birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek 4 adet gönderim kutusuyla birlikte ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

NOT: Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.

İlan Tarihi : 10.07.2018

Başvuru Tarihi : 10.07.2018

Son Başvuru Tarihi : 24.07.2018

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTI

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Mandibula kırıklarında transparotid yaklaşım konusunda çalışması olmak.

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Muhasebe denetiminde kanaat fonksiyonlarının, kanıtsal ağ ve kanıtsalmantık kullanımları ve uygulamaları ile ilgili çalışmaları olmak.

3

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Doçent

3

1

Bulanık zaman serileri ve yapay sinir ağları alanlarında çalışmaları olmak.

4

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını sosyoloji alanında yapmış olup, gıda sosyolojisi, küresel gıda sistemi ve kırsal alanlar sosyolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

5

İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

İslam Tarihi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

İslam Tarihi alanında doktora yapmış olup, Abbasiler dönemi kurumları ile ilgili çalışmaları olmak.

6

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Perioperatif uygulanan steroidin kan şekeri üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak.

7

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını fen bilgisi öğretmenliği alanında yapmış; mühendislik tasarım temelli fen eğitimi, bilimsel yaratıcılık ve eleştirel düşünme konularında çalışmaları olmak.

8

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Doktora eğitimini coğrafya öğretmenliği alanında yapmış ve coğrafya eğitiminde bağlam temelli öğretim yaklaşımı üzerine çalışmış olmak.

9

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Arap Dili ve BelagatıAnabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olup, 18. yy. Osmanlı Arapça Sarf eserleri üzerine tahkik çalışması yapmış olmak.

10

Turizm Fakültesi

Rekreasyon Yönetimi Bölümü

Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını turizm alanında yapmış; sürdürülebilir turizm ve turizmde yaşam kalitesi konularında çalışmaları olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR