KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ

Öğretim üyesi alınacaktır

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00787218
Şehir : Konya / Meram
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 16.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
8

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 4., 14. ve 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 28.01.1982 tarih ve 17588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 8 adet öğretim üyesi alınacak olup adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde, Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına; başvurdukları birimi/bölümü ve iletişim adreslerini belirten bir dilekçe ile birlikte ekinde özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı sureti), doçentlik/doktora belgesinin onaylı suretini, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı / TC. kimlik kartı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve başlıca araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği ve yayın listesinin yer aldığı başvuru dosyasından Profesör kadrosu için 6 adet (ayrıca 6 adet CD halinde), Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet (ayrıca 4 adet CD halinde) teslim etmeleri gerekmektedir.
NOTLAR:
  1. Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır.
  2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  3. Üniversitemizde eğitim %100 İngilizce olduğundan başvuru yapacak öğretim üyelerinin 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8 inci maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğu belgelendirmesi gerekir.
  4. Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.
  5. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.
  6. Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
  7. 4045 sayılı Kanun ve 2000/284 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması neticesine göre işlem tesis edilecektir.
  8. 0 (332) 223 54 23 veya 223 54 54 numaralı telefondan ilan ile ilgili ayrıca bilgi alınabilir.
  9. İlan metnine aynı zamanda www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Fakültesi Birimi/Bölümü Unvanı Adet Uzmanlık Alanı/Açıklama
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomühendislik Profesör 1 Doçentliğini Biyoloji Bilimi alanında almış olmak. Biyosensörler, aptamerler ve moleküler kapılar alanında çalışmalarda bulunmuş olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Gıda Mühendisliği Profesör 1 Doçentliğini Gıda Mühendisliği alanında almış olmak. Gıdalara yüksek hidrostatik basınç uygulamaları ve öngörücü gıda mikrobiyolojisi alanında çalışmalarda bulunmuş olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Doktor
Öğretim Üyesi
1 Doktorasını maliyet muhasebesi ve bütçeleme alanında yapmış olmak. Yönetim ve finansal muhasebe teori ve uygulamaları konularında çalışmalarda bulunmuş olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Tarım ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Bitkisel Üretim ve
Teknolojileri
Doktor
Öğretim Üyesi
1 Doktorasını Türkiye’deki bazı leonardit kaynakların biyoteknolojik yöntem ile organik tarımda kullanılması ve biyolojik hümik üretimi için değerlendirilmesi konularında yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Bitkisel Üretim ve
Teknolojileri
Doktor
Öğretim Üyesi
1 Doktorasını agroekolojik modelleme, tarımda iklim değişikliği, tarımsal meteoroloji, tarımsal sulama konularında yapmış olmak. Bitki biyofizyoloji ve tarımsal ormancılık alanında çalışmalarda bulunmuş olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktor
Öğretim Üyesi
1 Doktorasını nanoteknoloji alanında yapmış olmak. Peptid nanofiberlerin medikal alanda kullanımları ile ilgili çalışmalarda bulunmuş olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR