MEF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Tam gün görev yapacak Öğretim Üyeleri alınacaktır

MEF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK502683
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 25. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
10.07.2018
Başvuru Süresi
:
İlanın yayım tarihinden itibaren Eğitim Fakültesi için 45 gün, diğer fakülteler için 15 gün içinde şahsen ve posta ile yapılabilir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili, Hukuk Fakültesinde %30, diğer Fakültelerinde %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Classroom/Learning” öğretim modelinin ve Eğitim Fakültesinde “Okulda Üniversite” öğretmen eğitimi modelinin uygulandığı Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 25. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak Öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Hukuk Fakültesinin Anayasa Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Medeni Hukuk ve Mali Hukuk anabilim dallarına yapılan başvurular hariç, diğer tüm alanlarda Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış Profesör kadrosu için 6, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için 4 nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren Eğitim Fakültesi için 45 gün, diğer fakülteler için 15 gün içinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No:4 34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr

FAKÜLTE

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

SAYI

AÇIKLAMA

EĞİTİM

İngilizce Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi, Doçent veya Profesör

1

Doktora çalışmasını Yabancı Diller Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, ikinci dil edinimi ve dil bilimi alanlarında yapmış̧ olmak. Alan ile ilgili dersleri lisans ve yüksek lisans seviyesinde yürütebiliyor olmak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doç. veya Prof.

1

Doktora derecesini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak. Alan ile ilgili dersleri lisans ve yüksek lisans seviyesinde yürütebiliyor olmak.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Doçent veya Profesör

1

Doktorasını Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak ve bu konuda ulusal, uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları olmak, ortaokul veya lise seviyesinde 2 yıl öğretmenlik deneyimi olmak ve Lisansüstü program geliştirme, ders verme ve araştırma projeleri yönetme konularında deneyimli olmak tercih sebebidir.

Eğitim Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi, Doçent veya Profesör

2

Doktora çalışmasını Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı alanlarında yapmış̧ olmak. Alan ile ilgili dersleri lisans ve yüksek lisans seviyesinde yürütebiliyor olmak.

HUKUK

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Prof.

1

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Prof.

1

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Prof.

1

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Doç.

2

MÜHENDİSLİK

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tam sayılı doğrusal ve doğrusal olmayan programlama konusunda uzmanlığı; kablosuz sensör ağları üzerine endeksli dergilerde yayınları bulunmak. Girişimcilik, mühendislik ekonomisi ve finansal yönetim gibi endüstri mühendisliği ve finansal mühendisliğin kesiştiği alanlarda deneyimli olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Doç.

1

Telsiz ağlar ve anlık (ad-hoc) ağlar konusunda uzmanlaşmış ve bu konularda bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Prof.

1

Doktorasını Fizik alanında yapmış olmak ve polimerleşme kinetiği, polielektrolitler ve polimer ultrasonikdegradasyon kinetiği konularında endeksli uluslararası dergilerde yayınları bulunmak. Fizik dersleri verme konusunda deneyimli olmak.

İnşaat Mühendisliği

Prof.

1

Yapı mühendisliği konusunda uzman; beton, öngerilmeli beton ve betonarme yapıların kırılma mekaniği ve malzeme özellikleri konularında akademik çalışmaları olmak.

Prof.

1

Sayısal çözüm yöntemleri, geoteknik deprem mühendisliği, inşaat proje yönetimi ve yapı işletmesi konularında sektörel ve akademik çalışmaları olmak.

SANAT TASARIM VE MİMARLIK

Mimarlık

Prof.

2

Mimari tasarım ve kuramı alanında ulusal ve uluslararası akademik çalışmaları olmak.

Doç veya Dr. Öğr. Üyesi

2

Doktorasını Mimari Tasarım, Mimarlık Tarihi ya da Mimarlık Teknolojileri alanında yapmış olmak; bu alanlarda ulusal ve uluslararası akademik çalışmaları olmak.

İç Mimarlık

Doç veya Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans, Y Lisans derecelerini Mimarlık ya da İç Mimarlık alanlarında almış olmak; Doktorasını İç Mimarlık ya da Mimarlık alanında yapmış olmak.

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER

Psikoloji

Doç.

1

Klinik Psikoloji Alanında doktora ve doktora sonrası çalışmalarını tamamlamış olmak, yetişkin psikopatolojisi ile ilgilenen ve bu alanda etki faktörlü dergilerde (2 ve üstü) uluslararası yayınları ve kitap veya bölümleri olan, uluslararası işbirlikli ve kültürlerarası çalışmalarda halk sağlığı, depresyon ve intihar konularıyla ilgilenmek

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını psikoloji alanında tercihen yurtdışında yapmış olan öğretim üyesi alınacaktır. Klinik psikoloji alanında doktora yapmış adaylara öncelik verilecek olup diğer psikoloji alanlarında doktorasını tamamlamış adayların başvuruları da değerlendirilecektir. Adayların deneysel psikoloji, ölçme ve değerlendirme dersleri verebilecek olmaları ve uluslararası yayınlara sahip olmaları gerekmektedir.

İşletme

Dr. Öğr. Üyesi

1

Pazarlama alanında doktora yapmış olmak. Pazarlama alanında ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları olmak.

NOT: Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom/Learning” eğitim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı ve Eğitim Fakültesi’nde uygulanan, “MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde tanımlanan Okulda Üniversite Modeli’ninyürütülmesine ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul etmek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR