YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Düzeltildi) Yeditepe Üniversitesi 14 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK628622
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
14
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
08.05.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Fakülte/ Yüksekokul Bölüm/Program/ Anabilim Dalı Kadro Unvanı Kadro Sayısı Nitelik ALES/YDS
Eşdeğeri Puanı
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi 1 *Lisans eğitimini Grafik Tasarım alanında yapmış olmak,
*Yüksek Lisans eğitimini yine Grafik Tasarım alanında yapmış olmak veya yapıyor olmak,
*Adayın eser dosyasının grafik tasarım çalışmaları içermesi ve yayınlanmış Grafik Tasarım çalışmalarının
olması şartları aranmaktadır.
ALES 70
YDS 50
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi 2 *Psikoloji Lisans mezunu olmak,
*Bir Psikoloji Yüksek Lisans Programında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak şartı aranmaktadır.
ALES 70
YDS 50
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü - Medeni Usul İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 1 *Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak,
*Hukuk Tezli Yüksek Lisans veya Hukuk Doktora Programına kayıtlı olmak şartları aranmaktadır.
ALES 70
YDS 50
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi 1 *Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunu olmak,
*Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak,
*Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında Doktora
yapıyor olmak şartları aranmaktadır.
ALES 70
YDS 50
Fen Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü Araştırma Görevlisi 1 *İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Lisans ve Tezli Yüksek Lisans derecisine sahip olmak,
*Aynı alanda Doktora eğitimine devam ediyor olmak
şartları aranmaktadır.
ALES 70
YDS 50
Meslek Yüksek Okulu *Makine Mühendisliği Bölümü
*ElektrikveElektronik Mühendisliği Bölümü
*Endüstri Mühendisliği Bölümü
*Otomotiv Mühendisliği Bölümü
*Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Öğretim Görevlisi 4 Lisans Eğitimini veya Doktorasını Anadili Almanca olan bir ülkede yapmış olmak(Denklikleri ile beraber) , veya eşdeğerliliği olan bir merkezi yabancı dil sınavından Almanca yeterliliği olmak şartları
aranmaktadır.
ALES 70
YDS 80
Meslek Yüksek Okulu *Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
*Yazılım Mühendisliği Bölümü
*Kimya Mühendisliği Bölümü
*Fizik Mühendisliği Bölümü
*Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
*Ekonometri Bölümü
Öğretim Görevlisi 4 Lisans Eğitimini veya Doktorasını Anadili Almanca olan bir ülkede yapmış olmak (Denklikleri ile beraber), veya eşdeğerliliği olan bir merkezi yabancı dil sınavından Almanca yeterliliği olmak şartları aranmaktadır. ALES 70
YDS 80

Başvuru Bilgileri:
Duyuru Başlama Tarihi İlanın resmi gazetede yayımlandığı tarihtir.
Başvuru Değerlendirme ve Sınav Takvimi
Son Başvuru Tarihi, Başvuru Adresi, Ön Değerlendirme Tarihi, Sınav
Giriş Tarihi ve Detayları, Son Değerlendirme Tarihi üniversitemizin
www.yeditepe.edu.tr adresinden, duyurular bölümünden açıklanacaktır.
Kabul Edilecek Başvuru Şekli Şahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.)
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.yeditepe.edu.tr

Genel şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel Şartlar:
a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir
b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
c) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

İstenen Belgeler:
1 – Başvuru dilekçesi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- 1 adet fotoğraf,
4- Özgeçmiş,
5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
6- Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,
7- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,
8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi

Önemli Notlar:

a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

b) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Muafiyet:

a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR