MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sözleşmeli personel alınacaktır

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00885287
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 31.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
1
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Teknisyen

7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar EK MADDE 2. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre 2016 yılı KPSSP94 (Ortaöğretim) puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVAN

ADET

ARANILAN NİTELİKLER (ÖZEL ŞARTLAR)

Teknisyen

1

 • Ortaöğretim dengi mesleki teknik okulların Bilgisayar bölümünden mezun olmak.
 • Bilgi Yönetim Sistemi, otomasyon, mezun izleme sistemi konularında bilgili olmak, bilgi işlem konusunda en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.
 • Bilgisayar donanımı (Temel kullanım, tamir, format kurulum ve ağ sistemleri ) konusunda deneyime sahip olmak.
 • Network yönetimi, sunucu (server) yönetimi ile proje yönetimi konularında deneyime sahip olmak ve bunları belgelendirmek.
 • İyi derecede bilgisayar programları (MS Office, Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, vb.) bilgisine sahip olmak.
 • Web Tasarımı (Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Flash, After Effects ) programlarında bilgili olmak ve belgelendirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak faaliyetlerin yürütülmesini sağlayacak, iş güvenliği ile ilgili faaliyetlerin takibini yapabilecek bilgiye sahip olmak ve belgelendirmek.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR:

1) Yukarıda belirtilen özel şartları taşımak.

2) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

UYARI: 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir (1) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Nüfus Cüzdanı aslı

 2. Fotoğraflı başvuru formu (www.msgsu.edu.tr adresinden temin edilecektir)

 3. Diploma/ Mezuniyet Belgesi aslı veya onaylı fotokopisi

 4. KPSS-2016 sınavı KPSSP94 sonuç belgesi

 5. Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler

 6. Adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ile çalışma sürelerini, çalışmış oldukları kurumun antetli (ıslak imza ve kaşeli) yazısı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI:

Adayların başvurularını, gerekli belgeler ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen yapmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurulara, nitelikleri uygun olmayan veya eksik belge ile başvuran adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Başvuru ve işe başlama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz ve hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılır, kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSSP94 puan sıralaması dikkate alınarak oluşturulacak olan liste en geç (5) iş günü içinde www.msgsu.edu.tr web adresimizde yayınlanacaktır. Sonuçların açıklanmasından itibaren en geç (10) iş günü içinde işe başlaması için gerekli evrakları teslim etmeyen aday hakkını kaybedecek olup, yerine KPSSP94 puanı en yüksek olan aday (1.yedek aday) yerleştirilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara yazılı ya da sözlü bir tebligat yapılmayacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR