YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yüksek İhtisas Üniversitesi 18 ders verecek Öğretim Görevlisi alacak

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK599853
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
18
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
05.03.2019
Son başvuru Tarihi
:
19.03.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden

Başvuru Tarihi : 05.03.2019
Son Başvuru Tarihi : 19.03.2019

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda istenilen belgeler ile birlikte ilgili Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Adres:
Rektörlük: Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Karakaya Mah. Bağlum Bulvarı No:1 Keçiören/ANKARA

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvurdukları bölüm programı belirten dilekçe.
2- En az Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ve bunu belgelemek.
3- Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES sınavlarından birinden en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
4- Özgeçmiş
5- İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
6- Onaylı nüfus cüzdanı örneği.
7- Adli Sicil Belgesi
8- Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
9- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar veya geçmişte çalışmış olanlar; çalışmış oldukları kurumdan onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvurularına eklemelidirler.
10- Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.
11- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
12- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
13- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
14- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
15- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Birimi Bölümü Program Unvanı Adet Aranılan Şartlar
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Optisyenlik Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 3

Fizik, Fizik mühendisliği, fizik öğretmenliği veya Optik ve Akustik Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Fizyoterapi Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 3

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 3

Biyomedikal Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarından birinden mezun olmak ve Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.

Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Programcılığı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 3

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri veya Yazılım Mühendisliği Lisans Mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya bu
alanlarda doktora yapıyor olmak.

Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama İnternet Ağ ve Teknolojileri Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 3

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar-Enformatik veya Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Lisans Mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya bu alanlarda doktora
yapıyor olmak.

Meslek Yüksek Okulu Eczacılık Bölümü Eczane Hizmetleri Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 3

Eczacılık, Biyokimya, Kimya, Kimya Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya Tıbbi Farmakoloji alanında
doktora yapıyor olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ilanımız için:
Ön Değerlendirme Tarihi : 22.03.2019
Sınav Tarihi : 26.03.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 27.03.2019

Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ilanımız için:
Ön Değerlendirme Tarihi : 20.03.2019
Sınav Tarihi : 22.03.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 26.03.2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR