YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Personel Kadrolarına 109 Öğretim Elemanı alıyor

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01034186
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 02.08.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
109
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği
Başvuru Süresi
:
02.08.2019-21.08.2019
Son başvuru Tarihi
:
21.08.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden

Başvuru Tarihi : 02.08.2019
Son Başvuru Tarihi : 21.08.2019

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.
Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Adres: Rektörlük – Tıp Fakültesi : Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA Sağlık Bilimleri Fakültesi: Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 6 Balgat / ANKARA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Karakaya Mah. Bağlum Bulvarı No:1 Keçiören/ANKARA Meslek Yüksekokulu: Karakaya Mah. Bağlum Bulvarı No:1 Keçiören/ANKARA

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi
4- İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Adli Sicil Belgesi
7- Doçentlik Belgesi
8- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü
9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD.
10- Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun olarak doldurulacak Puan tablosu (http://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/Yonerge_ve_Yonetmelik.html)
11- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
12- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

DOÇENT KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi
4- İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Adli Sicil Belgesi
7- Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
8- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD
10- Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun olarak doldurulacak Puan tablosu (http://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/Yonerge_ve_Yonetmelik.html)
11- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
12- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
13- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
14- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi
4- İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Adli Sicil Belgesi
7- Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
8- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi
9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD
10- Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun olarak doldurulacak Puan tablosu (http://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/Yonerge_ve_Yonetmelik.html)
11- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
12- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
13- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
14- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvurdukları bölüm programı belirten dilekçe.
2- En az Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ve bunu belgelemek.
3- Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES sınavlarından birinden en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
4-Özgeçmiş
5- İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
6- Onaylı nüfus cüzdanı örneği.
7- Adli Sicil Belgesi
8-Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
9- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar veya geçmişte çalışmış olanlar; çalışmış oldukları kurumdan onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvurularına eklemelidirler.
10- Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.
11- İngilizce dilinden en az 50 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi başvuruları için)
12- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
13- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
14- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
15- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
16- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi alım ilanımız için;
Ön Değerlendirme Tarihi : 23.08.2019
Sınav Tarihi : 26.08.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 28.08.2019

BİRİM BÖLÜM
ANABİLİM /BİLİM DALI/ PROGRAM
UNVANI ALINACAK KİŞİ SAYISI BAŞVURU KOŞULLARI
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Dr.Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalında doktora derecesine sahip olmak,
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Dr.Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalında doktora derecesine sahip olmak,
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Dr.Öğretim Üyesi 1 Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında uzmanlık veya doktora derecesine sahip olmak,
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Dr.Öğretim Üyesi 1 Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında uzmanlık ve doktora derecesi olmak, eğitim görevlisi olarak çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Eğitimi ve Bilişimi Dr.Öğretim Üyesi 1 Tıp fakültesi mezunu olup, Tıp eğitimi alanında doktora derecesine sahip olmak olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Dr.Öğretim Üyesi 1 Acil serviste hızlı verilen kristalloidlerin asit baz dengesi üzerinde etkileri konusunda tecrübeli olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof.Dr. 1 Akut bronşiolitlerde plevral effüzyon konusunda tecrübeli olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Yenidoğan YB) Doç. Dr. 1 İskemide Albümin düzeylerinin yenidoğanlardaki solunum desteği ve asfiksi ile ilişkisi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Endokrinolojisi) Dr.Öğretim Üyesi 1 Polikistik over sendromu tanısı ile izlenen adölesanlarda mutasyonlar konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğretim Üyesi 1 Çocuk yoğun bakımda tecrübesi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr.Öğretim Üyesi 1 Anne sütü ve emzirme danışmanlığı konusunda eğitimci olmak, Çocukluk dönemi Metabolizma ve Beslenme , aşılar konusunda çalışmaları olmak, Enfeksiyon Kontrol Hekimi ve Neonatal resüsitasyon Sertifikalarına sahip olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr.Öğretim Üyesi 1 Gelişimsel pediatri yüksek lisansı yapmış olmak. Yurt dışında pediatrik karaciğer transplantasyonu eğitimi almış olmak, Yenidoğan akciğer ultrasonografi sertifikası sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr.Öğretim Üyesi 1 Deney hayvan kullanımı sertifikası olmak, deneysel artrit modeli konusunda tecrübeli olmak, Çocuk Romatolojisi ile ilgili çalışmaları olmak. SCI-expanded kapsamında dergilerde aktif hakemlik görevi bulunmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr.Öğretim Üyesi 1 Sosyal pediatri doktorası yapmış olmak, çocuk istismarı ve ihmali konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr.Öğretim Üyesi 1 Üst solunum yolu enfeksiyonları ve astım konusunda çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Prof.Dr. 1 Fraksiyonel lazerler konusunda çalışmaları ve tecrübesi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Dr.Öğretim Üyesi 1 Ksantelazma palpebrarum ve Aterosklerotik risk faktörleri ile ilişkili uluslararası dergide yayınları olmak. Akne , Rosacea, şarap lekesi hastalığı ilgi alanı olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Dr.Öğretim Üyesi 1 Kronik ürtiker ve Fibromiyalji sendromu ile ilgili uluslararası dergilerde yayını olmak; ürtiker ve saç hastalıkları ilgi alanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doç.Dr. 1 İnfektif endokarditlerde MVP konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Öğretim Üyesi 1 Karaciğer, böbrek nakilleri ve ilik nakilleri hastalarının enfeksiyonlarının tanı, tedavi ve takiplerinde 5 yıl ve üzerinde tecrübesi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Farmakoloji Prof.Dr 1 Tıp doktoru , Kardiyovasküler Farmakoloji ve kardiyovasküler, hücresel elektrofizyoloji alanlarında tecrübeli. Kalp kök hücreleri konusunda en az 2 yıl yurt dışında eğitim almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Prof.Dr 1 Algoloji yandal uzmanlığı olmak. Elektrofizyoloji eğitimli olmak, nörofizyoloji alanında özgün araştırmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Prof.Dr 1 Temporomandibular Eklem Sendromu konusunda ve Splintlerin kaslara etkisinin saptanmasında elektromiyografi kullanımında tecrübeli olmak. Romatoid Artrit aktivitesinin saptanmasında immunoglobulin G sintigrafisi kullanımında tecrübeli olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dr. Öğretim Üyesi 1 Hemiplejik ağrılı omuzun tedavisinde supraskapular sinir blokajı ve periartikuler omuz enjeksiyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Prof.Dr. 1 Doçentliğini göğüs hastalıkları alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Dr.Öğretim Üyesi 1 Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Polisomnografik ve Antropometrik Parametrelerin Değişimi , Pulmoner emboli konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları
(Nefroloji)
Prof.Dr. 1 Hemodiyaliz hastalarında sEPCR ile AVF trombozu ve stenozu ilişkisi konusunda tecrübeli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları
Prof.Dr.
1 Böbrek Transplantasyonunda hayat kalitesi, depresyon ve medikal tedavi ile ilgili yayınları ve 15 yıllık tecrübesi olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları
Prof.Dr.
1 Homosısteın ve thalıdomıd ile ilgili çalışmaları olmak ve 15 yıllık kemik iliği nakil tecrübesi bulunmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları
Prof.Dr.
1 Solid tümörlerin tedavisinde yüksek doz kemoterapi ve kök hücre nakli uygulamasında deneyimli ve sertifika sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doc.Dr 1 Doçentliğini romatoloji alanında almış olmak ve ankilozan spondilit ve inflamatuar barsak hastalığında genetik faktörler ile ilgili çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doc.Dr 1 “ERCP deneyimi ve çocuklarda ERCP ile ilgili çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları
(Gastroenteroloji)
Prof. Dr 1 Özofagus, yabancı cisimler ve gastroözofageal reflü konularında tecrübeli olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları
(Gastroenteroloji)
Prof. .Dr 1 Bağırsak mikrobiyotası konusunda çalışmaları ve deneyimi olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları
(Tıbbi Onkoloji)
Dr.Öğretim Üyesi 1 Meme , akciğer, gastrointestinal, ürogenital, cilt kanserleri, İmmunoterapi, hedeflenmiş tedaviler ,kanser biyolojisi ve immünolojisi konularında tecrübeli olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları
(Tıbbi Onkoloji)
Dr.Öğretim Üyesi 1 Triple negatif meme kanseri tedavisinde tecrübeli olmak ve renal hücreli kanserlerde viral prevalans konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Dr.Öğretim Üyesi 1 KBY,malnütrisyon ve egzokrin fonksiyonu ile ilgili çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
İç Hastalıkları Dr.Öğretim Üyesi 1 B vitamini ve insülin direnci konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Prof.Dr. 1 Maskeli hipertansiyon ve atriyal fibrilasyon epidemiyolojisi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Kardiyoloji Prof.Dr.
1
Dalgacık nöral network bozukluğu ile birlikte olan Kalp kapağı hastalıklarının tanısında akıllı sistem kullanımı ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Kardiyoloji Prof.Dr. 1 Ekokardiyografi görüntüleme yöntemi ile ilgili çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doc.Dr. 1 Prekalsitonin ve kalp yetmezliği ile ilgili çalışmaları olmak, EPS,CRT ve kalıcı kalp pili konularında tecrübeli olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Dr. Öğretim Üyesi 1 Maskeli hipertansiyon konusunda, invaziv koroner ve periferik arter konusunda tecrübeli olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Dr. Öğretim Üyesi 1 Kompleks koroner ve periferik vasküler girişim, endovasküler girişimler, perkütan konjenital girişim konularinda tecrübeli olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Dr. Öğretim Üyesi 1 Uyku bozuklukları, baş ağrısı ve epilepsi konusunda tecrübeli olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Dr. Öğretim üyesi 1 Parkinson hastalığında DBS’li hasta takibinde yer almak ve tecrübe sahibi olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Dr. Öğretim üyesi 1 Nükleer Onkoloji, Nükleer Kardiyoloji ve Organ nakli hastalarında DTPA uygulamaları alanında tecrübesi olmak, onkoloji hastalarının PET CT görüntülemeleri alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doç.Dr. 1 Meme radyolojisi alanında yurtdışından alınmış eğitimi olmak ve kanser görüntülemede diffüzyon ağırlıklı MR görüntüleme yöntemi dahil ileri MR görüntüleme alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olup bu alanlarda çalışmaları olmak .
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Dr.Öğretrim Üyesi 1 Üriner sistem patolojilerinde BT ürografinin tanı değeri konusunda tecrübeli olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Dr.Öğretrim Üyesi 1 Hipertansiyonun endotel disfonksiyonu üzerindeki rolünün belirlenmesinde yüksek rezolüsyonlu ultrasonografinin tanı değeri konusunda tecrübeli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Dr.Öğretrim Üyesi 1 Radyolojide yapay zeka ve beyin segmentasyon algoritmaları konusunda tecrübeli olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Dr.Öğretrim Üyesi 1 Kardiyak MR inceleme ile sol ventrikül fonksiyonu değerlendirme konusunda tecrübeli olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) Prof:Dr. 1 Depresyon, nörogörüntüleme, cinsel işlev bozuklukları ve cinsel kimlik bozuklukları alanında yayınları olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) Dr. Öğr. Üyesi
1
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları ve fobiler alanında tecrübeli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 Zor entübasyonda laryngeal mask airway kullanımı konusunda tecrübeli olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 Ortopedik cerrahi vakalarında preoperatif uygulanan farklı pregabalin rejimlerinin postoperatif ağrı ve opioid ihtiyacı üzerine etkileri hakkında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 Transplantasyon, organ nakli ve beyin ölümü tespiti konusunda tecrübeli olmak; organ nakil koordinatörlüğü sertifikası olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 Lokal anestezi altında sistoskopi yapılan olgularda ketamin ve propofol sedasyounun hasta ve cerrah konforu açısından değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak. Akupunktur sertifikası olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anestezi (Yoğun Bakım) Prof.Dr. 1 Yoğun Bakım uzmanı olmak. Yoğun Bakım alanında kitap editörü olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi
Prof. Dr.
1 Kraniyovertebral Bileşke ile ilgili Anatomik, Radyolojik çalışma ve omurilik-periferik sinir yaralanması ile ilgili deneysel çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi
Prof. Dr.
1 Spinal kordun lomber ve sakral segmentlerinin vertebra cisimleri ve spinal sinir köklerine göre anatomik ilişkisini, pozisyonlarını gösteren kadavra çalışması yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doç. Dr. 1 Çocuklarda koroziv madde içimi sonucu oluşan özefagus yanıklarında tecrübeli olmak. Amerika'da çocuk ürolojisi stajı yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi
Prof. Dr.
1 Obstrüksiyon yapan duodenal ülserlerde proksimal gastrik vagatomi ve pleroplasti konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri
Genel Cerrahi

Prof. Dr.
1 Mastalji ve fibromiyalji sendromu arasındaki ilişki konusunda tecrübeli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri
Genel Cerrahi
Dr. Öğr. Üyesi 1 Mide tümörleri ile ilgili çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri
Genel Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi
1 Fournier gangreni açık cerrahisi ve VAC ile kapatma ile ilgili tecrübeli olmak. Meme endokrin cerrahisi alanında çalışmalar yapmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri
Genel Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi
1 Laporoskopik Sleeve Gastrektomide ile ilgili uluslararası kitapta bölüm yazarlığı olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Prof. Dr. 1 Torakotomi ve sternotomi kapatma teknikleri ve myastenia graves üzerine çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Prof. Dr. 1 Çocuk ve Erişkin Şaşılıkları, Binoküler görme ile ilgili yayınları olmak, bu konularda yurt dışı eğitim almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri
Göz Hastalıkları
Doç. Dr. 1 Oküler onkoloji ve Oküloplastik cerrahi konusunda uluslararası yayınları bulunmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları
Dr. Öğr. Üyesi 1 Konjenital lens hastalıklarının cerrahi tedavisi ve konjenital nazolakrimal kanal tıkanıklıklarının endoskopik tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak, oküler elektrofizyoloji eğitimi almış olmak ve ‘International Council of Ophthalmology’ (ICO) yeterlilik sertifikası olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Prof. Dr. 1 Non-selektif invitro fertilizasyon hastalarında ilaçların etkisi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doç. Dr.
1 İnfertilite ve endoskopik cerrahi ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doç. Dr.
1 İnfertilite ve endoskopik cerrahide tecrübeli olmak. En az 2 yil yurtdisinda universitede kadin dogum kliniginde calisma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr. Öğr. Üyesi
1 Etonogestrel kontraseptif implantın laktasyon döneminde kemik metabolizması üzerine etkileri ile ilgili çalışmaları olmak, Sağlık Bakanlığı Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik uygulamaları Sertifikası olmak,
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr. Öğr. Üyesi
1 İnfertilite, tüp bebek ve robotik cerrahi alanında deneyimi olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr. Öğr. Üyesi
1 “Robotik Cerrahi “Sertifikası ve “Acil Obstetrik Kanamada İleri Cerrahi Müdehale Eğitimi Sertifikası” sahibi olmak ve “Açıklanamayan İnfertiliteli Olgularla ilişkili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr. Öğr. Üyesi
1 “Robotik Cerrahi “ Sertifikası Acil Obstetrik Kanamada İleri Cerrahi Müdahale Eğitimi Sertifikası” sahibi olmak ve Midüretral Sling’ler ve Prolapsus Cerrahi ile ilgili çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr. Öğr. Üyesi
1 Postpartum depresyon konusunda sosyoekonomik ve klinik çalışmlar yapmış olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr. Öğr. Üyesi
1 İnsan oosit genetiği konusunda tecrübeli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr. Öğr. Üyesi
1 İnfertilite ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr. Öğr. Üyesi
1 Obstetrik kanamalarda Hipogastrik arter ligasyonu ve Jinekolojik Onkolojik cerrahide tecrübeli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Minimal invaziv koroner cerrahi alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Cabg’li hastalarda asetilsalisik asit direnci ve varfarin direnci ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Radial arter ve full arterial revaskülarizasyon konusunda çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Prof. Dr. 1 Baş boyun kanserlerinin cerrahi tedavisi ve rekonstrüksiyonu konusunda tecrübe sahibi olmak. Seramid metabolizması ve baş boyun kanserleri ilişkili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Doç. Dr. 1 Hyaluronik asit yağ greft miringoplasti konusunda ve robotik horlama cerrahisi alanında tecrübeli ve maskeli hipertansiyon ve tinnitus ilişkisi ile ilgili çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Dr. Öğr. Üyesi 1 Bell paralizinde temporal kemik bulguları konusunda çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Dr. Öğr. Üyesi 1 Nazal cerrahi sonrası tampon kullanımı yaşam kalitesi ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji
Prof. Dr.

1
Patellofemoral eklem hastalıkları, bunların patofizyolojileri hakkında çalışmalar yapmış olmak ve ‘Artroskopik Cerrahide tecrübeli olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Prof. Dr. 1 Pediatrik kalça ve ayak deformiteleri ile ilgili çalışmaları olmak, omurga cerrahisi konusunda yurtdışı deneyimi olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Dr. Öğretim Üyesi 1 Tibia plato kırıkları hakkında çalışmaları olmak, Pelvis ve asetabulum kırıkları cerrahi tedavisi hakkında eğitimli ve tecrübeli olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doç. Dr. 1 Burun rekonstrüksiyonu ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dr. Öğretim Üyesi 1 Butoniere deformitesi onarımında yeni teknik tanımlamış olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dr. Öğretim Üyesi 1 Burun, göz kapağı ve dudak tümörlerinin eksizyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri
Tıbbi Patoloji
Dr.Öğretim Üyesi 1 Tıbbi Patoloji Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp bilimleri Üroloji Prof. Dr. 1 Üriner sistem yaralanmaları, üriner sistem taşlarının yapısal özellikleri üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Prof..Dr 1 Robotik ve laporoskopik cerrahi eğitimi kursları vermiş olmak, Avrupa Board yönetiminde olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Dr. Öğretim Üyesi 1 Pelvik ağrı sendromları ve alt üriner sistem fizyolojisi üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp bilimleri Üroloji Doç. Dr. 1 Laparoskopik böbrek cerrahisi tekniği ve Robotik cerrahi deneyimi ve bu konuda çalışmaları olmak. Robotik konsol cerrahisi sertifikası sahibi olmak. Non-obstrüktif azospermi konusunda erkek infertilitesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp bilimleri Üroloji Doç. Dr. 1 Robotik cerrahi deneyimi ve bu konuda çalışmaları olmak. Robotik konsol cerrahisi sertifikası sahibi olmak. Faz 3 klinik çalışması olmak. Avrupa Üroloji Yeterlilik Diploması (Fellow of the European Board of Urology) sahibi olmak
Sağlık
Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Prof. Dr. 1 Beslenme ve Diyetetik Bölümü alanında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak,
Sağlık
Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Dr. Öğretim Üyesi 2 Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunu olmak, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Programlarında doktora derecesine sahip olmak,
Sağlık
Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Dr. Öğretim Üyesi 1
Biyokimya uzmanlığı veya doktorası olmak
Sağlık
Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik
İç Hastalıkları Hemşireliği veya Hemşirelik Esasları Dr. Öğretim Üyesi 1 İç Hastalıkları Hemşireliği veya Hemşirelik Esasları alanında doktora derecesine sahip olmak,
Sağlık
Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğretim Üyesi 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak,

Sağlık
Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği
Öğretim Görevlisi
(Ders Vermek Üzere)
1 Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak, İç Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisansını tamamlamış ve doktora yapıyor olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Dr.Öğretim Üyesi

1
Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini İşletme Anabilim Dalında almış olmak; yüksek lisans veya doktora derecelerinden en az birini Pazarlama Bilim dalından almış olmak; en az 5 yıl özel sektör tecrübesi olmak, sağlık pazarlaması ile ilgili çalışması olmak, yükseköğretim kurumlarında en az 1 yıl ders vermiş olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR