YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yüksek İhtisas Üniversitesi SBF'ne Öğretim Görevlisi alınacak

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : DPB601148
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Dil ve Konuşma Terapisi ABD
Eleman Sayısı
:
1
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
06.03.2019
Son başvuru Tarihi
:
20.03.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden

Başvuru Tarihi : 06.03.2019

Son Başvuru Tarihi : 20.03.2019

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumlan Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.

Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

ADRES: Rektörlük Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat /ANKARA

Sağlık Bilimleri Fakültesi: Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 6 Balgat/ANKARA

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları bölüm programı belirten dilekçe.

2 - En az Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ve bunu belgelemek.

3 - Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES sınavlarından birinden en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.

4 - Özgeçmiş

5 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

6 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği.

7 - Adli Sicil Belgesi

8 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

9 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar veya geçmişte çalışmış olanlar; çalışmış oldukları kurumdan onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvurularına eklemelidirler.

10 - Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.

11 - İngilizce dilinden en az 50 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi

12 - Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

13 - Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

13 - Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

14- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

15 - İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Ön Değerlendirme Tarihi : 21.03.2019

Sınav Tarihi : 22.03.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 25.03.2019

Birimi Bölüm Anabilim Dalı/ Program Unvanı Adet Aranılan Şartlar
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Dil ve Konuşma Terapisi Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/ Odyoloji/Dil ve Konuşma Terapisi Lisans mezunu olmak ve bu alanlarda Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR