YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yüksek İhtisas Üniversitesine Doktor Öğretim Üyeleri alınacak

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00957051
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 05.03.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
3
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği
Başvuru Süresi
:
Başvuru dönemi, 5.03.2019- 19.03.2019
Son başvuru Tarihi
:
19.03.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden

Başvuru Tarihi : 05.03.2019
Son Başvuru Tarihi : 19.03.2019

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

ADRES : Rektörlük Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA Sağlık Bilimleri Fakültesi: Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 6 Balgat / ANKARA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.
2 - Özgeçmiş
3 - Yayın listesi
4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
5 - Nüfus cüzdanı örneği
6- Adli Sicil Belgesi
7- Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
8- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi
9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD
10- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
11- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
12- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
13- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
14-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
15- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
16-İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI/PROGRAM UNVANI ADET ARANILAN ŞARTLAR
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Dil ve Konuşma Terapisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak, Uzmanlığını Kulak Burun Boğaz alanında tamamlamış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Dil ve Konuşma Terapisi Dr. Öğr. Üyesi 2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / Odyoloji / Dil ve Konuşma Terapisi Lisans mezunu olmak, Dil ve Konuşma Terapisi veya Odyoloji Programında Doktora derecesine sahip olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR