BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Akademik personel alımı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00539418
Şehir : Balıkesir / Altıeylül
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 10.02.2017
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Son başvuru Tarihi
:
25.02.2017 10:00

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 4., 14. ve 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’nden

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

B- DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

C - YARDIMCI DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek ilgili birimlere şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Yardımcı Doçent kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını yada 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23.maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Yardımcı Doçent kadrolarına başvuramazlar.

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

KAD.DER.

ADET

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bil. Böl./Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Endokrinoloğu olmak.

Dahili Tıp Bil. Böl./Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

1

Çocuk Nefroloğu olmak.

Dahili Tıp Bil. Böl./Kardiyoloji

Yrd.Doç.

4

1

Kardiak Elektrofizyoloji konusunda eğitim almış olmak.

Dahili Tıp Bil. Böl./Nöroloji

Yrd.Doç.

3

1

SVO’lu hastalarda EEG bulguları konusunda çalışmaları olmak.

Dahili Tıp Bil. Böl./Radyoloji

Yrd.Doç.

1

1

Türk Girişimsel Radyoloji Diplomasına sahip olmak; Akut inmenin Endovasküler tedavisi ve ileri girişimsel radyolojisi konusunda eğitimli olmak.

Cerrahi Tıp Bil.Böl./ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent

1

1

Yurtiçi ve Yurtdışından “Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Yeterlilik Sertifikaları” olmak; baş boyun bölgesi cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Cerrahi Tıp Bil.Böl./ Üroloji

Profesör

1

1

Hipospadias ve Gen Mutasyonları ile Çocuk Ürolojisi ve Üroonkoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bil.Böl./ Üroloji

Yrd.Doç.

1

1

Laparoskopik Adrenalektomi ile ilgili ve Üriner Sistem Taş Hastalığının PCNL tedavisi hakkında çalışmalar yapmış olmak.

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

KAD.DER.

ADET

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bil.Böl./Çocuk Cerrahisi

Yrd.Doç.

4

1

Yabancı cisim Aspirasyonlarının tanı ve tedavileri konusunda çalışmaları olmak.

Cerrahi Tıp Bil.Böl./Göz Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

1

Optik Kohorens Tomografi kullanımı ile ilgili çalışmaları olmak.

Cerrahi Tıp Bil.Böl./Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd.Doç.

4

1

Deneysel Travmatik Spinal Cord yaralanmaları konusunda çalışmaları olmak

Cerrahi Tıp Bil.Böl./Tıbbi Patoloji

Yrd.Doç.

4

1

Bazal hücreli Karsinomlar konusunda çalışmaları olmak.

Cerrahi Tıp Bil.Böl./Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

1

Ses kısıklığında Hyalurinic asitin etkisi konusunda çalışmaları olmak.

Cerrahi Tıp Bil.Böl./Kalp Damar Cerrahisi

Yrd.Doç.

1

1

Koroner Bypasslı hastalarda Atorvastatinin etkileri konusunda çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Mekatronik Müh.Böl.

Yrd.Doç.

1

1

Doktorasını Makine Müh. alanında yapmış olup; Akıllı, Öğrenebilen Otomasyon Sistemleri alanında çalışmaları olmak.

Mekatronik Müh.Böl.

Yrd.Doç.

1

1

Doktorasını Makine Müh.alanında yapmış olup; Siklon Ayırıcılar ve Optimizasyonu alanında çalışmaları bulunmak.

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

Matematik ve Fen Bil.Böl./Kimya Eğitimi

Doçent

1

2

Eğitim Bil.Böl./Eğit.Prog. ve Öğr.

Doçent

1

1

Güzel San.Eğt.Böl./Müzik Eğitimi

Yrd.Doç.

4

1

Özel Eğitim Böl./Zihin Engelliler Eğt.

Yrd.Doç.

3

1

Doktorasını Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Eğt. alanında yapmış olup, Zihinsel Engelliler üzerinde çalışmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Psikoloji Böl./Sosyal Psikoloji

Doçent

2

1

Tarih Böl./Genel Türk Tarihi

Yrd.Doç.

3

1

Türk Dili ve Edb. Böl./Yeni Türk Edebiyatı

Yrd.Doç.

1

1

Tanzimat Edebiyatı ile ilgili çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bil. Böl./Tefsir

Doçent

1

1

İlköğretim Din Kült. Ve Ahl.Bil.Eğt. Böl

Doçent

1

1

VETERİNER FAKÜLTESİ

Temel Bil.Böl./Histoloji ve Emb.

Profesör

1

1

Temel Bil.Böl./Vet.Fizyolojisi

Yrd.Doç.

1

1

Klinik Önc.Bil.Böl./ Vet. Virolojisi

Yrd.Doç.

1

1

Moleküler Virolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Klinik Bil.Böl./Vet. İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Maliye Böl./Mali Hukuk

Doçent

2

1

İktisat Böl./İktisadi Gel. ve Uluslararası İktisat

Yrd.Doç.

3

1

IMF Politikaları alanında çalışmaları olmak.

TURİZM FAKÜLTESİ

Turizm Rehb.Böl.

Doçent

2

1

Doçentliğini Turizm alanında almış olmak, Turist Rehberliği alanında çalışmaları olmak.

Turizm İşl..Böl.

Doçent

1

1

Doçentliğini Turizm alanında almış olmak, Girişimcilik konularında çalışmaları olmak.

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

KAD.DER.

ADET

AÇIKLAMA

BURHANİYE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Gastronomi ve Mutfak San.Böl.

Yrd.Doç.

4

1

Turizm alanında doktora yapmış olup, yerel mutfak alanında çalışmaları bulunmak.

EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU

Bitkisel ve Hayvansal Üre.Böl./ Zeytincilik ve Zeytin İşl.

Yrd.Doç.

2

1

Doktorasını Biyoloji alanında yapmış olup, Zeytin konusunda Entomolojik çalışmaları olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR