BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Akademik personel alınacaktır

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00677418
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 17.10.2017
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
42
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Profesör, Doçent, Yrd.Doç.
İlgili Yönetmelik
:
2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Son başvuru Tarihi
:
02.11.2017 10:00

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 4., 14. ve 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’nden

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI
- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.
B- DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI
- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
C - YARDIMCI DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI
- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, yabancı dil belgelerini (yabancı dil ile ilgili bilim alanına başvuran adayların, merkezi yabancı dil sınavlarında alanında en az 80 (seksen) puan, sınava gireceği 2.yabancı dilden ise en az 55 (elli beş) puan aldıklarına ilişkin belgeleri), 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek ilgili birimlere şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
- 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Yardımcı Doçent kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını yada 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur.
- Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23.maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.
Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Yardımcı Doçent kadrolarına başvuramazlar.


BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN
KAD.DER.
ADET

AÇIKLAMA
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bil.Böl./Göğüs Hast. Profesör 1 1 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları alanında yandal uzmanlığını almış olmak.
Dahili Tıp Bil.Böl./Adli Tıp Profesör 1 1
Temel Tıp Bil.Böl./Tıbbi Mikrobiy. Doçent 1 1 Tüberkülozun hızlı ve hassas tanısı teknikleri üzerine çalışıyor olmak.
Cerrahi Tıp Bil.Böl./KBB Hast. Doçent 1 1
Cerrahi Tıp Bil.Böl./Kadın Hast.ve Doğum Doçent 1 1 Ostrojen ve Progesteron içeren ilaçların etkileri konusunda çalışmaları olmak.
Dahili Tıp Bil.Böl./Çocuk Sağ.ve Hast. Doçent 2 1
Cerrahi Tıp Bil.Böl./ Kalp Damar Cerrahisi Yrd.Doç. 1 1
Dahili Tıp Bil.Böl./İç Hastalıkları Yrd.Doç. 1 1 Hemodiyaliz Sertifikasına sahip olmak.
Dahili Tıp Bil.Böl./Enfeksiyon Hast. Yrd.Doç. 1 1 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasına sahip olmak.
Cerrahi Tıp Bil.Böl./Acil Tıp Yrd.Doç. 1 1
Cerrahi Tıp Bil.Böl./Acil Tıp Yrd.Doç. 1 1
BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN
KAD.DER.
ADET

AÇIKLAMA
Cerrahi Tıp Bil.Böl./Genel Cerrahi Yrd.Doç. 1 1 Türk Genel Cerrahi Eğitimi belgesine sahip olmak.
Cerrahi Tıp Bil.Böl./Genel Cerrahi Yrd.Doç. 4 1 Karaciğer Transplantasyonu konusunda deneyime sahip olmak.
Cerrahi Tıp Bil.Böl./Kulak Burun Boğaz Hast. Yrd.Doç. 3 1 Endonasal septoplasti de greft uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.
Cerrahi Tıp Bil.Böl./Üroloji Yrd.Doç. 1 1 Üreteral Jet dinamikleri veya nokturnal poli üri alanlarında çalışmışları olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Gıda Müh.Böl./ Gıda Bilim Doçent 1 1 Doğal gıda antioksidanları konusunda çalışmaları olmak.
Gıda Müh.Böl./ Gıda Bilim Yrd.Doç. 1 1 Gıda Mühendisliği alanında doktorasını yapmış olup, Pirina ve Pirina yağı üzerinde çalışmaları olmak.
NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bil.Böl./ Reh.ve Psiko Dan. Doçent 1 1

Güzel San.Eğt.Böl./ Müzik Eğitimi Doçent 1 1

Güzel San.Eğt.Böl./ Müzik Eğitimi Doçent 2 1
Mat. ve Fen Bil.Eğit.Böl./
Matematik Eğt.
Yrd.Doç. 1 1
Temel Eğit.Böl./ Sınıf Eğitimi
Yrd.Doç. 1 1
Türkçe ve Sos.Bil.Eğit.Böl./
Türk Dili ve Edb.
Yrd.Doç. 1 1 .
Eğitim Bil.Böl./ Reh.ve Psiko Dan.
Yrd.Doç. 2 1
Özel Eğt.Böl./ Zihin Engelliler Eğt.
Yrd.Doç. 2 1
Özel Eğt.Böl./ Zihin Engelliler Eğt.
Yrd.Doç. 3 1
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Böl./ Genel Biyoloji Profesör 1 1
Fizik Böl./ Genel Fizik Profesör 1 1
Mol.Biy.ve Gen.Böl./
Mol.Biy.ve Gen.
Doçent 1 1
Sosyoloji Böl./ Uyg. Sosyoloji Yrd.Doç. 3 1 Turizm Sosyolojisi alanında çalışmaları olmak.
Sosyoloji Böl./ Genel Sos.ve Meto. Yrd.Doç. 4 1 Çocukluk Sosyoloji alanında çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İslam Tar. ve San.Böl./ İslam Tarihi Profesör 1 1
MİMARLIK FAKÜLTESİ Mimarlık Böl../ Mimarlık Tarihi Doçent 1 1
Mimarlık Böl./Yapı Bilgisi Doçent 1 1
Mimarlık Böl./Bina Bilgisi Yrd.Doç. 1 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Böl./ Muhasebe ve Finansman Doçent 1 1 Finansman alanında çalışmış olmak.
Uluslar. Tic. ve Lojistik Böl./Lojistik Yrd.Doç. 3 1 Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olup, Tedarik Zinciri ve Lojistik alanında çalışmaları olmak.
Siyaset Bil.ve Kamu Yön.Bil.Böl. /
Yönetim Bilimleri
Yrd.Doç. 4 1
BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN
KAD.DER.
ADET

AÇIKLAMA
BURHANİYE UYG.BİL.YO. Bank. ve Fin. Böl./ Bank. ve Finans Yrd.Doç. 3 1 Finansman alanında çalışmış olmak.
BALIKESİR SAĞLIK YO. Ebelik. Böl./ Ebelik Yrd.Doç. 1 1
BEDEN EĞT. VE SPOR YO. Antrenörlük Eğt. Böl./ Antrenörlük Eğit. Yrd.Doç. 1 1
Spor Yön. Böl./ Spor Yön. Yrd.Doç. 1 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR