ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ankara Üniversitesi 43 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK692500
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
43
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
26.09.2019
Son başvuru Tarihi
:
10.10.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar da Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. (Düzeltme ilanı yayınlanmıştır)

Kadrolara Başvuracak Adaylar:
1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email v.s.) açıkça belirtilecektir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve lisansüstü öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösteren onaylı belge)
5-Lisans Transkripti (onaylı belge) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’ün belirlediği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
6-ALES Belgesi
7-2 adet fotoğraf
8-Yabancı Dil Belgesi
9-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 26.09.2019
Son Başvuru Tarihi : 10.10.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 21.10.2019
Sınav Giriş Tarihi : 25.10.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 01.11.2019

ÖNEMLİ NOTLAR
1-Başvuru şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.
2-Sonuçlar kadronun ilan edildiği birimin internet adresinde yayımlanacaktır.
3-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
4-Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
5-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
6-Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
7-Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.
8

- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir
- 06.02.2013 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile
- Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

9-Öğretim Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
10-İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
11-İlanımıza http://www.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

BİRİM UNVANI ADET DERECE ALES
PUANI/TÜRÜ
YABANCI DİL PUANI AÇIKLAMALAR

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya ABD ARŞ.GÖR 1 5 75/SÖZ 70 Coğrafya Bölümü lisans mezunu ve Coğrafya
Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

http://www.dtcf.ankara.edu.tr

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Kuzey-Doğu (Saha-Tuva) Türk Lehçeleri
ve Edebiyatları ABD
ARŞ.GÖR 1 5 75/SÖZ 70 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü lisans ve tezli yükseklisans mezunu olmak, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.

http://www.dtcf.ankara.edu.tr

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Yunan Dili ve Edebiyatı ABD ARŞ.GÖR 1 5 75/SÖZ 70 Yunan Dili ve Edebiyatı lisans mezunu ve aynı programda tezli yüksek lisans yapıyor olmak. İstenilen Yabancı dil belgesine ek olarak, ilgili yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerli kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az85
veya eşdeğeri bir puan almış olmak

http://www.dtcf.ankara.edu.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili ABD ARŞ.GÖR 1 5 75/SÖZ 70 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu ve Yeni Türk Dili programında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak

http://www.dtcf.ankara.edu.tr

ECZACILIK FAKÜLTESİ
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmasötik Kimya ABD ARŞ.GÖR 1 4 75/SAY 70 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu ve Farmasötik Kimya alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak

http://www.pharmacy.ankara.edu.tr

Eczacılık Teknolojisi Bölümü Farmasötik Teknoloji ABD ARŞ.GÖR 1 4 75/SAY 70 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu ve Farmasötik Teknoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

http://www.pharmacy.ankara.edu.tr

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Farmasötik Mikrobiyoloji ABD ARŞ.GÖR 1 4 75/SAY 70 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu ve Farmasötik Mikrobiyoloji alanında tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak

http://www.pharmacy.ankara.edu.tr

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi ABD
ARŞ.GÖR 1 5 75/EA 70 Yetişkin Eğitimi alanında tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak

http://www.education.ankara.edu.tr

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD ARŞ.GÖR 1 5 75/SÖZ 70 Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans mezunu ve Okul Öncesi Eğitimi alanında tezli yüksek lisans
veya doktora yapıyor olmak

http://www.education.ankara.edu.tr

FEN FAKÜLTESİ
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Astrofizik ABD ARŞ.GÖR 1 5 75/SAY 70 Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü lisans mezunu ve Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor
olmak

http://www.science.ankara.edu.tr

Fizik Bölümü Genel Fizik ABD ARŞ.GÖR 1 5 75/SAY 70 Fizik, Fizik Mühendisliği veya Matematik
Bölümü lisans mezunu ve Fizik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

http://www.science.ankara.edu.tr

Kimya Bölümü Biyokimya ABD ARŞ.GÖR 1 5 75/SAY 70 Kimya Bölümü lisans mezunu ve Kimya
Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

http://www.science.ankara.edu.tr

Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik ABD ARŞ.GÖR 1 5 75/SAY 70 Matematik Bölümü lisans mezunu ve Matematik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

http://www.science.ankara.edu.tr

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Temel Sanat Eğitimi Bölümü Temel Eğitim ABD ARŞ.GÖR 1 5 75/SÖZ 70 Güzel Sanatlar Eğitimi (Resim veya Resim -
İş Eğitimi) alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

http://www.gsf.ankara.edu.tr

Temel Sanat Eğitimi Bölümü
Temel Eğitim ABD
ARŞ.GÖR 1 5 75/SÖZ 70 Güzel Sanatlar Eğitimi alanında doktora
yapıyor olmak

http://www.gsf.ankara.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ
Kamu Hukuku Bölümü
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD
ARŞ.GÖR 1 5 75/EA 70 Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak

http://www.law.ankara.edu.tr

Özel HukukBölümü
Medeni HukukABD
ARŞ.GÖR 1 5 75/EA 70 Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak

http://www.law.ankara.edu.tr

Özel Hukuk Bölümü
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku ABD
ARŞ.GÖR 1 5 75/EA 70 Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak

http://www.law.ankara.edu.tr

Özel HukukBölümü
Roma HukukuABD
ARŞ.GÖR 1 5 75/EA 70 Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak

http://www.law.ankara.edu.tr

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi ABD ARŞ.GÖR 1 5 75/EA 70 İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi mezunu ve Dinler Tarihi alanında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak

http://www.divinity.ankara.edu.tr

Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf ABD ARŞ.GÖR 1 5 75/EA 70 İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi
mezunu ve Tasavvuf alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

http://www.divinity.ankara.edu.tr

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Çocuk Gelişimi Bölümü Çocuk Gelişimi ABD ARŞ.GÖR 1 4 75/EA 70 Çocuk Gelişimi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

http://health.ankara.edu.tr

Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Yönetimi ABD ARŞ.GÖR 1 4 75/EA 70 Sağlık Yönetimi/Sağlık İdaresi/Sağlık Kurumları Yöneticiliği/Sağlık Kurumları İşletmeciliği/Sağlık Kurumları yönetimi alanlarından birinden lisans mezunu ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak

http://health.ankara.edu.tr

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
İşletme Bölümü Ticaret Hukuku ABD ARŞ.GÖR 1 5 75/EA 70 Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

http://www.politics.ankara.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri ABD ARŞ.GÖR 1 5 75/EA 70 Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans yada doktora yapıyor olmak

http://www.politics.ankara.edu.tr

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Hareket ve Antrenman Bilimleri ABD
ARŞ.GÖR 1 5 75/ SÖZ,EA, SAY* 70 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültelerinin Antrenörlük Eğitimi bölümü lisans mezunu, Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak

http://sporbilimleri.ankara.edu.tr

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
Arazi Geliştirme ve Proje Yönetimi ABD
ARŞ.GÖR 1 5 75/EA 70 Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

http://ubf.ankara.edu.tr

TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi ABD ÖĞR.GÖR.
(Uyg.
Birimde Çal.
Üze.)
1 1 Muaf 50 Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak

http://www.medicine.ankara.edu.tr

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi ABD ÖĞR.GÖR.
(Uyg.
Birimde Çal.
Üze.)
1 1 Muaf 50 Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak

http://www.medicine.ankara.edu.tr

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD
ÖĞR.GÖR.
(Uyg.
Birimde Çal.
Üze.)
1 1 Muaf 50 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak

http://www.medicine.ankara.edu.tr

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Patoloji ABD ÖĞR.GÖR.
(Uyg.
Birimde Çal.
Üze.)
1 1 Muaf 50 Sitopatoloji yan dal uzmanı olmak

http://www.medicine.ankara.edu.tr

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk Nörolojisi BD
ÖĞR.GÖR.
(Uyg.Birimde Çal.Üze.)
1 1 Muaf 50 Çocuk Nörolojisi uzmanı olmak

http://www.medicine.ankara.edu.tr

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD
ÖĞR.GÖR.
(Uyg.
Birimde Çal.
Üze.)
1 1 Muaf 50 Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak

http://www.medicine.ankara.edu.tr

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları ABD Fizyopatoloji BD
ÖĞR.GÖR.

(Uyg.

Birimde Çal.

Üze.)
1 1 Muaf 50 Fizyopatoloji Klinik Araştırma laboratuvarında Hizmet Sunumunda görevlendirilmek üzere fizyopatoloji, moleküler biyoloji, biyokimya, fizyoloji, genetik, tıbbi biyoloji, immünoloji, mikrobiyoloji veya farmakoloji alanlarının birinde en az doktora veya uzmanlık eğitimini
tamamlamış olmak

http://www.medicine.ankara.edu.tr

Dahili Tıp Bilimleri BölümüKardiyoloji ABD ÖĞR.GÖR.

(Uyg.

Birimde Çal.

Üze.)
2 1 Muaf 50 Kardiyoloji uzmanı olmak

http://www.medicine.ankara.edu.tr

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji ABD ÖĞR.GÖR.

(Uyg.

Birimde Çal.

Üze.)
1 1 Muaf 50 Nöroloji uzmanı olmak

http://www.medicine.ankara.edu.tr

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Genetik ABD ÖĞR.GÖR.

(Uyg.

Birimde Çal.

Üze.)
1 1 Muaf 50 Tıbbi Genetik uzmanı olmak

http://www.medicine.ankara.edu.tr

VETERİNER FAKÜLTESİ
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi ABD ÖĞR.GÖR.
(Uyg.
Birimde Çal.
Üze.)
1 2 Muaf 50 Veteriner Fakültesi lisans mezunu ve Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi anabilim dalında doktora yapmış olmak

http://www.veterinary.ankara.edu.tr

ZİRAAT FAKÜLTESİ
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Su Ürünleri ABD ARŞ.GÖR 1 4 75/SAY 70 Su Ürünleri Mühendisliği lisans mezunu ve alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

http://agri.ankara.edu.tr

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD ARŞ.GÖR 1 4 75/SAY 70 Tarımsal Yapılar ve Sulama, İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu ve Tarımsal Yapılar ve Sulama anabilim dalında
tezli yüksek lisans yapıyor olmak

http://agri.ankara.edu.tr

Zootekni Bölümü
Yemler ve Hayvan Besleme ABD
ARŞ.GÖR 1 4 75/SAY 70 Zootekni Bölümü lisans mezunu ve Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

http://agri.ankara.edu.tr

KANSER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Temel Onkoloji ABD ARŞ.GÖR 1 4 75/SAY 70 Biyoloji/Moleküler Biyoloji ve Genetik/ Biyomühendislik/Genetik ve Biyomühendislik bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve Tümör biyolojisi alanında doktora yapıyor
olmak

http://onkoloji.ankara.edu.tr

* ALES puan türlerinden en yüksek olan değerlendirmeye alınacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR