ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alacak

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK698317
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
12
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
09.10.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden


1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma ek koşulları hükümleri uyarınca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;
3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;
4 - Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.
5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
6 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.
7 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
8 - Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI / ALANI UNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA
İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Doktor
Öğretim Üyesi
1 1

Memlükler dönemi ve Memlüklerde İlim Adamı Bürokrasi Yönetici İlişkileri, konularında çalışmalar yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları İslam Sanatları ve Din Musikisi Doktor
Öğretim Üyesi
1 1

Tuğra ,Tezhip, Minare, Mezar Taşları ve Ahşap eserler hakkında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Endokrinoloji) Profesör 1 1

Tiroid nodüllerine perkutan lazer ablasyon işlemi konusunda deneyime ve çalışmalara sahip olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Hematoloji ) Profesör 1 1

Hematoloji alanında araştırma ve geliştirme deneyimine ve orak hücre anemisinde moleküler genetik araştırmalara sahip olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 1

Kök hücre konusunda deneyim sahibi olmak. Tiroid kanseri ile ilgili çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Spor Bilimleri Doktor
Öğretim Üyesi
1 1

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında doktora yapmış olmak; Örgüt kültürü alanında çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
Psikoloji Klinik Psikoloji Profesör 1 1

Doçentliğini Klinik Psikoloji alanından almış olmak; Psikopatoloji, şizofreni ve ölçek geliştirme konusunda çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
Medya ve İletişim Halkla İlişkiler Profesör 1 1

Yönetsel İletişim, Kitle İletişim ve Etik konularında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Arşivcilik Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Müzelerde Arşiv ve Koleksiyon Yönetimi konusunda
araştırmalarda bulunmak.

İşletme Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Doktor
Öğretim Üyesi
3 1

Siyasetnamelerdeki yönetim anlayışı üzerine doktora çalışması yapmış olmak. Girişimcilik alanında çalışmaları olmak.

İşletme Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Doktor
Öğretim Üyesi
3 1

Liderlik, takım çalışması, ahlaki uzaklaşma alanında çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Uluslararası İlişkiler alanında doktorasını almış olmak; Doğu Avrupa, Rusya ve Avrasya bölgesinde din ve kimlik bağlamında
çalışmaları bulunmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR