BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Balıkesir Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alacak

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK540728
Şehir : Balıkesir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
24
İlgili Yönetmelik
:
•2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu •Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
19.10.2018
Başvuru Süresi
:
Başvurular; ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’nden

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

  • Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir) , yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

  • Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

B‐ DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI

  • Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

C – DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ; BAŞVURU ŞARTLARI

  • Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını ya da 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

KAD. DER.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bil.Böl./

Fizyoloji

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, tıbbi ozon ve insan karbonikanhidraz enzimi ile ilgili çalışmaları olmak.

Dahili Tıp Bil.Böl./

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Akromegali hastalarının kolonoskopik incelemesi ve kolon patolojileri ile ilgili çalışması olmak

Cerrahi Tıp Bil.Böl./ Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Tip 2 idiopatik maküler telenjiektazi

tedavisinde bevacizumab ve gözlük camları konusunda çalışmaları olmak.

Dahili Tıp Bil.Böl./

Kardiyoloji

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Kalp yetersizliğinde B12 vitamini, NGAL ve Phantom tümörü ile ilgili çalışmaları olmak.

Dahili Tıp Bil.Böl./

Kardiyoloji

Dr.Öğr.Üyesi

1

4

Koroner kollateral dolaşım ve Kontrast nefropati ilişkisi ile ilgili çalışması olmak. Elektofizyolojik Çalışma Sertifikası olmak.

Dahili Tıp Bil.Böl./

İç Hastalıkları

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Hematoloji yandal uzmanı olmak, Multiple myelomla Carfilzomib tedavisi konusunda çalışması olmak.

Dahili Tıp Bil.Böl./

İç Hastalıkları

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Türkiye’de diyabetik hastaların glisemik ve diğer metabolik parametrelerinin

değerlendirildiği çok merkezli çalışması olmak.

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

KAD. DER.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bil.Böl./ Acil Tıp

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Geriatrik hastalarda mental durum değişikliği konusunda çalışması olmak ultrasonografi konusunda deneyimli olmak.

Cerrahi Tıp Bil.Böl./ Acil Tıp

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

MÜHENDİSLİK- MİMARLIK

FAKÜLTESİ

Makine Müh. Böl./

Kons. ve İmalat

Doçent

1

1

Talaşlı imalat ve kompozit malzeme alanında çalışmaları olmak.

Endüstri Müh. Böl./

Endüstri Müh.

Doçent

1

1

Deney tasarımı yöntemleri ile modelleme ve optimizasyon konusunda uluslararası

indeksler tarafından taranan dergilerde yayınları olmak.

Jeoloji Müh.Böl./ Genel Jeoloji

Doçent

1

1

Yerbilimleri ve Mühendisliği alanında

Doçentliğini almış ve Triyas Konodontları konusunda çalışmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fizik Böl./ Genel Fizik

Profesör

1

1

Çeşitli bileşiklerin temel fiziksel

özelliklerinin Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi ile Araştırılması konusunda çalışmaları olmak.

Fizik Böl./ Atom ve Mol. Fiziği

Doçent

1

1

3d ve 4f bileşiklerinin kristal yapıları, manyetik ve lüminesans özellikleri konusunda çalışmaları olmak.

Kimya Böl./ Fizikokimya

Doçent

1

1

Reoloji alanında çalışmaları olmak.

Moleküler Biy. Ve Genetik Böl.

Doçent

1

1

Karbonik Anhidraz 9 Geni ve yönlendirilmiş mutagenez konusunda çalışmaları olmak.

Matematik Böl./Cebir ve Sayılar Teorisi

Doçent

1

1

Kriptoloji alanında çalışmaları olmak.

NECATİBEY EĞİTİM

FAKÜLTESİ

Matematik ve Fen Bil. Böl./ İlköğretim Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Bölen Fonksiyonları üzerine çalışmaları olmak

Matematik ve Fen Bil. Böl./ Fizik Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Fizik Eğitimi alanında almış olup, Astronomi Eğitimi ve Kavramsal Anlama üzerine çalışmaları olmak.

Matematik ve Fen Bil. Böl./

Kimya Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

2

Kimya Eğitimi mezunu olup, Anorganik Kimya alanında doktora yapmış olmak.

Matematik ve Fen Bil. Böl./

Biyoloji Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Moleküler sistematik alanında çalışma yapmış olmak.

Eğitim Bil. Böl./ Rehberlik ve Psikoloji Dan.

Dr.Öğr.Üyesi

1

2

Doktorasını “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” alanında yapmış olup,

Görme Engellilere yönelik

bireyselleştirilmiş testler üzerinde çalışmaları olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Temel Bilimler Böl./

Veterinerlik Anatomisi

Doçent

1

1

Kanatlılarda sinir sistemi üzerine çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bil. Böl./ Din Bilimleri

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Nusayri geleneğinde inkarnasyon alanında çalışmaları olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR