BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Balıkesir Üniversitesi 9 Öğretim Görevlisi alıyor

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK698315
Şehir : Balıkesir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
9
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
09.10.2019
Son başvuru Tarihi
:
23.10.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:

1 - 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak
2 - ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda tezli/tezsiz yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.
4 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

SINAV TAKVİMİ:

İlan Yayım Tarihi : 09.10.2019
Başvuru Başlangıç Tarihi : 09.10.2019
Son Başvuru Tarihi : 23.10.2019
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 07.11.2019
Giriş Sınavı Tarihi : 12.11.2019
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama : 15.11.2019
Sonuçların İlan edileceği İnternet Sitesi : personel.balıkesir.edu.tr

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1 - Başvuru Formu
2 - ALES Sonuç Belgesi (Sonuç Kontrol Kodlu)
3 - Yabancı Dil Sonuç Belgesi
4 - Özgeçmiş
5 - Mezuniyet Belgesi yada Diploma örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
6 - Lisans Transkripti
7 - Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)
8 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9 - Fotoğraf (1 adet)
10 - Çalışmışlığına Dair Belge + SGK yazısı yada resmi onaylı hizmet cetveli
11 - Bilimsel Yayınlar (Varsa)

MUAFİYET:

1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2 - Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Balıkesir Üniversitesi Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda tezli/tezsiz yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

AÇIKLAMALAR:

1 - Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 3 - Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar.
Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVAN ADET KAD. DER. ALESPUAN
TÜRÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Ebelik Bölümü Ebelik ABD Öğr.Gör. (Ders Verecek) 1 3 SAY 70

Ebelik lisans mezunu olup, Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında yüksek lisans yapmış olmak. Alanında en az 10 yıl tecrübeye sahip olmak.

SINDIRGI MYO Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uyg. Pr. Öğr.Gör. (Ders Verecek) 1 5 EA70

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans mezunu olup, İktisat anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak.

SUSURLUK MYO Gıda İşleme Bölümü
Gıda Kalite Kont. ve Analizi Pr.
Öğr.Gör. (Ders Verecek) 1 5 SAY 70

Fen Bilgisi Eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olup; alanında en az 5 yıl deneyimli olmak.

BALIKESİR MYO Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Pr. Öğr.Gör. (Ders Verecek) 1 5 SÖZ 70

Geleneksel Türk Sanatları bölümü mezunu olup; Seramik anasanat dalında yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumunda ders vermiş olmak.

İVRİNDİ SAĞLIK HİZM.MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Böl. Anestezi Pr. Öğr.Gör.(Ders
Verecek)
1 4 SAY 70

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.

KEPSUT MYO Mülkiyet Koruma ve Güv.Böl. Özel Güvenlik ve Koruma Pr. Öğr.Gör. (Ders Verecek) 1 4 MUAF

Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanından mezun olmak. Boks 1.kademe yardımcı antrenör belgesine sahip olup; en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak.

EDREMİT MYO

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Böl. Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Pr. Öğr.Gör. (Ders Verecek) 1 5 SAY 70

Biyoloji alanında enzim ve protein konusunda yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumunda en az 2 dönem ders vermiş olup, alanında 5 yıl tecrübeye sahip olmak.

İnşaat Böl.
İnşaat Teknolojisi Pr.
Öğr.Gör.
(Ders Verecek)
1 5 SAY 70

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup;
Ulaştırma Mühendisliği alanında yüksek lisans yapmış olmak.

İnşaat Böl.
İnşaat Teknolojisi Pr.
Öğr.Gör.(Ders
Verecek)
1 3 SAY 70

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup; ilgili alanda doktora yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR