BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Balıkesir Üniversitesi'ne 12 Öğretim Üyesi alınacak

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK567366
Şehir : Balıkesir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
12
İlgili Yönetmelik
:
•2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu •Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
14.12.2018
Başvuru Süresi
:
Başvurular; ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığının Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

B- DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile aynlmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

C- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabana Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

• 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını yada 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten İtibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

KAD.

DER.

AÇIKLAMA

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜITESİ

Eğitim Bil. Böl./ Eğitim Yönetimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olup, Okul İklimi ile ilgili çalışmaları olmak.

Matematik ve Fen Bil. Böl./ Biyoloji Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olup, Biyoteknoloji-Genetik Eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Matematik ve Fen Bil. Böl./ Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Kimya Eğitimi alanında almış olup, Madde miktarıyla ilgili semantik hatalar üzerine çalışma yapmış olmak.

Türkçe ve Sos.Bil.Eğit.Böl.

Türk Dili ve Ed.Eğit,

Doçent

1

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında Doçentliğini almış olup, Çocuk ve Gençlik Dergileri ile ilgili çalışmaları olmak.

Eğitim Bil. Böl./

Rehberlik ve Psikolojik Danış.

Doçent

1

1

Türkçe ve Sos.Bil.Eğit.Böl.

Sosyal Bil.Eğit.

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmış olup, Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinin öğretim Becerileri üzerine çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

Jeoloji Müh.Böl./

Maden Yatakları ve Jeokimya

Doçent

1

1

Masif sülfid ve krom cevherleşmeleri hakkında çalışmaları olmak.

Gıda Müh.Böl./ Gıda Bilim

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Gıda Mikrobiyolojisi, Laktik asit bakteri izolasyonu ve indentifikasyonu ile biyofilm oluşturma yetenekleri konusunda çalışmaları olmak.

TURİZM FAKÜLTESİ

Gastronomi ve Mutfak San.Böl./Gastronomi ve Mutfak San.

Profesör

1

1

Doçentliğini Turizm alanında almış olup, Gastronomi ve menü mühendisliği alanında çalışmaları olmak.

Gastronomi ve Mutfak San.Böl./ Gastronomi ve Mutfak San.

Doçent

1

1

Konaklama işletmelerinde Sendikaların Hizmet Kalitesine Etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

Turizm Reh.Böl./Turizm Rehberliği

Doçent

1

1

Turizm Rehberliği alanında çalışmaları olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Beden Eğit.Ve Spor Eğit.Böl./Beden Eğit.Ve Spor Eğit.

Profesör

1

1

Öğretmenlik Mesleği, Sporda Şiddet, iş Doyumu, Sosyal Medya konularında çalışmaları olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR