BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bartın Üniversitesinden Öğretim Üyesi alım ilanı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK597762
Şehir : Bartın
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
9
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
27.02.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

(ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 2019-01)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

- Profesör adayları; başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 5 (beş) nüshasını elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Profesör adaylarının başvuru formunda “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirmeleri zorunludur.

- Doçent adayları; başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) ortamında şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

- Doktor öğretim üyesi adayları; başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) ortamında şahsen veya posta yolu ile ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

- Müracaat edecek adayların; Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı sayfasında yer alan “Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden Başvuracak Adayların Faaliyetlerini Değerlendirme Formu”nu bilgisayar ortamında 1 (bir) adet doldurarak başvuru formu ekinde her sayfası paraflı olarak teslim edilecektir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.

- Müracaat edecek adayların “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir.

- Adayların başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya E-Devlet üzerinden alacakları “hizmet belgesini” dilekçelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylı olması şarttır.

- Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

- İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://w3.bartin.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvan Drc. Adet İlan Şartı
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doçent 1 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Bilgisayar destekli işbirlikli
öğrenme üzerine çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Resim İş Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Ortaokul düzeyinde görsel sanatlar eğitimi alanında çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1 Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Sosyal Bilgiler Eğitiminde biyografi kullanımı üzerine çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Uygulamalı Dilbilim alanında doktora yapmış olmak. Dil psikolojisi üzerine çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Matematiksel uygulamalar ve matematik eğitiminde semiyotik yaklaşım üzerine çalışmaları bulunmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Termodinamik ve Isı Tekniği Doçent 1 1 Makine Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Soğutma ve ekserji üzerine çalışmaları bulunmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Optimizasyon teknikleri kullanarak sürdürülebilirlik üzerine çalışmaları bulunmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Profesör 1 1 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Yoğun bakım hemşireliği alanında çalışmaları bulunmak.
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Saç ve güzellik bilgisi alanında çalışmaları bulunmak.

İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR