BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bartın Üniversitesine 5 Araştırma Görevlisi alınacak

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK679021
Şehir : Bartın
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
5
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
20.08.2019
Son başvuru Tarihi
:
03.09.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğretim Elemanı Alım İlanı / 2019-02

Üniversitemiz birimlerine, 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

A) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
  -Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
  -Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
  -Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
  -Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
  -Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 4. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılır.

B) SINAV TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ


B.1 Sınav Takvimi

İlan Yayım Tarihi

20 Ağustos 2019

Başvuru Başlangıç Tarihi

20 Ağustos 2019

Son Başvuru Tarihi

03 Eylül 2019 (Mesai Bitimi)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

10 Eylül 2019

Giriş Sınavı Tarihi

13 Eylül 2019

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

18 Eylül 2019

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi

https://w3.bartin.edu.tr/

B.2 Başvuru Yerleri ve İletişim Bilgileri

BİRİM

ADRES

TELEFON NUMARASI

ELEKTRONİK POSTA

Eğitim Fakültesi

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi

Eğitim Fakültesi Sözel İdari Binası Merkez/BARTIN

(0378) 501 10 00 / 1131

(0378) 501 10 00 / 2054

egitim@bartin.edu.tr

Fen Fakültesi

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi

Fen Fakültesi Sayısal İdari Binası Merkez/BARTIN

(0378) 501 10 00 / 1545

(0378) 501 10 00 / 1569

fen@bartin.edu.tr

İslami İlimler Fakültesi

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi

İslami İlimler Fakültesi Sözel İdari Binası Merkez/BARTIN

(0378) 501 10 00 / 1200

(0378) 501 10 00 / 1259

iif@bartin.edu.tr

,

C) İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İLAN NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DERECE

KADRO ADEDİ

ALES PUAN TÜRÜ

AÇIKLAMA

2019/011

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Arş. Gör

7

1

Başvuracak adayların lisans mezuniyet

alanları dikkate

alınacaktır.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

2019/012

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Arş. Gör

7

1

Başvuracak adayların lisans mezuniyet

alanları dikkate alınacaktır.

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi veya Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

2019/013

Fen Fakültesi

Moleküler

Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji

Arş. Gör

7

1

Sayısal

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans

mezunu olmak. Moleküler Biyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

2019/014

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Arş. Gör

7

1

Sözel

*İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi Lisans mezunu olmak. Hadis Anabilim Dalında veya ilgili Enstitü Müdürlüklerince belgelendirilmesi

kaydıyla Hadis alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

2019/015

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İtikadı İslam Mezhepleri

Arş. Gör

7

1

Sözel

*İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi Lisans mezunu olmak. Kelam ve İtikadı İslam Mezhepleri/Kelam ve İslam Mezhepleri Anabilim Dalında veya ilgili Enstitü Müdürlüklerince belgelendirilmesi kaydıyla Kelam ve İtikadı İslam Mezhepleri/Kelam ve

İslam Mezhepleri alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

*İlandaki “AÇIKLAMA” kısmında yer alan bilgilere göre ilgili enstitü müdürlüklerinden temin edilecek belgelerin, güncel ve başvuru tarihleri içerisinde alınmış olması gerekmektedir.

D) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

D.1 Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylardan istenilen belgeler;

Araştırma Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

1-Başvurulan unvan, birim, bölüm, anabilim dalı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Araştırma Görevlisi Başvuru Formu,

2-Özgeçmiş,

3-ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı,

4-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,

5-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeler, mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.)

6-Lisans Transkripti (Mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi olarak sunulan

transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir.)

7-Lisansüstü (İlana göre yüksek lisans ve/veya doktora) Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan karekodlu başvuru tarihi itibarıyla alınmış öğrenci belgeleri ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici öğrenci belgeleri, mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olmalıdır.)

8-Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,
9- Nüfus cüzdan fotokopisi,

E) DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

 1. 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİNİ DOLDURAN ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.
 2. Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın (B) kısmında belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birimlere veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
 3. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
 4. Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerle başvuru yapmayan adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.
 5. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
 6. Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
 7. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

F) MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR