BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK694365
Şehir : Bolu
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
20
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
01.10.2019
Başvuru Süresi
:
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statüde olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar, haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini dosyalarına ekleyecektir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

BİRİM ANABİLİM DALI UNVAN DER AD. AÇIKLAMA
Fen-Edebiyat Fakültesi Katıhal Fiziği Profesör 1 1

Doçentliğini Fizik bilim dalında almış olmak. Süperiletken tel ve parkur tipi bobin konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Profesör 1 1

Doçentliğini Biyoloji bilim (Hücre Biyolojisi) alanında almış ve biyoloji, fen ve sınıf öğretmen adaylarının bilişsel yapıları ve metaforik algılarına yönelik çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Profesör 1 1

Gıda bilimleri ve mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak, meyve sebze işleme, reaksiyon kinetiği, meyve sebze ürünlerinde fonksiyonel bileşenler konularında çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Profesör 1 1

Nefroloji bilim alanında yandal yapmış olmak. Hemodiyaliz hastalarındaki kısa ve uzun dönem sağ kalım üzerine vücut kitle indexinin etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 1

Off pump koroner bypass cerrahisinde anksiyolitiklerin elektrofizyolojik parametrelere etkisi üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 1

Acil koroner bypass ameliyatı gereken akut koroner sendromlu hastalarda klopidogrel yükleme dozlarının ameliyat sonrası kanama üzerine etkisi üzerine çalışma yapmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Profesör 1 1

Doçentliğini veteriner zootekni ve hayvan besleme alanında doçent unvanı almış olmak. Bıldırcın, hindi, broyler ve yumurta tavuğu beslenmesine ilişkin çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Meyve Yetiştirme ve Islahı Profesör 1 1

Meyve yetiştirme ve ıslahı alanı kapsamında üzümsü meyveler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Doçent 1 1

Türk-Ermeni ilişkileri, Hilal-i Ahmer Cemiyeti ve doğal afetler konularında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Doçent 1 1

Doçentlik unvanını spor bilimleri temel alanından almış ve sporda serbest zaman aktiviteleri ve taraftar davranışları konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doçent 1 1

Brc-abl (-) miyeloproliferatif neoplazilerde beta-2 glikoprotein-1’in klinik önemi hakkında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doçent 1 1

İç Hastalıkları Gastreontoloji yandal uzmanı olmak, inflamatuvar bağırsak hastalıkları alanında IL23R, JAK2 ve STAT3 ile ilgili genetik çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Nöroloji Doçent 1 1

En az 5 yıl üniversite tecrübesinin olması ve Santral Sinir Sisteminin enfeksiyoz ve immunolojik hastalıkları ve alanında proje çalışmaları yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Doçent 1 1

Doçentliğini İslam Tarihi alanında almış olmak. Osmanlı’nın son dönemi fetva eminliği ve ders vekaleti konularında çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi Din Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 4 1

Doktorasını din felsefesi anabilim dalında yapmış olmak. Modern ahlak felsefesi konularında çalışma yapmış
olmak.

İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Dr. Öğr. Üyesi 2 1

Yüksek lisans ve doktorasını temel islam bilimleri alanında yapmış olmak. Arap Dili ve Belagatı alanında yayın ve çalışmaları bulunmak.

Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Dr. Öğr. Üyesi 4 1

Turizm işletmeciliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Alternatif turizm türleri ve turizmde örgütsel davranış konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Dr. Öğr. Üyesi 3 1

Stereoloji ve elektromanyetik alanın biyolojik etkileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji
Dr. Öğr.
Üyesi
3 1

Kalça artroskopisi ve omuz artroskopisi ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisat Teorisi Dr. Öğr. Üyesi 4 1

Doktorasını İktisat alanında yapmış olmak. Enerji verimliliği ve politikaları konusunda çalışmaları olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR