BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK727285
Şehir : Burdur
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
11
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
18.11.2019
Son başvuru Tarihi
:
02.12.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31’nci ve 50/d Maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.


Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar
1 - Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.
2 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3 - Özgeçmiş
4 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5 - Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7 - Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8 - ALES Belgesi
9 - 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10 - Yabancı Dil Belgesi
11 - Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
12 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
13 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)


Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar
1 - Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.
2 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3 – Özgeçmiş

4 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5 - Lisans Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7 - Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8- Öğrenci Belgesi (Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına dair)
9 - ALES Belgesi
10 - 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
11 - Yabancı Dil Belgesi
12 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)


Genel Şartlar
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
Özel Şartlar
1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
2)Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
Muafiyet
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.


SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 18.11.2019
SON BAŞVURU TARİHİ : 02.12.2019
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 04.12.2019
GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 06.12.2019
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 09.12.2019

* Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

* Müracaatlar şahsen veya posta ile yapılacak olup, Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

* Sonuçlar Üniversitemiz https://www.mehmetakif.edu.tr web adresinden açıklanacaktır. Duyurulur.

Unvanı İlanın Çıkılacağı
Birim
Bölümü Anabilim Dalı / Programı Kadro Derecesi Kadro Sayısı ALES Yabancı Dil Başvuru Yeri İlan Özel Şart
Arş.Gör. Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik 4 1 70 50 Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik lisans mezunu, Matematik alanında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak

Öğr.Gör. (Ders Verecek) İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belegatı 3 1 70 50 İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi mezunu, Temel İslam Bilimleri alanında tezli yüksek
lisans yapmış olmak.

Öğr.Gör. (Ders Verecek) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Resterasyon 2 1 70 50 Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık lisans bölümü mezunu, Mimarlık alanında tezli yüksek
lisans yapmış olmak

Arş.Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Kurumlarında Performans ve
Verimlilik
4 1 70 50 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi lisans mezunu, Sağlık Yönetimi alanında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.

Arş.Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Risk Yönetimi ve Sigortacılık 4 1 70 50 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans lisans mezunu, Bankacılık ve Finans alanında tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.

Öğr.Gör. (Zorunlu Ortak Ders Verecek) Rektörlük

Beden Eğitimi ve Spor

3 1 70 50 Rektörlük

Spor Bilimleri veya Antrenörlük Eğitimi bölümlerinin birinden lisans mezunu, alanında tezli yüksek lisans yapmış, Lisans mezuniyetinden sonra Yüzme branşında en az 1 yıl deneyim sahibi
olmak.

Öğr.Gör. (Ders Verecek) Türk Müziği Devlet Koservatuarı Müzik Türk Müziği 3 2 70 50 Türk Müziği Devlet Koservatuarı

Müzik Eğitimi veya Devlet Konservatuvarı lisans, Müzik alanında tezli yüksek lisans yapmış, lisans mezuniyetinden sonra Türk Müziği alanında en az 2yıl
deneyim sahibi olmak.

Öğr.Gör. (Ders Verecek) Bucak Hikmet Tolunay MYO Ulaştırma Hizmetleri Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri 4 1 Muaf Muaf Bucak Hikmet Tolunay MYO

Lisans mezuniyetinden sonra Sivil Havacılık alanında en az 2 yıl
deneyim sahibi olmak.

Öğr.Gör. (Ders Verecek) Bucak Hikmet Tolunay MYO Ulaştırma Hizmetleri Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri 4 2 Muaf Muaf Bucak Hikmet Tolunay MYO

Sivil Havacılık Ulaştırma İşletmeciliği veya Havacılık Yönetimi Bölümlerinin birinden mezun, alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR