KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Dumlupınar Üniversitesi 36 Öğretim Elemanı alacak

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK572018
Şehir : Kütahya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
36
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
26.12.2018
Son başvuru Tarihi
:
11.01.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim görevlisi alınacaktır.

Genel şartlar:

(1) a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

(5) Yükseköğretim kurumlan, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.

(6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.

Özel şartlar:

(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet:

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru Şekli ve Eklenecek Belgeler:

Genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen açıklamalardaki diğer şartlara sahip adaylar,

(1) Adayın müracaat için hazırlamış olduğu dilekçesi veya üniversitemiz personel daire başkanlığının internet sitesinden temin edeceği başvuru formu,

(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

(3) 1 (Bir) adet vesikalık fotoğraf,

(4) Adayın müracaat için hazırlamış olduğu özgeçmişi veya Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın internet sitesinden temin edeceği özgeçmiş formu,

(5) Mezuniyet Belgesi (lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik) belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi veya noter onaylı fotokopisi veya www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden alınan internet çıktısı,

(Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi)

(6) Transkript (Not Çizelgesi) belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi (lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik),

(7) İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik öğrenci belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi veya www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden alınan internet çıktısı,

(8) Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan onaylı hizmet belgesi,

(9) Tecrübe şartı aranması halinde tecrübe süresi (SGK hizmet dökümü) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler,

(10) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuç belgesi (üzerinde sonuç belgesi doğrulama kodu bulunan internet çıktısı),

(11) Merkezi yabancı dil sınavı (YDS veya YÖKDİL) ya da eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen bir dil sınavının sonuç belgesi (üzerinde sonuç belgesi doğrulama kodu bulunan internet çıktısı),

(12) Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için) (Askerlik Şubelerinden veya www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden),

(13) Varsa yayınlanmış eserlerin listesi,

ile birlikte, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Takvimi

İlk Başvuru Tarihi : 26/12/2018

Son Başvuru Tarihi : 11/01/2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 18/01/2019

Giriş Sınavı Tarihi : 22/01/2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 29/01/2019

Sonuçlar, www.dumlupinar.edu.tr adresli Üniversitemiz internet sitesinden açıklanacaktır.

BİRİMİ

BÖLÜM

ABD/ASD/

PR

UNVANI

KADRO

DERECESİ

KADRO

ADEDİ

ALES

Y.DİL

BAŞVURU

YERİ

AÇIKLAMA

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

6

3

70

80

İslami İlimler

Fakültesi

Dekanlığı

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak ve Arap Dili ve Belagatı tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Beden Eğitimi ve Spor YO.

Rekreasyon

Rekreasyon

6

1

70

50

Beden Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Rekreasyon Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla yüksek lisans sonrası alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak.

Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

5

1

70

50

Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü lisans mezunu olmak ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Çavdarhisar

Meslek

Yüksekokulu

Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri

Turist

Rehberliği

6

3

70

-

Rektörlük

Personel

Daire

Başkanlığı

Turizm Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu lisans mezunu olmak ve turizm alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak

Dumlupınar

Meslek

Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

Alternatif

Enerji

Kaynakları

Teknolojisi

6

2

70

-

Rektörlük

Personel

Daire

Başkanlığı

Makine Mühendisliği Enerji Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Elektrik ve Enerji

Alternatif

Enerji

Kaynakları

Teknolojisi

6

1

70

-

Rektörlük

Personel

Daire

Başkanlığı

Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Emet Meslek Yüksekokulu

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Çocuk

Gelişimi

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

5

1

70

-

Emet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Acil Durum ve Afet Yönetimi

5

3

70

-

Emet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Hemşirelik, acil yardım ve afet yönetimi veya Sosyal Hizmet bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Gediz Meslek Yüksekokulu

Tasarım

Grafik

Tasarımı

5

1

70

-

Gediz

Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Grafik, Grafik Tasarımı veya Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü lisans mezunu olup, grafik tasarım alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla yüksek lisans eğitimi sonrası üniversitelerde 2 yıl eğitim tecrübesine sahip olmak.

Hisarcık

Meslek

Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama

Tapu

Kadastro

5

3

70

-

Hisarcık

Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü

İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Tapu-Kadastro veya Şehir ve Bölge Planlama bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

5

1

70

-

Hisarcık

Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Kamu Yönetimi veya Kamu Hukuku alanlarının birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

5

2

70

-

Hisarcık

Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Kamu Yönetimi bölümü veya Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Pazarlar

Meslek

Yüksekokulu

Bilgisayar

Teknolojileri

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

6

2

70

-

Pazarlar

Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Yönetim ve Organizasyon

Sağlık

Kurumlan

İşletmeciliği

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

6

1

70

-

Pazarlar

Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü

İşletme alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Yönetim ve Organizasyon

Sağlık

Kurumlan

İşletmeciliği

6

1

70

-

Pazarlar

Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Gıda İşleme

Gıda

Teknolojisi

6

3

70

-

Pazarlar

Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

İş Sağlığı ve Güvenliği

6

1

70

-

Pazarlar

Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak ve C sınıfı İş sağlığı ve güvenliği uzmanı belgesi sahibi olmak.

Tavşanlı

Meslek

Yüksekokulu

Bilgisayar

Teknolojileri

Bilgisayar

Programcılığı

5

1

70

-

Tavşanlı

Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Fakülte veya Yüksekokulların Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Makine ve Metal

Teknolojileri

Makine

5

1

70

-

Tavşanlı

Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Fakültelerin Makine Mühendisliği veya İmalat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Simav

Meslek

Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Sağlık

Turizmi

İşletmeciliği

6

1

70

-

Simav

Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü

İşletme alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Şaphane

Meslek

Yüksekokulu

Pazarlama ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

5

1

70

-

Şaphane

Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Pazarlama alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Büro

Hizmetleri ve Sekreterlik

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

5

1

70

-

Şaphane

Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Kamu Yönetimi, İktisat veya İşletme lisans mezunu olmak ve bu alanlann birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Rektörlük

(Dış İlişkiler Biriminde Görevlendirilmek üzere)

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Vermeyecek)

6

1

70

80

Rektörlük

Personel

Daire

Başkanlığı

Uluslararası İlişkiler, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR