İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Düzeltildi) İstanbul Arel Üniversitesi 58 Öğretim Elemanı alacak

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK750526
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
58
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
09.01.2020
Başvuru Süresi
:
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
Son başvuru Tarihi
:
23.01.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Düzeltme ilanı yayınlanmıştır.

İptal ilanı yayınlanmıştır.

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır.
2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri. "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve 09/11/2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ve ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığı'na ileteceklerdir.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığı'na ileteceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişleri,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek aşağıda adresi belirtilen Fakülte Sekreterliğine iletecektir.

Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Fakülte/Yüksekokula hitaben yazacakları dilekçelerine, istenen belgeleri ekleyerek aşağıda belirtilen adreslere teslim edeceklerdir.

Öğretim Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler;
-Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe, (Dilekçeler başvuru yapılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlığına/Müdürlüğüne hitaben yazılacaktır)
-Özgeçmiş, (YÖK Formatında)
-ALES belgesi,
-Yabancı dil sınav belgesi,
-Onaylı lisans, yükseklisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri,
-Onaylı lisans Transkripti,
-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
-1 Adet vesikalık fotoğraf,
-Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

Başvuruların Yapılacağı Adres ve İrtibat Telefon Numaraları
Adres: Kemal Gözükara Yerleşkesi, "Türkoba Mah. Erguvan Sk. No: 26/K Tepekent-Büyükçekmece İST

Başvuru Yapılacak Birim İrtibat Telefon Numaraları
Personel Daire Başkanlığı Ferda ÖZBEK / Müdür (0 850 850 27 35/1490)
İpek ŞAHİN / Personel Uzmanı (0 850 850 27 35/1270)
Yeliz ERDOĞAN / Personel Uzmanı (0 850 850 27 35/1462)

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adreslere yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlana İlişkin Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ve Sonuç Tarihlerine İlişkin Bilgilere Aşağıda Yer Verilmiştir:

İlan Başlama Tarihi:

09/01/2020 (Perşembe)

Son Başvuru Tarihi :

23/01/2020 (Perşembe)

Ön Değerlendirme İlan Tarihi:

31/01/2020 (Cuma)

Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte / Yüksekokul):

07/02/2020 (Cuma) Saat: 14.00

Sonuç Açıklama Tarihi :

13/02/2020 (Perşembe)

Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı web adresi: www.arel.edu.tr

ÖNEMLİ NOTLAR
- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
- Ön değerlendirme ve Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5' lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

BİRİMİ BÖLÜM KADRO UNVANI ASGARİ ÖLÇÜTLER İLGİLİ ABD/UZMANLIK ALANI ARANAN NİTELİKLER
Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 2 Bilgisayar Yazılımı Bilgisayar Mühendisliği ya da Yazılım Mühendisliği anabilim dalında Doktora yapmış olmak.
1 Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Mühendisliği ya da Bilgisayar Bilimleri anabilim dalında Doktora yapmış olmak.
Bilgisayar Mühendisliği (İng.) 1 Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Mühendisliği ya da Bilgisayar Bilimleri anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Yabancı dilde eğitim ingilizce yeterlilik şartını sağlamış olmak.
1 Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Mühendisliği ya da Bilgisayar Bilimleri anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Yabancı dilde eğitim ingilizce yeterlilik şartını sağlamış olmak.
Endüstri Mühendisliği (İng.) 2 Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Mühendislik Yönetimi ya da Yöneylem Araştırması bilim dallarında Doktora yapmış olmak. Yabancı dilde eğitim ingilizce yeterlilik şartını sağlamış olmak.
Makine Mühendisliği 1 Makine Teorisi ve Dinamiği Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Makine Teorisi ve Dinamiği konusunda Doktora yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (Türkçe) 1 İşletme anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Yönetim ve Strateji bilim alanında Doçenlik almış olmak.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1 Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak ve Türk Dış Politikası ve Uluslararası Siyaset alanlarında yayınlara sahip olmak.
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 Doktorasını Turizm, Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak veya işletme ve benzeri alanlarda doktora yapıp, turizm alanında ders vermiş veya araştırma yapmış olmak.
Uluslararası Ticaret ve Finans 2 Muhasebe/Finans Bilim dalında Doktora, Finans Bilim dalında Doçentliğini almış ve yabancı dilde eğitim ingilizce yeterlilik şartını sağlamış olmak.
Muhasebe ve Finans Yönetimi 1 Doktorasını Muhasebe Bilim Dalında tamamlamış v Finansal Raporlama standartları, iç denetim, maliyet yöntemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında doktora yapmış ve alanda ders vermiş olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı 1 Lisansını Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünden almış olmak ve yüksek lisansını Grafik Tasarımı bölümünde tamamlamış olmak, alanında iki yıl çalışmış olmak.
Grafik Tasarımı 2 Doktora veya Sanatta Yeterlilik Derecesini Grafik Tasarım alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri/Anotomi Anabilim Dalı 1 Doçentliğini "Anatomi" Bilim Dalında almış olmak.
1 Doçentliğini "Anatomi" Bilim Dalında almış olmak.
1 "Anatomi" alanında uzmanlığını almış olmak.
Temel Tıp Bilimleri/Fizyoloji Anabilim Dalı 1 Doçentliğini Fizyoloji bilim dalında almış olmak.
1 Doçentliğini Fizyoloji bilim dalında almış olmak.
1 Fizyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.
Temel Tıp Bilimleri/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 1 Doçentliğini "Histoloji ve Embriyoloji" Bilim dalında almış olmak.
1 Doçentliğini "Histoloji ve Embriyoloji" Bilim dalında almış olmak.
1 "Histoloji ve Embriyoloji" alanında uzmanlığını almış olmak.
Temel Tıp Bilimleri/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 1 Doçentliğini "Tıbbi Biyokimya" bilim dalında almış olmak.
1 Doçentliğini "Tıbbi Biyokimya" bilim dalında almış olmak
1 "Tıbbi Biyokimya" alanında uzmanlığını almış olmak
Temel Tıp Bilimleri/Tıbbi Biyoloji/Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 1 Doçentliğini “Tıbbi Biyoloji veya Tıbbi Genetik” Bilim Dalında almış olmak.
1 Doçentliğini “Tıbbi Biyoloji veya Tıbbi Genetik” Bilim Dalında almış olmak.
1 “Tıbbi Genetik veya Tıbbi Biyoloji” alanında uzmanlığını almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri/Tıbbi Farmakoloji 1 Doçentliğini “Tıbbi Farmakoloji” Bilim Dalında almış olmak.
1 Doçentliğini “Tıbbi Farmakoloji” Bilim Dalında almış olmak.
1 “Tıbbi Farmakoloji” alanında uzmanlığını almış olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri/Patoloji 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, Doçentliğini “Pataloji” Anabilim Dalında almış olmak.
1 Tıp Fakültesi mezunu olup, Doçentliğini “Pataloji” Anabilim Dalında almış olmak.
1 Tıp Fakültesi mezunu olup, “Pataloji” alanında uzmanlığını almış olmak.
Dahili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, Doçentliğini “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları” Bilim Dalında almış olmak.
1 Tıp Fakültesi mezunu olup, Doçentliğini “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları” Bilim Dalında almış olmak.
1 Uzmanlığını "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" Anabilim Dalında almış olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri/ Nöroşirurji Anabilim Dalı 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, Doçentliğini "Beyin ve Sinir Cerrahisi" Anabilim Dalında almış olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri/ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, Doçentliğini “Kadın Hastalıkları ve Doğum” Anabilim dalında almış olmak .
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 1 "Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi" alanında Doçentliğini almış olmak.
1 Okul Öncesi Eğitimi Doktorası yapmış olmak.
1 Yüksek Lisansını Eğitimde Yaratıcı Drama alanında yapmış olmak.
Hemşirelik 1 "Hemşirelik Esasları", "Hemşirelikte Yönetim", "İç Hastalıkları Hemşireliği", "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği", "Ameliyathane Hemşireliği" alanlarından birinde Doktora almış olmak.
Sosyal Hizmet 1 Doçentliğini Sosyal Hizmet bilim alanında yapmış olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık 1 Doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında almış olmak.
Meslek Yüksekokulu Anestezi 1 İlgili alanda lisans ve yüksek lisans mezunu olmak, Ales sayısal 70 puan almış olmak.
Aşçılık 1 İlgili alanda lisans ve yüksek lisans mezunu olmak, Ales sayısal 70 puan almış olmak.
1 Aşçılık Yüksek Lisans mezunu olmak veya Fakültelerin lisans bölümü mezunu olmak ve belgelendirmek koşulu ile lisans mezuniyeti sonrası, alanda, en az iki yıl tecrübeye sahip olmak.
Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 1 Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden mezun olmak ve mezuniyet sonrası tıbbi görüntüleme alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak veya Üniversitelerin Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinden lisans mezunu olmak kaydı ile Tıbbi Görüntüleme alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya Biyomedikal Mühendisliği lisans mezunu olup belgelendirmek kaydı ile lisans mezuniyetinden sonra tıbbi görüntüleme alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak.
Optisyenlik 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, "Göz Hastalıkları" alanında uzmanlığını almış olmak.
Bankacılık ve Sigortacılık 1 Doktorasını işletme alanında almış olmak.
Elektrik 1 Doktorasını Elektrik-Elektronik alanında almış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR