KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Düzeltildi) Kırklareli Üniversitesi 16 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK747804
Şehir : Kırklareli
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
16
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Araştırma Görevlisi & Öğretim Görevlisi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
02.01.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Düzeltme ilanı yayınlanmıştır

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının
Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar’a göre öğretim elemanları alınacaktır.
Başvurular kadroların ilan edildiği ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının web sayfalarında bulunan adreslerine, Rektörlük kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Sınav takvimi ve ilan hakkındaki ayrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.
* Adayların ilanımızda yayınlanan kadrolardan sadece birine başvuru hakkı bulunmaktadır. Başvuru yapılan ilanın ilan sıra numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

İSTENEN EVRAKLAR
1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik
İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi İlanına Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulacaktır.),
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopileri,
4. Yeni tarihli yüksek lisans/doktora öğrenci belgesi (Yüksek lisans/doktora yapıyor olma şartı bulunan kadrolar için),
5. Lisans not ortalamasını gösteren transkript fotokopisi (Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.),
6. Yüksek lisans ve/veya doktora transkript belgesi fotokopisi,
7. ALES belgesi fotokopisi,
8. Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç),
9. Bir (1) adet fotoğraf (Fotoğrafın forma yapıştırılması zorunludur.)
10. Özgeçmiş ve (varsa) bilimsel çalışmalarını içeren dosya.
NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları Üniversitemizin web sayfasında yayımlanacaktır. Duyurular tebligat niteliğindedir.

SINAV TAKVİMİ:

Başvuru Başlama ve Son Başvuru Tarihi : 02.01.2020 / 16.01.2020
Ön değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 21.01.2020
Sınav Giriş Tarihi : 23.01.2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 27.01.2020

İlan Sıra
No
Birim Bölüm ABD Unvan Der. Adet Ales Puanı Yabancı Dil
Puanı
Özel Şartlar
1 Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı Arş. Gör. 5 1 70 50 İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans mezunu olmak. İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.
2 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili Arş. Gör. 5 1 70 50 Türk Dili ve Edebiyatı lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. Türk Dili Bilim Dalında
doktora yapıyor olmak.
3 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Geometri Arş. Gör. 5 1 70 50 Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik- Bilgisayar Bölümü veya Matematik Öğretmenliği (Lise) lisans mezunu olmak ve Matematik alanında tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.
4 Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Arş. Gör. 4 1 70 50 Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü veya Elektrik Elektronik Fakültesi lisans mezunu olmak. Haberleşme Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapıyor
olmak.
5 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi (İslam
Felsefesi)
Arş. Gör. 5 1 70 50 İlahiyat lisans mezunu olmak. İslam Felsefesi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
6 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Arş. Gör. 5 1 70 50 İlahiyat lisans mezunu olmak. Tefsir alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
7 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagati Arş. Gör. 5 1 70 50 İlahiyat, Arap Dili ve Edebiyatı veya Arapça Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Arap Dili
Alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
8 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Yapı Bilgisi Arş. Gör. 4 1 70 50 Mimarlık lisans mezunu olmak. Yapı Bilgisi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.
9 Rektörlük - - Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim) 5 1 70 50 Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyoloji Bölümü lisans mezunu olup, tezli yüksek lisans mezunu olmak. Ar-Ge destek programları, proje, girişimcilik ve inovasyon alanlarının en az birinde belgelendirmek kaydıyla en az 1 yıl
tecrübesi bulunmak.
10 Rektörlük - - Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim) 5 2 70 50 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans mezunu olmak ve bu alanların
birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak.
11 Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve
Mutfak Sanatları
Arş. Gör. 5 1 70 50 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
12 Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Rekreasyon Yönetimi Arş. Gör. 5 1 70 50 Rekreasyon Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
13 Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Arş. Gör. 5 1 70 50 Turizm İşletmeciliği Bölümü lisans mezunu olmak. Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında
tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
14 Sağlık Yüksekokulu Ebelik Ebelik Arş. Gör.
(Öncelikli Alan)
4 2 70 50 Ebelik lisans mezunu olup, Ebelik veya Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR