ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Düzeltme) Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK573708
Şehir : Mardin
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
33
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
31.12.2018
Son başvuru Tarihi
:
14.01.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Düzeltme ilanı Resmi Gazete tarihi : 04.01.2019

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden

DÜZELTME İLANI

31.12.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi ilan metninde bölümü ve anabilim dalı sehven yazılmayan Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi İlanı, Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı olarak düzeltilmiş olup, ilgili kadronun başvuruları devam etmektedir.

İLAN OLUNUR.

S. No Unvanı Birim/Bölüm/Program Der. Ad. ALES Y. Dil Başvuru Yeri İlan Özel Şart
1 Öğr. Gör. Edebiyat Fakültesi Dekanlığı- Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü/Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 4 1 70 50 Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Kürt Dili ve Edebiyatı veya Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalında Tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Orjinal ilan Resmi Gazete tarihi : 31.12.2018

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,
- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilanın son başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
- Yabancı Dil üzerine eğitim veren meslek yüksekokulları hariç, diğer meslek yüksekokullarının, öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

MUAFİYET:

- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
- Meslek Yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

- Başvuru dilekçesi (Üniversitemizin http://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi/formlar http://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi/formlar adresinden temin edilebilir)
- Özgeçmiş
- ALES Belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı)
- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)
- Diploma Belgesi (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti veya karekodlu e-devlet çıktısı)
- Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti)
- Nüfus Cüzdan fotokopisi
- Askerlik Belgesi fotokopisi
- 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf
- İlan özel şartına bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci belgesi (e-devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri değerlendirme aşamasında kabul edilir, e-devlet harici öğrenci belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır.)
- İlan özel şartına bağlı olarak tecrübe belgesi (Çalışılan işyerinden alınan, çalışılan alanı ve tarihleri gösterir belgeye Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınacak belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)

AÇIKLAMALAR:

Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı "Hizmet Belgesini" dosyalarına eklemeleri zorunludur.) Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvurulan geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız - onaysız
belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLANI

S.
No

Unvanı

Birim/Bölüm/Program

Der.

Ad.

ALES

Y. Dil

Başvuru Yeri

İlan Özel Şart

1

Öğr.Gör.
Meslek Yüksekokulu- Makine ve Metal Teknolojileri/ Makine Programı
4

1

70

Muaf
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Fakültelerin Makine Mühendisliği Lisans Mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2

Öğr.Gör.
Meslek Yüksekokulu –Elektrik ve Enerji Bölümü/ Elektrik Programı
6

1

70

Muaf
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Fizik alanında yüksek lisans yapmış olmak ve Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimi
olmak.

3

Öğr.Gör.
Midyat Meslek Yüksek Okulu- Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü/ Çocuk Gelişimi Programı
3

1

70

Muaf
Midyat Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunu olup, Eğitim Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimi olmak.

4

Öğr.Gör.
Midyat Meslek Yüksek Okulu- Sosyal Hizmetler Bölümü/Sosyal Hizmetler Programı
5

1

70

Muaf
Midyat Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü Fakültelerin Sosyal Hizmet Bölümü lisans mezunu olup, Sosyal Hizmet alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

5

Öğr.Gör.
Midyat Meslek Yüksek Okulu- İnşaat Bölümü/ Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı
6

1

70

Muaf
Midyat Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü İnşaat Mühendisliği Lisans Mezunu olup, Doğal Yapı taşları alanında lisans sonrası en az 3(üç) yıl tecrübesi olmak.

6

Öğr.Gör.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu- Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü/Çocuk Gelişimi Programı
3

1

70

Muaf
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Fakültelerin Sınıf Öğretmenliği Lisans mezunu olup, alanında yüksek lisans yapmış olmak ve alanında lisans sonrası en az 4(Dört) yıl deneyimi olmak.

7

Öğr.Gör.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Bölümü/İlk ve Acil Yardım Programı

3

1

70

Muaf
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olup, Cerrahi Hemşireliği alanında yüksek lisans yapmış olmak ve alanında en az 3 (üç) yıl deneyimi olmak.

8

Öğr.Gör.

Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü- Süryani Dili ve Kültürü Anabilim dalı

6

1

70

50
Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü
Müdürlüğü

Süryani Dili ve Kültürü Anabilim Dalında Tezli yüksek lisans yapmış olmak.

9

Öğr.Gör.
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı-İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü/İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD
4

1

70

50
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
10 Öğr.Gör. Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 4 1 70 50 Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Kürt Dili ve Edebiyatı veya Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalında Tezli yüksek lisans yapmış olmak.

11

Öğr.Gör.

Sağlık Yüksekokulu –Ebelik Bölümü/Ebelik Anabilim dalı

2

1

70

50
Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü Ebelik veya Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, Farmakoloji anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında 5(Beş) yıl deneyimi olmak.


12


Öğr.Gör.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu- Beden Eğitimi ve Spor Bölümü/Beden Eğitimi ve Spor ABD.


5


1


70


50

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans mezunu olup, Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında tezli yüksek lisans mezunu olmak. Lisans mezuniyeti sonrası alanında lisans sonrası en az 2 (iki) yıl deneyimi olmak.

13

Öğr.Gör.
Savur Meslek Yüksekokulu- Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü/Sosyal Hizmetler Programı
5

1

70

Muaf
Savur Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Sosyal Hizmet Bölümü veya Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI

Sıra No
Unvanı

Birim/Bölümü/ ABD/

Der.

Adet

ALES

Y. Dil

Başvuru Yeri

İlan Özel Şart

1

Arş.Gör
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı-Tarih Bölümü/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD.
6

1

70

50

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Tarih alanında tezli yüksek lisans yapmış olup, tarih
alanında doktorasını yapıyor
olmak.
2 Arş.Gör Edebiyat Fakültesi Dekanlığı-Felsefe
Bölümü/Felsefe Tarihi ABD.
7 1 70 50 Edebiyat Fakültesi
Dekanlığı
Felsefe anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

3

Arş.Gör
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı-Arkeoloji Bölümü/Klasik Arkeoloji ABD.
7

1

70

50
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Arkeoloji alanında yüksek lisans yapmış olup, Klasik Arkeoloji
alanında Doktora yapıyor olmak.

4

Arş.Gör.
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı-Tarih Bölümü/ Eskiçağ ABD.
5

1

70

50
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Arkeoloji alanında yüksek lisans yapmış olup, Tarih Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak.

5

Arş.Gör

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı-Sosyoloji Bölümü/ Kurumlar Sosyolojisi ABD.

7

1

70

50

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Fakültelerin Sosyoloji Bölümü Lisans Mezunu olup, Sosyoloji Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.


6


Arş.Gör

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı-Temel İslam Bilimleri Bölümü/ Arap Dili ve
Belagatı ABD.


6


1


70


50

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı
İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi Lisans mezunu olup, Temel İslam Bilimleri veya Arap Dili Belagatı alanında doktora yapıyor olmak.

7

Arş.Gör

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı-Temel İslam Bilimleri Bölümü/ Tefsir ABD.

6

1

70

50

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı
Tefsir Anabilim Dalında Tezli yüksek lisans yapmış olup, Tefsir alanında Doktora yapıyor olmak.

8

Arş.Gör
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı-İslam
Tarihi ve Sanatları Bölümü/İslam Tarihi ABD.

7

1

70

50
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı İslam Tarihi ve Sanatları veya İslam Tarihi anabilim dalında Doktora yapıyor olmak.

9

Arş.Gör
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı-Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/ İslam Felsefesi
ABD.

7

1

70

50
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı Felsefe ve Din Bilimleri veya İslam Felsefesi alanında tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.


10


Arş.Gör

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı-MimarlıkBölümü/Restorasyon ABD.


5


1


70


50

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Dekanlığı
Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu olup, Mimarlık alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Mimarlık alanında Doktora yapıyor olmak.

11

Arş.Gör
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı-Mimarlık Bölümü/ Yapı Bilgisi
ABD.

5

1

70

50
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Dekanlığı
Mimarlık anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak.

12

Arş.Gör
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı-Sinema ve Televizyon Bölümü/Sinema ve Televizyon ABD.
6

1

70

50
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Radyo TV ve Sinema alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

13

Arş.Gör
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı-Sinema ve Televizyon Bölümü/Sinema ve Televizyon ABD.
7

1

70

50
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı İletişim Bilimleri alanında doktora yapıyor olmak.

14

Arş.Gör
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanlığı/İşletme Bölümü/Pazarlama ABD.

7

1

70

60
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dekanlığı
İşletme veya Turizm işletmeciliği alanında doktora yapıyor olmak.

15

Arş.Gör
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı-İktisat Bölümü/ İktisat Politikası ABD.
6

1

70

60
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Fakültelerin İktisat Bölümü Lisans Mezunu olup, İktisat alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

16

Arş.Gör
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı- İktisat Bölümü/ İktisat Teorisi ABD.
6

1

70

60
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Fakültelerin İktisat Bölümü Lisans Mezunu olup, İktisat alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.


17


Arş.Gör

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü-Spor Yöneticiliği Bölümü/ Spor Yöneticiliği ABD.


6


1


70


50

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü
Spor Yöneticiliği veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olup,Beden
Eğitimi ve Spor Anabilim dalında doktora yapıyor olmak.


18


Arş.Gör
Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD.


5


1


70


50

Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans ve Tezli yüksek lisans yapmış olup, aynı alanda doktora yapıyor olmak.

19

Arş.Gör

Yabancı Diller Yüksekokulu- Mütercim- Tercümanlık Bölümü/ Mütercim- Tercümanlık (İngilizce)


5

1
70
80

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

İngilizce Mütercim- Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği Bölümlerinden birinde lisans Mezunu olup, İngilizce Mütercim-Tercümanlık alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
20Arş.Gör


Yabancı Diller Yüksekokulu- Mütercim- Tercümanlık Bölümü/ Mütercim- Tercümanlık (Arapça)517080


Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
Arapça Öğretmenliği, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim Tercümanlık, Arap Dili ve
Belagatı alanlarının birinden tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

MÜRACAAT YERİ: Adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 31.12.2018
SON BAŞVURU TARİHİ : 14.01.2019
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ : 18.01.2019
GİRİŞ SINAVI TARİHİ : 22.01.2019
GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH : 24.01.2019

Sonuçların ilan edileceği internet adresi: http://www.artuklu.edu.tr

Başvuru Adresleri:

Edebiyat Fakültesi Mardin Artuklu Üniversitesi, Kampüs Yerleşkesi / Diyarbakır Yolu 5. Km Artuklu / Mardin
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mardin Artuklu Üniversitesi, Kampüs Yerleşkesi / Diyarbakır Yolu 5. Km Artuklu / Mardin
İslami İlimler Fakültesi Mardin Artuklu Üniversitesi, Kampüs Yerleşkesi / Diyarbakır Yolu 5. Km Artuklu / Mardin
Güzel Sanatlar Fakültesi Mardin Artuklu Üniversitesi, Kampüs Yerleşkesi / Diyarbakır Yolu 5. Km Artuklu / Mardin
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mardin Artuklu Üniversitesi, Kampüs Yerleşkesi / Diyarbakır Yolu 5. Km Artuklu / Mardin
Sağlık Yüksekokulu Mardin Artuklu Üniversitesi, Kampüs Yerleşkesi / Diyarbakır Yolu 5. Km Artuklu / Mardin
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mardin Artuklu Üniversitesi, Kampüs Yerleşkesi / Diyarbakır Yolu 5. Km Artuklu / Mardin
Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü Rektörlük Ek Bina Yenişehir
Yerleşkesi / Mardin
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Gül Mahallesi, Hükümet Caddesi, No:24, 47100 Artuklu/Mardin
Midyat Meslek Yüksekokulu Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Midyat /Mardin
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Mardin Artuklu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, İstasyon/Mardin
Savur Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Mardin Artuklu Üniversitesi Savur Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Savur/Mardin
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Mardin Artuklu Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Meydanbaşı 47100 Mardin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR