ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alım ilanı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK743743
Şehir : Eskişehir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
45
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
21.12.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın RG. yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisindedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23.,24. ve 26 ncı maddeleri ile madde 23(c), 24(d) ve 26(a)’ya dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan hesaplama tablosuna Personel Dairesi Başkanlığı internet adresi doküman arşivinden ulaşılabilir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Başvuru dilekçesi
2. Özgeçmiş
3. 2 adet fotoğraf
4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)
6. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca (ÜAK) denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve yabancı dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL’den en az 60 (Altmış) veya ÖSYM tarafından kabul gören uluslararası sınavlardan eşdeğeri puan almış olmak).
7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış yayın listesi (bütün yayın dosyaları CD şeklinde de her dosyada bulunacaktır.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetilen doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet),
8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)
9. Adaylar yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.
10. Güvenlik soruşturması formu

Not: Başvuru süresi bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvurulması gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör başvurularında ÜAK’nin yürürlükteki doçentlik başvuru koşulları uygulanacaktır. Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır. Doktor Öğretim Üyeleri yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecektir. 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. Sanat ve Tasarım Fakültesi için başvurularda, özgeçmiş ve yayınlar yanında “sanat/tasarım çalışmalarından örneklerin bulunduğu bir portfolyonun CD veya USB bellek içinde” teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Doçentlik kadrolarına başvuranlardan; 6 Mart 2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7100 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları yapılmayacaktır.

Unvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim/Anasanat Dalı/ Programı

AÇIKLAMALAR

Profesör 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları

Pediyatrik Oftalmoloji, Prematüre Retinopatisi ve Oftalmik Genetik alanında deneyime sahip olmak ve akademik çalışmaları olmak.

Profesör 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp

Yaşlılık hukuki ehliyet değerlendirmesine yönelik çalışma yapmış olmak.

Profesör 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği

Aile Hekimi Uzmanı olmak.

Profesör 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Nörolojisi Yandal Uzmanı olmak ve Febril Nöbet ile ilgili çalışmaları olmak.

Profesör 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları

Polikistik böbrek hastalığında prognoza etki eden faktörler ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Profesör 1 1 Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi

İmplant üstü sabit-hareketli protezlerde kemik kayıpları ve güçlendirilmiş cam seramikler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Profesör 1 1 Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçentliğini Halk Sağlığı Hemşireliği alanında almış olup, okul sağlığı ve iş sağlığı konularında çalışmaları olmak.

Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Kimya Analitik Kimya

Kapiler elektroforez ile ilaç etkenmaddelerin tayini üzerine ve HPLC- spektrofotometrik çalışmaları olmak.

Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili

Türk Dili ve Türk-Moğol dil ilişkileri alanında çalışmaları olmak.

Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.

Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. İstatistik İstatistik Teorisi

Sağlam lojistik regresyon analizi alanında çalışmaları olmak.

Profesör 1 1 Eğitim Fak. Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi

Çocuklarda sosyal problem çözme, sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.

Profesör 1 1 Eğitim Fak. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi

Sosyal bilgiler eğitimi alanında doçent olmak. İnsan hakları, demokrasi ve vatandaşlık eğitimi konularında ulusal/uluslararası projeler yürütmüşve
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Profesör 1 1 İlahiyat Fak. Temel İslam Bilimleri Hadis

Mezheplerin Hadis anlayışı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Profesör 1 1 Ziraat Fak. Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği

Gıda bilimleri ve mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak, fitoöstrojenler ve fonksiyonel çikolatakonularında çalışmaları olmak.

Profesör 1 1 Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Meyve Yetiştirme ve Islahı

Bahçe bitkileri yetiştirme ve ıslahı alanında doçent unvanı almış olmak, armutta ateş yanıklığı hastalığına dayanım konusunda ıslah çalışmaları yapmış olmak.

Doçent 1 1 İlahiyat Fak. Temel İslam Bilimleri Kelam

Kelamda ecel, rızık ve şirk konularını çalışmış olmak.

Doçent 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum

Fetal kardiyak inceleme ve gebelikterminasyonları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp Damar Cerrahisi

Aort anevrizmalarının tedavisinde akım yönlendirici stentlerin kullanılması ile ilgili çalışmaları olmak.

Doçent 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi

Periferik sinir cerrahisi ile ilgili deneysel çalışma ve yayınlara sahip olmak.

Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji Yan Dal uzmanı olmak ve Terapötik aferez alanında deneyim sahibi olmak.

Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Farmakoloji

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve pulmoner hipertansiyon tedavisi ve biyokimyasal farmakoloji alanlarında çalışmaları bulunmak.

Doçent 1 1 Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimler Ağız Diş ve Çene
Radyolojisi

Maksillofasiyal ultrasonografi konusunda çalışma yapmış olmak.

Doçent 1 1 Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi

İmplant üstü restorasyonların biyomekanik olarak incelenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

Doçent 1 1 Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimler Ortodonti

Ortodonti üç boyutlu sefalometri, dijital planlama ve sonlu elemanlar analizikonularında çalışma yapmışolmak.

Doçent 1 1 Sanat Tasarım Fak. Görsel Sanatlar Resim

Doçentliğini plastik sanatlar alanında almış olmak. Çağdaş sanat ve dijital sanat ile ilgili araştırma ve yayın sahibi olmak. Enstalasyon
alanında sanatsal üretim yapmış olmak.

Doçent 1 1 Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi

Eğitim yönetimi alanında doçent olmak. Eğitim yönetiminde etik, mobbing ve liderlik ile karşılaştırmalı eğitim konularında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Pozitif psikoloji kapsamında mutluluk, affedicilik, iyimserlik, yaşam doyumu ve yaşam amacı konularında bilimselçalışmaları bulunmak.

Doçent 1 1 Fen Edebiyat Fak. Fizik Katıhal Fiziği

Plazma tekniği ile ince film üretimi ve sıvı metal/alaşımların atomik-elektronik taşınım özellikleri konularında çalışmaları olmak.

Doçent 1 1 Fen Edebiyat Fak. Fizik Katıhal Fiziği

Yarıiletken malzemelerin üretim vekarakterizasyonu ile ince film güneş hücreleri konularında çalışmaları olmak.

Doçent 1 1 Fen Edebiyat Fak. Kimya Organik Kimya

Çapraz kenetlenme reaksiyonları ile karbazol türevi organik madde sentezi konusunda çalışmaları olmak.

Doçent 1 1 Mühendislik-
MimarlıkFak.
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Telekomünikasyon

FPGA ile telekomünikasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 Mühendislik-
MimarlıkFak.
Endüstri Mühendisliği Üretim ve Servis
Sistemleri

Dairesel yerleşim alanında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 Mühendislik-
MimarlıkFak.
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği
Malzeme

Polimerik ve biyomalzemeler alanında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 Mühendislik-
MimarlıkFak.
Mimarlık Yapı Bilgisi

Binalarda enerji performansı alanında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Pazarlama alanında doçent unvanı almış olup, tüketici davranışları ve Nöropazarlama konularında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İşletme Sayısal Yöntemler

Nicel Karar Yöntemleri Bilim alanında doçent unvanı almış olup; maliyet etkinlik, maliyet etkililik ve maliyet yarar analizi
konularında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Maliye Maliye Teorisi

Maliye Bilim alanında doçent unvanı almış olup, kamu harcamalarının denetimi, mükelleflerin vergiye karşı tutumları ve vergi hukuku konularında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı Pr.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon doçenti olmak. Geriatri alanında uluslararası ve ulusal çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr.
Üyesi
1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Patoloji

Patoloji uzmanı olmak ve Nefropatoloji konusunda deneyimi olmak.

Dr.Öğr.
Üyesi
1 1 Mühendislik-
MimarlıkFak.
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Devreler ve Sistemler
Teorisi

Zaman gecikmeli sistemler alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr. Üyesi 1 1 Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği

Doktorasını hemşirelik anabilim dalında almış ve halk sağlığı hemşireliği (evde bakım, iş sağlığı ve okul sağlığı) alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr. Üyesi 1 1 Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri

Öğrenme kayıpları, öğrencilerin değer algıları ve yurt dışındaki Türk çocuklarına Türk kültürü öğretimi konularında çalışmaları olmak.

Dr.Öğr. Üyesi 1 1 Eğitim Fak. Temel Eğitim Sınıf Eğitimi

Sınıf öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak. Öğretimsel matematik bilgisi ve dörtlü bilgi modeli konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.

Dr.Öğr.
Üyesi
1 1 İlahiyat Fak. Felsefe ve Din
Bilimleri
Mantık

İslam klasik dönem mantık eserlerinden birini çalışmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR