HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Hitit Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alıyor

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK797877
Şehir : Çorum
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
5
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
12.05.2020
Son başvuru Tarihi
:
27.05.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,
2- Yükseköğretim Kurulunun 14 Kasım 2018 tarihinde belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında 2 (iki) yıl tecrübe şartı aranır. Bu kişilerden ALES puanı ibraz edenlerden ibraz ettikleri puan, ibraz etmeyenlerin ise tüm hesaplamalarda 70 (yetmiş) puan olarak dikkate alınarak hesap yapılacaktır.
3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puanın alındığını gösteren belge,
4- Adayların transkriptlerinin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında; transkriptlerde dörtlük ve beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.
5- Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge.

İSTENİLEN BELGELER
1- Dilekçe (http://personel.hitit.edu.tr/akademik-personel-formlar),
2- Özgeçmiş,
3- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (onaylı),
5- Adli sicil kaydı belgesi,
6- Lisans/Lisansüstü diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı (yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge),
7- Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri (onaylı),
8- Öğrenci Belgesi (onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı lisansüstü öğrenim şartı aranan ilanlarda getirilecektir),
9- 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),
10- ALES Belgesi (ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir),
11- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını gösteren belge,
12- Onaylı hizmet belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir).

ÖNEMLİ NOTLAR
1- Adayların başvuruları başvurunun yapılacağı birimin (Rektörlük / Fakülte / MYO) www.hitit.edu.tr adresinden ulaşabilecek ilgili birimin web sayfasında yer alan iletişim adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Yanlış adrese yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
2- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
3- Adaylar aynı tarihte yayımlanan ilanlardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
5- Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.
6- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurularda ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.
*Atanmaya hak kazanan aday/adaylar tüm belgelerinin asıllarını ibraz etmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise de iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.
**Tüm süreç üniversitemizin kurumsal web sayfasında (www.hitit.edu.tr) belirtilen takvim kapsamında ilan edilecektir.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru (İlan) Tarihi 12.05.2020
Son Başvuru Tarihi 27.05.2020
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 29.05.2020
Giriş Sınavı Tarihi / Saati 03.06.2020 / Daha sonra www.hitit.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
Sınav Giriş Yeri Daha sonra www.hitit.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi 05.06.2020

İLAN SIRA NO FAKÜLTE/ REKTÖRLÜK/ MYO/YO BÖLÜM ANABİLİM / PROGRAM UNVAN DER. ADET ALES İLAN ÖZEL ŞARTI
2020/20 Sağlık Hizmetleri MYO Terapi ve Rehabilitasyon Engelli Bakımı Öğr. Gör. 5 1 70 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü Lisans mezunu olmak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 (beş) yıl ders verme
deneyimine sahip olmak.
2020/21 Sağlık Hizmetleri
MYO
Terapi ve Rehabilitasyon Engelli Bakımı Öğr. Gör. 5 1 70 Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak ve genel psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2020/22 Sağlık Hizmetleri MYO Terapi ve Rehabilitasyon Engelli Bakımı Öğr. Gör. 5 1 70 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında Tezli Yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında 5 (Beş) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
2020/23 Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Çevre Sağlığı Öğr. Gör. 5 1 70 Fizik Tedavi Rehabilitasyon Lisans mezunu olmak, Histoloji ve Embriyoloji anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydı ile Yüksek Öğretim kurumlarında en az 2(iki) yıl çalışmış olmak.
2020/24 Sağlık Hizmetleri
MYO
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Çevre Sağlığı Öğr. Gör. 5 1 70 Kimya Bölümü Lisans mezunu olmak ve Tıbbi Biyokimya anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR