İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İnönü Üniversitesi 18 Araştırma/Öğretim Görevlisi alıyor

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK826436
Şehir : Malatya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
18
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
29.07.2020
Son başvuru Tarihi
:
12.08.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. ile 50/d maddeleri kapsamında ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.
İlan olunur.
Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi https://inonu.edu.tr/tr/personel adresinde (Personel Daire Başkanlığı-Dokümanlar-Formlar-Öğretim Elemanı Kadrolarına Ait Başvuru Formu ve istenilen belgeler) mevcuttur.

SIRA BİRİM BÖLÜM ABD UNVAN DRC ADET AÇIKLAMA
1 ECZACILIK
FAKÜLTESİ
ECZACILIK MESLEK
BİLİMLERİ
FARMAKOLOJİ ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
5 1

Farmakoloji Ana Bilim Dalı’nda doktora yapıyor
olmak.

2 EĞİTİM
FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR
EĞİTİMİ
RESİM-İŞ EĞİTİMİ ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
5 1

Resim-İş Eğitimi alanında yüksek lisans yapıyor
olmak.

3 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 5 1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

4 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 5 1

Coğrafya Bölümü lisans mezunu olup, Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında yüksek lisans yapıyor
olmak.

5 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TARİHİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 5 1

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı’nda doktora yapıyor olmak.

6 GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ RESİM RESİM ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 5 1

Resim Bölümü lisans mezunu olup, sanata yeterlilik ya da doktora yapıyor olmak.

7 HEMŞİRELİK
FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK PSİKİYATRİ
HEMŞİRELİĞİ
ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
5 1

Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı’nda
lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

8 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
MALİYE BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 5 1

Maliye Bölümü lisans mezunu olup, Maliye Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yapıyor olmak.

9 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER SİYASET BİLİMİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 5 1

Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans mezunu olup, Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda yüksek
lisans yapıyor olmak.

10 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME YÖNETİM VE ORGANİZASYON ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 5 1

İşletme Bölümü lisans mezunu olup, Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yapıyor olmak.

11 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 5 1

Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, aynı Ana Bilim Dallarının birinden
yüksek lisans yapıyor olmak.

12 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTİRK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK TESİSLERİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 5 1

Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, aynı Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yapıyor olmak.

13 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYASAL TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 5 1

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup aynı Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.

14 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 5 1

Çocuk Gelişimi alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

15 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ SPORDA PSİKOSOSYAL
ALANLAR
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 5 1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olup, yüksek lisans yapıyor olmak.

16 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ
FARMAKOLOJİ
ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
5 1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Tıbbi Farmakoloji
Ana Bilim Dalı’nda doktora yapıyor olmak.

17 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİ PR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)
(ALES: Sayısal)
2 1

Fizyoterapi Bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

18 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK ADALET ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders Verecek) (ALES: Eşit
Ağırlık)
5 1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Özel Hukuk Ana Bilim Dalı’nda tezli yüksek lisans yapmış olmak.


BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ

Duyuru Başlama Tarihi : İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihtir.
Son Başvuru Tarihi : 12.08.2020
Ön Değerlendirme Tarihi : 17.08.2020
Sınav Giriş Tarihi : 20.08.2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 24.08.2020
Kabul Edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile
Başvuru Adresi : Kadronun bulunduğu ilgili birimlere yapılacaktır.
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.inonu.edu.tr

GENEL ŞARTLAR
1. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
4. Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR
Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu. (www.inonu.edu.tr adresinden Personel Daire Başkanlığı sayfasına giriniz. Dokümanlar - Formlar kısmından "Öğretim Elemanı Kadrolarına Ait Başvuru Formu"na tıklayarak erişebilirsiniz)
2. Özgeçmiş.
3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık mezuniyet belgelerinin aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı örneği ya da bu belgelerin E-devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı. Öğrenci ise öğrenci belgesi, (Yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi).
4. Lisans transkript belgesi aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi.
5. İki adet biyometrik fotoğraf.
6. ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış karekodlu ALES sonuç belgesi.
7. Yabancı Dil Belgesi (YDS, YÖKDİL, veya eşdeğerliliği).
8. Çalışmış olmak şartı istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı belge ve SGK’dan alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı belge.
9. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için e-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) ndan alınan kare kodlu öğrenci belgesi.
10. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
12. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYET
1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2. Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR