İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Teknik Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alıyor

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK827117
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
34
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
30.07.2020
Başvuru Süresi
:
İlan tarihinden itibaren 15 gündür

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, 2547 Sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (2018) uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, bu süre içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.

1-Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde çalıştırılmak üzere olup, yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserleri ile yayın listesinden oluşan başvuru dosyası ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım dosyayı CD veya taşınabilir bellek olarak Rektörlüğe iletmeleri gerekmektedir.

2-Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), özgeçmişleri, başlıca araştırma eserini, yayın listeleri, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı CD veya taşınabilir bellek olarak ilgili birime iletmeleri gerekmektedir.

3-Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.

4-İlan ile ilgili detaylı bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfası ile 0 212 285 39 62 nolu telefonundan temin edilebilir.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

Profesör Doçent Dr.Öğr. Üyesi

NİTELİĞİ

Kadro Adedi Kadro Der. Kadro Adedi Kadro Der. Kadro Adedi Kadro Der.
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ Temel Bilimler 1 1

Fizik Bilim alanında Doçent olup, Gemi Elektrik Makinaları ile Güneş Enerjisi
konularında çalışmaları olmak.

ELEKTRİK- ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

Elektronik ve Hab.Müh.

1 1

Elektromagnetik Ters Saçılma Problemleri ve Uygulamaları üzerine çalışmaları
olmak.

1 5

Enerji, tıp, 5G uygulamaları için nano-
elektronik sensörler ve devreler alanlarında çalışmaları olmak.

Elektrik Mühendisliği

1 1

Elektrik Güç Sistemlerinde Sinyal İşleme
ve Robotik Uygulamalar üzerine çalışmaları olmak.

1 1

Güç Elektroniği ve Elektrikli Sürücü Sistemleri üzerine çalışmaları olmak.

FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya 1 1

Polimer sentezi, fotopolimerizasyon ve
karmaşık yapılı polimerlerin sentezi konularında çalışmaları olmak.

Fizik Mühendisliği 1 1

Kolloid reolojisi, magnetoreoloji, manyetik nano ilaç ulaştırma ajanları ve killerin kolloidal özellikleri konularında çalışmalar
yapmış olmak.

Matematik 2 1

Uygulamalı Matematik alanında Doğrusal olmayan diferansiyel denklemler
konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

1 1

Kıyı Bilimleri ve Hidromekanik alanında
çalışmaları olmak.

1 1

İnşaat projelerinde doğrusal iş programı hazırlama yöntemleri ve kaynak yönetimi
alanında çalışmaları olmak.

1 5

Betonarmede fotoelastisite uygulamaları
alanında çalışmaları olmak.

Çevre Mühendisliği 1 1

Yurtdışı doktoralı olup, evsel atıksuların yeniden kullanımı, membran biyoreaktör teknolojileri ve çevre ekonomisi
konularında çalışmaları olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

İşletme Mühendisliği 1 1

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında doçent olup; iş güvencesi, iş sağlığı ve
güvenliği konularında çalışmaları olmak

Ekonomi 1 1

Yurtdışında doktora yapmış olup, suç
ekonomisi ve göç ekonomisi alanlarında çalışmaları olmak

KİMYA- METALURJİ FAKÜLTESİ

Metalurji ve Malzeme Müh.

1 1

Üretim Metalurjisinde Termokimyasal Modelleme Süreçleri üzerine çalışmaları
olmak.

1 5

Bor İçerikli Malzemelerin Mekanik Alaşımlama-Mekanokimyasal ve Kimyasal Buhar Biriktirme Teknikleri ile Üretimi ve Karakterizasyonu üzerine çalışmaları
olmak.

MADEN FAKÜLTESİ

Jeoloji Müh. 1 5

Magmatik petroloji ve yuksek potasyumlu
kayaçlar üzerinde çalışmaları olmak.

Cevher Hazırlama Müh.

1 1

Cevher Hazırlama Uygulamaları ile
Endüstriyel Minerallerden Uç Ürünler Eldesine yönelik çalışmaları olmak.

1 1

Cevher Hazırlamada Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Uygulamaları konularında
çalışmaları olmak.

MAKİNA FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği 1 3

MEMS sensör tasarımı, deneysel nanomekanik ve deneysel nanobiomekanik konularında çalışmaları
olmak

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

1 1

Mimarlıkta malzeme ve teknoloji konularında çalışmaları olmak.

1 3

Mimari tasarımda konut ve mekandizimi konularında çalışmaları olmak.

Endüstri Ürünleri Tasarımı

1 1

Endüstriyel tasarımda sosyal inovasyon ve eylem araştırmaları alanında çalışmaları
olmak

1 1

Endüstriyel tasarım alanında çalışmaları
olmak.

1 4

Endüstriyel tasarım alanında çalışmaları
olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Şehir ve Bölge Planlama

1 1

Temel stüdyo eğitimi deneyimi olmak ve
kentsel tasarım alanında çalışmaları olmak.

1 1

Şehir sosyolojisi ve coğrafyası alanlarında çalışmaları olmak

1 1

Sanayi alanları planlaması ve planlamada kantitatif yöntemler alanlarında çalışmaları olmak.

Peyzaj Mimarlığı 1 4

Mimarlık-Peyzaj Mimarlığı ilişkisine yönelik uygulama, araştırma ve eğitim alanında
çalışmaları olmak.

TÜRKMUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI

Çalgı Anasanat Dalı 1 1

3 Telli Klasik Kemençe icrası üzerine ulusal ve uluslararası platformlarda çalışmaları olmak, alanında yayınlanmış
basılı çalışmaları bulunmak.

Müzik Teknolojileri 1 1

Türk Müziği kayıt teknikleri ve kültürel tını algısı alanında uluslararası çalışmalar
yapmış olmak.

Kompozisyon 1 4

Batı Müziği alanında orkestra şefliği yapmış olmak. Bir enstrüman icracısı olup alanında beste çalışmaları yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az yedi
yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ İletişim Sistemleri 1 1

Bilgi Güvenliği, Uygulamalı Kriptografi,
Telsiz ve Algılayıcı Ağları konusunda çalışmaları olmak.

TOPLAM 12 13 9

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR