KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alıyor

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK609752
Şehir : Kütahya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
34
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
25.03.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMİ BÖLÜM ABD / ASD / PR UNVANI KADRO
DER.
KADRO
ADEDİ
AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Profesör 1 1

Kurumsal itibar ve itibar yönetimi konularında çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi Matematik veFen
BilimleriEğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1

İndol konduritol, urasil ve fen eğitimi konularında
çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Klasik Arkeoloji Profesör 1 1

Akhaemenid dönem yerleşimleri ve seramikleri üzerine çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat
Fakültesi
Biyoloji Genel Biyoloji Profesör 1 1

Antimikrobiyal aktivite ve biyosorpsiyon
alanlarında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Geometri Profesör 1 1

Çin dama geometrisi ve Çin dama konikleri üzerine çalışmışolmak.

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletme Üretim Yönetimi ve
Pazarlama
Profesör 1 1

İhracat performansı ve sürdürülebilirlik
konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Maden İşletmesi Profesör 1 1

Madencilik sektöründe performans analiziuygulamalarıüzerine çalışmışolmak.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Termodinamik Profesör 1 1

Gaz ve kömür yanmasının deneysel ve sayısal
modellenmesi konularında yayınları ve projeleri olmak.

Mühendislik Fakültesi Metalurjive
MalzemeMühendisliği
Malzeme Mühendisliği Profesör 1 1

Seramik filtrelerin üretimi, karakterizasyon ve geliştirilmesi konularında çalışmaları olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Profesör 1 1

Squat egzersizlerinin diz ekstensör ve fleksör izokinetik kuvvet gelişimi konularında çalışmaları
olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği Profesör 1 1

Sporda yönetim süreçlerinin gerçekleşme düzeyleri
ve sporda psiko- sosyal alanlarda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları
ve Öğretim
Doçent 1 1

Öğretmenlerin mesleki değerleri konusunda
çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat
Fakültesi
Fizik Genel Fizik Doçent 1 1

Elektron spin rezonans ve voltametrik analizler
konusunda çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Katıhal Fiziği Doçent 1 1

Schottky diyotların sıcaklığa ve frekansa bağlı elektriksel özelliklerinin incelenmesi konularında
çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Anorganik Kimya Doçent 1 1

Proton transfer tuzları ile metal komplekslerinin
sentezi ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi konularında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat
Fakültesi
Tarih Yakınçağ Tarihi Doçent 1 1

Osmanlı demiryolları ile ilgili çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre
Sorunları
Doçent 1 1

Kentsel dönüşüm, afet yönetimi, çevre ve yerel
yönetimler alanlarında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Doçent 1 1

Avrupa Birliği ve Türkiye'de çevre politikalarıkonularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Ekonometri İstatistik Doçent 2 1

Yapısal eşitlik modellemesi, sıralı lojistik
konularında çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Doçent 1 1

Tefsir tarihi, Kur'ân'da Gençlik ve Havasü'l-Kur'an konularında çalışmaları olmak.

Simav Teknoloji Fakültesi Elektrik-
Elektronik Mühendisliği
Devreler ve Sistemler Doçent 1 1

Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentliğini elektrik-elektronik konularında almış olmak.

Simav Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstrisi
Mühendisliği
Ağaç ve Malzeme Doçent 1 1

Boraks pentahidratın kontrplak ve verniklerde kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

Simav Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstrisi
Mühendisliği
Tasarım ve İmalat Endüstrisi Doçent 1 1

Ağaç malzemenin işlenme özellikleri, yüzey kalitesi ve fire oranları hakkında çalışmalarıolmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Doçent 1 1

İlköğretim beden eğitimi dersinde yapılandırmacı öğretim yaklaşımına yönelik deneysel çalışma yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans Doçent 2 1

Kazançlar, tahakkuklar, nakit akımları, anomaliler, Ar-Ge yatırımları üzerine çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe Muhasebe Doçent 1 1

Muhasebe eğitimi ve muhasebe tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Kütahya Sosyal Bilimler MYO. Ulaştırma Hizmetleri Otobüs Kaptanlığı Doçent 1 1

Otobüs işletmeciliği ve örgütsel davranışkonularında çalışmalarıolmak.

KütahyaSosyal
BilimlerMYO.
Dış Ticaret Dış Ticaret Doçent 1 1

Kurumsal sürdürülebilirlik ve kar yönetimi
konusunda çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Matematiğin Temelleri ve
Matematik Lojik
Dr.Öğretim Üyesi 4 1

Cebirsel modeller üzerinde tamlık ve fibrasyon üzerine çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Biyokimya Biyokimya Dr.Öğretim Üyesi 4 1

Proton transfer tuzu olan karbonik anhidraz inhibitörleri alanında çalışıyor olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı Dr.Öğretim Üyesi 3 1

İngiliz Dili ve Edebiyatı doktorası olmak ve Ortaçağ İngiliz Romansları ve Doğu ile ilişkileri üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Dr.Öğretim Üyesi 1 1

Kömür, kendiliğinden yanma, kömürün farklı depo koşullarında oksidasyon davranışlarının belirlenmesi konularında çalışmaları olmak.

Simav Teknoloji
Fakültesi
Kontrol
Mühendisliği
Kontrol Mühendisliği Dr.Öğretim
Üyesi
5 1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını elektrik-
elektronik konularında almış olmak.

Kütahya Sosyal Bilimler MYO. Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Dr.Öğretim Üyesi 1 1

İnsan kaynakları yönetimi alanında iş değerleri, kişilik ve iş motivasyon etkisi üzerine bilimsel
çalışmaları olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR