ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Mardin Artuklu Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı

ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK668537
Şehir : Mardin
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
19.07.2019
Son başvuru Tarihi
:
02.08.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ - BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Başvuru Başlangıç Tarihi 19.07.2019 Başvuru Şekli Şahsen veya posta (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)
Son Başvuru Tarihi 02.08.2019

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi

www.artuklu.edu.tr

Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi 06.08.2019
Giriş Sınav Tarihi 20.08.2019

Başvuru Yeri

İlgili Birimlere

Nihai Değerlendirme Tarihi 21.08.2019

İlan No Birimi/Bölüm/ ABD/ASD/Prog. Unvanı Der. Adet ALES/Tür Yabancı Dil İlan Şartları
1 İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6 1 70 Sözel 50 İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olup, Arap Dili ve Belagatı alanında Tezli Yükseklisans veya doktora yapıyor olmak.
2 İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 7 1 70 Sözel 50 İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olup, Hadis alanında Tezli Yükseklisans veya doktora yapıyor olmak.
3 Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 7 1 70 Sözel 50 Tarih bölümü lisans mezunu olup, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında Tezli Yükseklisans yapıyor olmak.
4 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6 1 70 Sayısal 50 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olup,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Tezli Yükseklisans yapıyor olmak.
5 Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Mütercim Tercümanlık Bölümü Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6 1 70 Sözel 80 Mütercim Tercümanlık İngilizce, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, Mütercim Tercümanlık İngilizce, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden birinde Tezli Yükseklisans yapıyor olmak.

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50, Yabancı Dil ile eğitim veren bölümler için ise 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÖZEL ŞARTLAR
1-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak.

İSTENEN BELGELER
1-Öğretim Elemanları Başvuru Formu (İlgili Forma http://www.artuklu.edu.tr/dosyalar/personel_daire_baskanligi/ebuhuzeyfe_form/akademik/ogr_bas_2.docx adresinden ulaşılabilir.)
2-Lisans Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter veya Resmi Kurum onaylı sureti veya e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini
gösteren onaylı belge).
3-Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).
4-ALES Belgesi.
5-Lisans Transkripti Noter veya Resmi Kurum onaylı
6-Özgeçmiş
7-Yabancı Dil Belgesi
8-Araştırma Görevlisikadrolarına başvuranlar için yükseklisans/doktora yapıyor olduğunu belirten öğrenci belgesi.
9-Nüfus cüzdanı sureti

Not

1-Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.
2-Belgesi eksik olan veya posta yoluyla yapılan başvurularda başvuru süresi içerisinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
3-Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır
4-Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
5-İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir
6-Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
7-Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR