NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Necmettin Erbakan Üniversitesi 10 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK686154
Şehir : Konya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
10
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
11.09.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisindedir.
Son başvuru Tarihi
:
26.09.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Adaylar, Üniversitemizin https://akdsaday.erbakan.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra alacakları “Öğretim Elemanı Başvuru Formu” ve aşağıda belirtilen istenen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurabileceklerdir.

GENEL ŞARTLAR

1 - 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2 - ALES'ten en az 70 puan almış olmak. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.09.2017 tarih ve 4586 sayılı yazısında belirlenen koşullar uygulanacaktır.)
3 - Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
5 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
UNVAN ŞARTLAR

1 - Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi
öğrencisi olmak şartı aranır.

2 - Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

3 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli(1) yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. (1) Danıştay Sekizinci Dairesinin 17/05/2019 tarih ve 2018/6942 E. Sayılı kararı ile yönetmeliğin 7. maddesinin 3. ve 4. fıkrasında yer alan “…en az tezli” ibaresinin “yürütmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.

4 - Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

5 - Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET

1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2 - Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER
1 - Başvuru Formu (https://akdsaday.erbakan.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvuruyu tamamladıktan sonra sistemden alınacaktır),
2 - Özgeçmiş,
3 - Kimlik belgesi fotokopisi,
4 - Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi,
5 - Lisans mezuniyet transkriptinin fotokopisi,
6 - Bir adet fotoğraf,
7 - ALES Belgesi,
8 - Yabancı Dil Belgesi (YDS veya muadili),
9 - Hizmet Belgesi (Bir kamu kurumunda çalışmış ya da çalışmakta olanlar için),
10 - Özel şartlarda belirtilmiş ise deneyim belgesi fotokopisi.
11 - Özel şartlarda belirtilmiş ise Yüksek Lisans/Doktora mezuniyet belgesi fotokopisi
12 - Özel şartlarda belirtilmiş ise Yüksek Lisans/Doktora öğrenci belgesi fotokopisi
13 - SGK Hizmet Dökümü (Özel sektörde çalışmış ya da çalışmakta olanlar için).

ÖNEMLİ NOT
1 - Elektronik ortamda başvuru yapmayan, başvurusunu onaylamayan veya istenen belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
2 - Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
3 - İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
4 - Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

İLAN TAKVİMİ
Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi : 26.09.2019
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 02.10.2019
Giriş Sınav Tarihi : 08.10.2019
Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 11.10.2019
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.erbakan.edu.tr

İLAN NO

BİRİM

K.UNVANI

DERECE

ADET

ALES

YDS

ÖZEL ŞART

20190901 Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 1 70 80

Almanca Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olmak. Alman Dili Eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası alanında en az 3 yıl ders verme tecrübesi
olmak.

20190902 Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 2 70 80

İngilizce Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olmak. İngiliz Dili Eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası alanında 5 yıl ders
verme tecrübesi olmak.

20190903 Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 1 70 80

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngiliz Dil Bilimi bölümü lisans mezunu olmak. İngiliz Dili Eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrasında en az 5 yıl ders verme tecrübesi
olmak.

20190904 Güzel Sanatlar Fakültesi/Resim/Resim/ Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
5 1 70 50

Resim bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanda yüksek lisans
yapmış olmak.

20190905 Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri/Arap Dili ve Belagatı/ Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 1 70 80

İlahiyat Fakültesi veya Arap Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak. Temel İslam Bilimleri veya Arap Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrasında alanında en az 5 yıl ders verme
tecrübesi olmak.

20190906 Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi/Felsefe ve Din Bilimleri/Din Psikolojisi/ Araştırma Görevlisi 7 1 70 50

İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi veya Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak. Din Psikolojisi alanında tezli yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.

20190907 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Mühendisliği/Uçak Mühendisliği/ Araştırma Görevlisi 7 1 70 50

Uçak Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Uçak Mühendisliği veya Havacılık Teknolojileri alanında tezliyüksek
lisans yapıyor olmak.

20190908 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Harita Mühendisliği/Kamu Ölçmeleri/ Araştırma Görevlisi 7 1 70 50

Harita Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Harita Mühendisliği veya Kamu Ölçmeleri alanında tezliyüksek
lisans yapıyor olmak.

20190909 Rektörlük Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 5 1 70 50

Merkezi Laboratuvarda görevlendirilmek üzere; Lisans ve yüksek lisans eğitimini Kimya alanında yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası laboratuvarlarda en az 5 yıl çalışmış olmak. XRF (X-Işını Floresans) ve XRD ( X- Işını Difraksiyonu) cihazları için eğitim sertifikalarınasahip
olmak.

ADRES BİLGİLERİ

Yabancı Diller
Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Meram Yerleşkesi (Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi Binası B1 Blok 142) Meram Yeni Yol / Meram/KONYA

Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Abdülaziz Mahallesi Abdülmümin Sokak No:16 Meram/KONYA

Ahmet Keleşoğlu
İlahiyat Fakültesi

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Meram Yeni Yol/Meram/ KONYA

Havacılık ve Uzay
Bilimleri Fakültesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Köyceğiz Yerleşkesi Dere Aşıklar
Mah. Demeç Sok. No:42/C Meram/KONYA

Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Köyceğiz Yerleşkesi Dere Aşıklar
Mah. Demeç Sok. No:42/A Meram/KONYA

Rektörlük

Nişantaş Mh.Dr. Hulusi Baybal Cd. Bera İş Merkezi Kat:22 Selçuklu/KONYA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR