BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğretim üyeleri alınacaktır

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00615330
Şehir : Bartın
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 08.06.2017
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İlgili Yönetmelik
:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Son başvuru Tarihi
:
23.06.2017 16:00

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 4., 14. ve 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

(Öğretim Üyesi Alımı 2017-1)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; başvuru formuna birimi, bölümü, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ile elektronik ortamdaki 6 adet CDyi (özgeçmiş, öğrenim belgelerini ve eserlerini içeren) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.
Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; başvuru formuna birimi, bölümü, anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ile elektronik ortamdaki 4 adet CDyi (özgeçmiş, öğrenim belgelerini ve eserlerini içeren) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.
Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; başvuru formuna birimi, bölümü, anabilim dalını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek özgeçmişini, 3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile elektronik ortamdaki 4 adet CDyi (özgeçmiş, öğrenim belgelerini ve eserlerini içeren) ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.
GENEL AÇIKLAMALAR
1. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
3. Müracaat eden adayların Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen koşullara uyup uymadığı oluşturulacak Komisyonlar tarafından incelenecektir. Bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilecektir.
4. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
5. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
6. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
7. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.
8. Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9. Adayların bütün yayın dosyalarında özgeçmiş ve yayın listesi ile öğrenim belgeleri bulunacaktır.
10. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Üniversitemizde görevli personelin yapacağı başvurularda hizmet belgesi, adli sicil belgesi ve askerlik durum belgesi istenilmemektedir.
11. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yapılacak dil sınavının yeri, tarihi ve saati bilahare Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.
12. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.

BİRİM BÖLÜM A.B.D UNVAN DERECE ADET İLAN ŞARTI
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Klasik Arkeoloji Doçent 2 1 Klasik Arkeoloji alanında doktora yapmış olmak. Hellenistik Heykeltraşlık alanında yayınları bulunmak.
Edebiyat
Fakültesi
Sosyoloji Uygulamalı
Sosyoloji
Yrd.Doç 4 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Sosyoloji alanında yapmış olmak. Kent ve Göç konularıyla ilgili çalışmaları bulunmak.
Edebiyat Fakültesi Felsefe Felsefe Tarihi Profesör 1 1 Etik ve Duygu Felsefesi alanlarında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Felsefe Sistematik Felsefe Profesör 1 1 Siyaset Felsefesi ve uygulamalı felsefe alanlarında çalışmaları olmak
Edebiyat Fakültesi Tarih Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Doçent 2 1 Doçentlik unvanını Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti alanında almış olmak. Klasik dönem Osmanlı uleması hakkında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Kimya Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak. Motivasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Yrd. Doç. 3 1 Fen Bilgisi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Fen eğitiminde sürdürülebilirlik konusunda çalışma yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 1 Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçentliğini almış olmak. Düşünme ve düşünme türleri konularında çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eği. Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 2 1 Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doçent 2 1 Temel Eğitim (İlkokuma yazma ve Türkçe eğitimi) alanında doçentliğini almış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent 2 1 Eğitim Psikolojisi alanında doçentliğini almış olmak.
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi Yrd. Doç 4 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Robotik öğretim uygulamalarında çalışma yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Yrd. Doç 4 1 İlgili alanda Doktora yapmış olmak. Okuma becerisi alanında çalışma yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Yrd. Doç 4 1 İlgili alanda Doktora yapmış olmak. Yazma becerisi alanında çalışma yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İktisat İktisat Teorisi Yrd.Doç 3 1 İktisat Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Bilgi teknolojisi, verimlilik ilişkisi üzerine çalışma yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yrd.Doç 3 1 İşletme Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Tüketici davranışları ve pazarlama alanında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Yrd.Doç 1 1 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Sürdürülebilir kentsel dönüşüm alanında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Yrd.Doç 2 1 Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Yrd.Doç 2 1 Çevre Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak. Destekli Sıvı Membran ve Elektrodiyaliz ile Atıksu Arıtımı konusunda çalışmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Yrd.Doç 4 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Mezunu olmak. Elektrik/Elektrik Tesisleri alanında Doktora yapmış olmak. Elektrik Güç Sistemlerinde Planlama konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Seramik Malzemeler Doçent 1 1 Nano malzeme/cihaz üretimi ve karakterizasyonu konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Yrd.Doç 4 1 Metalürji ve Malzeme Mühendisliği lisans mezunu olmak. Malzeme Bilimi Dalında Doktora yapmış olmak. Nanomalzemeler alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon Yrd.Doç 3 1 Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak. Konstrüksiyon-İmalat Bilim Dalında Doktora yapmış olmak. Süper alaşımların frezelenmesi konusunda çalışmaları olmak.
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman Amenajmanı Profesör 1 1 Orman Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Orman Amenajmanı ve Orman Hasılatı alanında çalışma yapmış olmak.
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman Botaniği Profesör 1 1 Orman Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Orman Botaniği ve Odun Anatomisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Ölçme Bilgisi ve Kadastro Doçent 2 1 Orman Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Uzaktan algılama alanında çalışmalar yapmış olmak.
Orman Fakültesi Orman Endüstri Müh. Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Profesör 1 1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Orman Ürünleri Kimyası alanında çalışmalar yapmış olmak.
Orman Fakültesi Orman Endüstri Müh. Orman Endüstri Makineleri ve İşletme Profesör 1 1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Mobilya Üst Yüzey İşlemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Teknikleri Profesör 1 1 Peyzaj Mimarlığı alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Kırsal Peyzaj Planlama alanında çalışmalar yapmış olmak.
BESYO Antrenörlük Eğitimi Hareket ve Antrenman Bilimleri Doçent 1 1 Antrenman ve Hareket Bilimleri alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Fiziksel ölçüm parametreleri üzerine çalışma yapmış olmak.
BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Yrd.Doç 1 1 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında Doktora yapmış olmak. Geribildirim ve maksimal kas ilişkisi üzerine çalışması olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR