BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğretim üyesi alım ilanı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00373231
Şehir : Balıkesir / Altıeylül
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 11.07.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 4., 14. ve 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’nden


Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI
- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.
B - YARDIMCI DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI
- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek ilgili birimlere şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
- Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23.maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.
Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
- Doçent unvanı olanlar Yardımcı Doçent kadrolarına başvuramazlar.

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

KAD.DER.

ADET

AÇIKLAMA

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Öncesi Bilimler Böl./Patoloji

Profesör

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Müh.Böl./Mekanik

Yrd.Doç.

1

1

Binaların doğrusal olmayan analizi üzerine çalışmaları olmak.

İnşaat Müh.Böl./Hidrolik

Yrd.Doç.

2

1

Makine Müh.Böl./Termodinamik

Yrd.Doç.

1

1

Binalarda ısıtma-soğutma yalıtımı ve optimizasyonu konusunda çalışmaları olmak.

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

Türkçe Eğt.Böl./Türkçe Eğit.

Profesör

1

1

OFMA/Matematik Eğit.

Yrd.Doç.

3

1

Cebir ve Sayılar Teorisi üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Bil.Böl./Eğit.Prog. ve Öğr.

Yrd.Doç.

2

1

Eğitim programları alanında doktora yapmış olup; Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerinin entegrasyonu üzerine çalışmaları bulunmak.

İlköğretim Böl./Fen Bilgisi Eğit.

Profesör

1

1

Fizik problemlerinin çözümünde rubrik geliştirme ve sıcak kavramsal değişim konularında çalışmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik Böl./Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör

1

1

Biyoloji Böl./Hidrobiyoloji

Profesör

1

1

Kimya Böl./Anorganik Kimya

Profesör

1

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri Bölümü/Arap Dili ve Belagati

Yrd.Doç.

1

1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR