BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğretim üyesi alınacaktır

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00619292
Şehir : Balıkesir / Altıeylül
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 19.06.2017
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Balıkesir Üniversitesi
Eleman Sayısı
:
26
İlgili Yönetmelik
:
2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Son başvuru Tarihi
:
02.07.2017 10:00

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 4., 14. ve 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’nden

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI
- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.
B- DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI
- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
C - YARDIMCI DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI
- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, yabancı dil belgelerini (yabancı dil ile ilgili bilim alanına başvuran adayların, merkezi yabancı dil sınavlarında alanında en az 80 (seksen) puan, sınava gireceği 2.yabancı dilden ise en az 55 (elli beş) puan aldıklarına ilişkin belgeleri), 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek ilgili birimlere şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
- 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Yardımcı Doçent kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını yada 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur.
- Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23.maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.
Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Yardımcı Doçent kadrolarına başvuramazlar.


BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN
KAD.DER.
ADET

AÇIKLAMA
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bil. Böl./Radyoloji Profesör 1 1 Bilgisayarlı tomografik anjiografi ve anjiografi konularında çalışmaları olmak.
Dahili Tıp Bil. Böl./Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Profesör 1 1 EMG konusunda deneyimli olmak.
Dahili Tıp Bil. Böl./İç Hastalıkları Doçent 1 1 Nefroloji Uzmanı olmak.
Dahili Tıp Bil. Böl./Halk Sağlığı Doçent 1 1 Akciğer kanseri üzerine çalışmaları olmak.
Cerrahi Tıp Bil.Böl./
Kalp Damar Cerrahisi
Yrd.Doç. 1 1 Kalp nakli üzerinde klinik yandal sertifikalarına sahip olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Müh.Böl./ Elektrik Tesisleri Doçent 1 1 Elektrik Mühendisliği bölümü mezunu olup, güç kalitesi konusunda çalışmaları olmak.
Endüstri Müh.Böl./Yöneylem Araş. Yrd.Doç. 1 1 Montaj hattı dengeleme konusunda çalışmaları olmak.
Makine Müh.Böl./Enerji Yrd.Doç. 1 1 Jeotermal ısıtma sistemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.


BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN
KAD.DER.
ADET

AÇIKLAMA
NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğit.Böl./ Sosyal Bil.Eğit. Profesör 1 1 Doçentliğini Coğrafya Eğitimi alanında almış olmak.
Matematik ve Fen Bil.Eğit.Böl./ Fizik Eğit. Profesör 1 1 Manyetik alan ve manyetik malzemeler üzerine çalışmaları olmak.
Matematik ve Fen Bil.Eğit.Böl./ Biyoloji Eğit. Doçent 1 1 Çevre Eğitiminde Kavramsal Değişim Yaklaşımı üzerine çalışmaları olmak.
Bilgisayar ve Öğr.Tek.Eğit.Böl./ Bilgisayar Tek.ve Eğit.Böl. Yrd.Doç. 2 1 Doktorasını ilgili alanda yapmış olup, Teknoloji Entegrasyonu standartları konusunda çalışmaları olmak.
Yabancı Diller Eğit.Böl./ İngiliz Dili Eğit. Profesör 1 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.
Yabancı Diller Eğit.Böl./ İngiliz Dili Eğit. Yrd.Doç. 3 1 Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Ed.Böl./Yeni Türk Edebiyatı Profesör 1 1 Tenkit Tarihi üzerinde çalışmış olmak.
Biyoloji Böl./Zooloji Profesör 1 1 Kürekayaklılar Sistematiği konusunda çalışmaları olmak.
Fizik Böl./Matematiksel Fizik Profesör 1 1 İki boyutlu uzayda tanecik kümeleşmesi modeli hakkında çalışmış olmak.
Fizik Böl/Katıhal Fiziği Doçent 1 1 Nanoparçacık içeren organik ince filmlerle ilgili çalışmaları bulunmak.
Fizik Böl/Katıhal Fiziği Doçent 1 1 Ferromanyetik NİF’e çok katmanlı filmler alanında çalışmış olmak.
Kimya böl./Analitik Kimya Doçent 1 1 Çözelti ortamında IR uygulamaları ve LB filmleri konularında çalışmaları olmak.
Kimya Böl./Organik Kimya Doçent 1 1 Ayırma ve Önderiştirme Teknikleri üzerinde çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Felsefe ve Din Bilimleri Böl./Din Bilimleri Doçent 1 1 Doçentliğini İlahiyat (Din Psikolojisi) alanında almış olmak.
Temel İslam Bil. Böl./Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Yrd.Doç. 1 1 İlahiyat Fakültesi mezunu olup, İbni Rüşd Felsefesi konusunda çalışmaları olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ Besin Hijyeni ve Tek.Böl./ Veteriner Halk Sağlığı Yrd.Doç. 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olup, Doğal Ortamda yoğurt bakterilerinin izolasyonu ve identifikasyonu konusunda çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Siyaset Bil.ve Kamu Yön.Bil.Böl. /
Yönetim Bilimleri
Profesör 1 1 Yerel Yönetimler alanında çalışmaları olmak.
BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU Madencilik ve Maden Çıkarma Böl./Maden Teknolojisi Prog. Doçent 1 1 Jeoloji mühendisi olup, açık işletmelerde duyarlılığı konusunda çalışmış olmak.
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Tek. Böl./ Otomotiv Teknolojisi Prog. Yrd.Doç. 1 1 Bakır ve seramik malzemelerin difizyon kaynağı ile birleştirilmesi konularında çalışmaları olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR