RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi alıyor

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK687222
Şehir : Rize
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
13.09.2019
Son başvuru Tarihi
:
27.09.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim elemanı alımı yapılacaktır.

Genel Şartlar
1 - 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2 - Merkezi sınav (ALES) muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
4 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not s is temlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eş
değerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Muafiyet
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalış makta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Başvuruda İstenen Belgeler
1 - Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr adres inden ulaşabilirsiniz.)
2 - Onaylı Lisans Diploması, (e-devletten alınabilir)
3 - Onaylı Lisans Not Durum Belgesi,
4 - Onaylı Yüksek Lisans Diploması (İlan özel şartında isteniyorsa) (e-devletten alınabilir)
5 - Onaylı Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (İlan özel şartında isteniyorsa) (e-devletten alınabilir)
6 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
7 - ALES ve YDS (YÖKDİL veya dengi) Belgesi,
8 - İlan Özel Şartını Sağladığını Gösterir Belge.

Not:
1 - Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
2 - Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar 2547 s ayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

Başvuru Yeri:
1 - 545 numaralı ilan için Personel Daire Başkanlığı, Rektörlük Binası Kat 1 Fener Mah. Merkez/RİZE
2 - 546 numaralı ilan için Yabancı diller Yüksekokulu Müdürlüğü, Fethiye Mahallesi Yalıboyu Caddesi No: 1/1 İyidere/RİZE
3 - 547 numaralı ilan için Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Fener Mah. Merkez/RİZE
4 - 548 ve 549 numaralı ilan için Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Fener Mah. Merkez/RİZE
5 - 550 numaralı ilan için Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Fener Mah. Merkez/RİZE
6 - 551 numaralı ilan için Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Fener Mah. Merkez/RİZE

Başvuru Başlama Tarihi: 13.09.2019 Son Başvuru Tarihi: 27.09.2019 Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi: 02.10.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 07.10.2019 Sonuç Açıklama Tarihi: 10.10.2019 Başvuru Tipi:

Şahsen veya Posta

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.erdogan.edu.tr

İlan No

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO BİLGİLERİ ŞARTLAR
Unvanı Derece Adet ALES/Tür YDS Açıklama
545 Rektörlük Yabancı Diller Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 6 1 70/SÖZ 80

Fransız Dili ve Edebiyatı veya Fransızca Öğretmenliği lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

546 Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yabancı Diller Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 6 1 70/SÖZ 80

İngilizce öğretmenliği lisans mezunu olup İngiliz Dili Eğitimi veya İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili en az 3 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

547 Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektromağnetik ve Mikrodalga Tekniği Araştırma Görevlisi 6 1 70/SAY 50

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak.

548 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Milletlerarası Hukuk Araştırma Görevlisi 6 1 70/EA 50

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup özel hukuk anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

549 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Hukuk Tarihi Araştırma Görevlisi 6 1 70/EA 50

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup kamu hukuku anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

550 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Yapı Bilgisi Araştırma Görevlisi 6 1 70/SAY 50

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup mimarlık anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

551 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Araştırma Görevlisi 6 1 70/SÖZ 50

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR