BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yardımcı Doçent alınacaktır

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00352431
Şehir : Bartın
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 04.06.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 4., 14. ve 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" hükümlerine göre Yardımcı Doçent alınacaktır.
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları ile Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 3 (üç) adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi (ÜAK Formatında), Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini Değerlendirme Formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ilgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yolu ile teslim edeceklerdir.
GENEL AÇIKLAMALAR:
*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
*Adaylar ilana başvuralarını ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir.
*Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.
*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
*Başvuracak adayların öğrenim belgeleri ile askerlik durum belgesinin aslı veya onaylı bir nüshasını teslim etmeleri gerekmektedir.
*Adayların bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş ve yayın listesi ile eğitim durumlarına ilişkin belgeler bulunacaktır. Ayrıca, bilimsel yayınlarını ve özgeçmişlerini içeren bir CD'yi başvuracakları birime teslim edecekleri dosya sayısı kadar sunmaları gerekmektedir.
*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine
ekleyerek ibraz edeceklerdir. Üniversitemizde görevli personelin yapacağı başvularda hizmet belgesi, adli sicil belgesi ve askerlik durum belgesi istenilmemektedir.
* Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yapılacak dil sınavının yeri, tarihi ve saati bilahere Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.
İlanen duyurulur.
BİRİM/BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET İLANDA ARANAN ŞARTLAR
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARKEOLOJİ KLASİK ARKEOLOJİ YRD.DOÇ 1 1 ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK. KLASİK ARKEOLOJİ ÜZERİNE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.
ÇEVİRİBİLİM MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) YRD.DOÇ 4 1 ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK. İNGİLİZ DİLİ GRAMERİ ÜZERİNE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.
ÇEVİRİBİLİM MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ARAPÇA) YRD.DOÇ 5 1 ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK. ARAP DİLİ GRAMERİ ÜZERİNE DOKTORA YAPMIŞ
OLMAK.
DİLBİLİM DİLBİLİM YRD.DOÇ 4 1 DİLBİLİM BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK.İNGİLİZ DİLİ GRAMERİ ÜZERİNE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.
SOSYOLOJİ UYGULAMALI SOSYOLOJİ YRD.DOÇ 5 1 SOSYOLOJİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. KENT SOSYOLOJİSİ ALANINDA UYGULAMALI
ÇALIŞMALARI BULUNMAK.
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEFSİR YRD.DOÇ 5 1 İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLUP, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. TEFSİR VE KIRAAT ALANINDA ÇALIŞMALARI BULUNMAK.
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ HADİS YRD.DOÇ 4 1 İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLUP, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. HADİS USULÜ VE TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALARI BULUNMAK.
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ İSLAM HUKUKU YRD.DOÇ 4 1 İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLUP, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. İSLAM HUKUKU USULÜ VE TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALARI BULUNMAK.
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TASAVVUF YRD.DOÇ 5 1 İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLUP, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. TASAVVUF TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALARI BULUNMAK.
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAP DİLİ VE BELEGATİ YRD.DOÇ 5 1 İLAHİYAT, ARAP DİLİ VE EDEBİYATI VEYA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ARAPÇA) PROGRAMLARININ BİRİNDEN LİSANS MEZUNU OLUP, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. ARAP DİLİ-EDEBİYATI VEYA BELAGATI ALANLARININ BİRİNDE ÇALIŞMALARI BULUNMAK.
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI İSLAM TARİHİ YRD.DOÇ 5 1 İLAHİYAT FAKÜLTESİ VEYA TARİH LİSANS MEZUNU OLUP, İSLAM TARİHİ VEYA ORTAÇAĞ TARİHİ PROGRAMINDA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. İSLAM TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALARI BULUNMAK.
BESYO
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETİMİ
YRD.DOÇ 3 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR