ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 50 Öğretim Üyesi alıyor

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK740020
Şehir : Zonguldak
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
50
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
13.12.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 15 gün içerisinde.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden


Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine,

Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;
1- Başvuru Dilekçesini,
2- T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,
3- Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,
4- Üç adet fotoğraflarını,
5- Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık)
6- Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
7- Üniversitemizin https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/59441486 sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,
8- Profesör kadrolarına başvuracak adayların "Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından biri başlıca araştırma eseri olarak gösterilir.) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim- öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları" içeren 1(Bir) adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (Altı) adet USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,
9- Doçent kadrolarına başvuracak adayların "Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları" içeren 1(Bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4(dört) adet USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,
10- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların "Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları " içeren 1(Bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4(Dört) adet USB ile ilgili fakülte dekanlığına / yüksekokul müdürlüğüne, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15(Onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

- Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/icerik/12/mevzuat.html
sayfasında yayınlanmış olan " Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen
şartları sağlamış olmaları,

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri,

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ANABİLİM DALI Profesör Doçent Dr. Öğretim
Üyesi
AÇIKLAMA
TIP FAKÜLTESİ
ACİL TIP 1 Acil Tıp alanında uzmanlığını almış olmak.
ACİL TIP 1 Acil Tıp alanında doçent ünvanı almış olmak.
ACİL TIP 1 Acil Tıp alanında doçent ünvanı almış olmak.
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlığını almış olmak.
İMMÜNOLOJİ 1 Tıp fakültesi mezunu olmak.İmmünoloji alanında doçent ünvanı almış olmak, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi İmmünolojisi üzerine çalışma yapmış olmak.
GÖZ HASTALIKLARI 1 Göz Travması ve Prematüre Retinopatisi üzerine çalışma yapmış olmak.
ENFEKSİYON HASTALIKLARI 1 Kolistin dirençli Acinetobacter spp. etkenli pnömoni hastalarında risk faktörleri ve klinik yanıtla ilişkili çalışma yapmış olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1 Subakut sklerozan panensefalit hastalığı üzerine çalışma yapmış olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI(ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ)
1 Çocuk kardiyolojisi alanında uzmanlığını almış olmak.
GENEL CERRAHİ 1 Pelvik organ prolapsuslarında uygulanan laparoskopik ventral rektopeksi operasyonu üzerine çalışma yapmış olmak.
RADYOLOJİ 2 Radyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 1 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak.
ADLİ TIP 1 Tıp fakültesi mezunu olmak. Adli tıp alanında uzmanlığını almış olmak.
ADLİ TIP 1 Tıp fakültesi mezunu olmak, Adli tıp alanında doçent ünvanı almış olmak.
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1 Tıp fakültesi mezunu olmak, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1 Tıp fakültesi mezunu olmak, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent ünvanı almış olmak
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.
İÇ HASTALIKLARI(HEMATOLOJİ) 1 Hematoloji alanında doçent ünvanı almış olmak.
İÇ HASTALIKLARI(TIBBİ ONKOLOJİ) 2 Tıbbi onkoloji alanında doçent ünvanı almış olmak.
İÇ HASTALIKLARI (TIBBİ ONKOLOJİ) 1 Tıbbi onkoloji alanında yan dal uzmanı olmak.
İÇ HASTALIKLARI(NEFROLOJİ) 1 Tıbbi nefroloji yan dal uzmanı olmak.
GÖĞÜS HASTALIKLARI 1 Göğüs Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.
DEONTOLOJİ VE TIP TARİHİ 1
TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ 1
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
YENİ TÜRK EDEBİYATI 1 Yeni Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ 1 Fizik bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Multi Kanonik (MUCA), Moleküler Dinamik (MD) ve Kopa Değiş-Tokuş Moleküler Dinamik (REMD) simülasyon metotları ile protein yapılarının saptanması ve dinamik özelliklerinin
incelenmesi konuları üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
GENEL BİYOLOJİ 1 Biyoloji bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Miyokardiyal
iskemi/reperfüzyon hasarı ve aritmiler konularında çalışmalar yapmış olmak.
TÜRK HALK EDEBİYATI 1 Yüksek Lisans ve Doktorada Türk Halk Edebiyatı Anlatı türlerinde Motif ve Semboller üzerine çalışmalar yapmış olmak.
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 1 Doçentlik ünvanını Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim alanında almış olmak.
Biyoteknoloji veya Mikrobiyoloji üzerine çalışmalar yapmış olmak.
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1
DENEYSEL PSİKOLOJİ 1
SOSYAL PSİKOLOJİ 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT TEORİSİ 1 Makro İktisat bilim alanında doçentliğini almış olmak. Enflasyon ve enerji
konularında çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 1 İç Hastalıkları Hemşireliği Alanında doçent ünvanı almış olmak.
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ 1 Psikiyatri Hemşireliği Alanında doçent ünvanı almış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMEKANİK 1 Doçentliğini Biyomedikal Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak ve Biyomedikal Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış
olmak.
GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ 1 Doçentliğini Geomatik (Harita) Mühendisliği alanında almış olmak ve Uzaktan Algılama konusunda çalışmalar yapmış olmak.
YAPI İŞLETMESİ 1 Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak ve Yapı İşletmesi alanında çalışmalar yapmış olmak.
BİYOMEDİKAL 1 Doçentliğini Biyomedikal Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanından almış olmak ve Biyomedikal Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış
olmak.
BİLGİSAYAR DONANIMI 1 Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği alanından almış olmak.
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 1 Doçentliğini Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanından almış olmak ve Metalurji konusunda çalışmalar yapmış olmak.
BİLGİSAYAR YAZILIMI 1 Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği alanından almış olmak.
BİLGİSAYAR YAZILIMI 1 Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği alanından almış olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
TİYATRO 1 Tiyatro lisans programından mezun olmak. Oyunculuk alanında doktora ya da sanatta yeterlik çalışması yapmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ 1 Spor Bilimleri alanında doçent ünvanına sahip olmak. Çocuk ve gençlerde kuvvet ve antrenman bilimi üzerine yayınları olmak.
HAREKET VE ANTREMAN BİLİMLERİ 1 Spor Bilimleri alanında doçent ünvanına sahip olmak, antrenman ve hareket bilimleri alanında yayınları olmak
ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ 1 Biyoteknoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak. Rekombinant aşı üretimi
ve rekombinant DNA teknolojisiyle L-DOPA ve melanin üretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR