TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (OGM)

Orman Genel Müdürlüğüne sözleşmeli 4 pilot (helikopter) alınacak

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (OGM)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : DPB686689
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
4
İlgili Yönetmelik
:
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
12.09.2019
Başvuru Süresi
:
Başvurular, Beştepe Mah. Söğütözü Cad. No: 8/1 06560 YENİMAHALLE / ANKARA adresindeki Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Havacılık Şube Müdürlüğü adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup 07.10.2019 tarihi saat 09.00’da başlayıp 14.10.2019 tarihi saat 16.00’da sona erecektir. Bu tarihten önceki/sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Son başvuru Tarihi
:
14.10.2019 16:00

7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar EK MADDE 2. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:


SÖZLEŞMELİ PİLOT ALIM İLANI
1. GENEL HUSUSLAR

a. Orman Genel Müdürlüğünce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından 4/B sözleşmeli statüsünde “4 (Dört) Pilot (Helikopter) “alınacaktır.
b. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki hizmet sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır.
c. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.
d. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.
e. Başvuruları kabul edilen adaylar mülakat değerlendirmesine tabi tutulacaktır.
f. Alım süreci sonunda kesin ataması yapılan pilotların 2 yıl içerisinde kendi istekleri ile veya cezai sebeplerle ilişiğinin kesilmesi durumunda işten ayrılmaları söz konusu olduğunda o personel için Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen/satın alınan her türlü yurtiçi/yurtdışı eğitim masrafları kendisinden tahsil edilecek olup, bu konuyla ilgili kendisinden taahhütname alınacaktır.


2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a. Genel Şartlar
(1) Türk vatandaşı olmak,
(2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
(4) Askerlik hizmetini yapmış olmak,
(5) Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak,
(6) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (yapılacak mülakat sonucu başarılı olan ve Orman Genel Müdürlüğü’ne atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
(7) Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak mülakatta başarılı olmak,


b. Özel Şartlar
(1) Teknik Özellikler (4 x Pilot - Helikopter)

• SHGM. TARAFINDAN ONAYLI PİLOT LİSANSI VEYA KARA HAVACILIK OKULU MEZUNİYET DİPLOMASI OLMALI
• EN AZ 1500 SAAT HELİKOPTER UÇUŞU OLMALI
• YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞUNDAN ONAYLI SAĞLIK SERTİFİKASI (CLASS 1) OLMALI
• EN AZ LEVEL 4 İNGİLİZCE BİLGİSİ ( İNGİLİZCE SEVİYESİNİ GÖSTEREN MUADİL HERHANGİ BİR SINAV NOTU) OLMALI
• EN FAZLA 55 YAŞINDA (56 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ) OLMAK.


3. İSTENİLEN BELGELER
a. Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı "Başvuru Formu"
b. Diploma veya mezuniyet belgesi onaylı örneği,
c. Adli sicil beyanı,
d. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet Vesikalık Fotoğraf,
e. Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri,
f. Yabancı dil yeterlilik belgeleri,
g. Sağlık sertifikası,
h. Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi Formu”,
i. Pilot lisansı veya onaylı Uçuş Kayıt Çizelgesi,
j. Uçuş Kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi veya onaylı Uçuş Kayıt Çizelgesi,


4. BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
a. Beştepe Mah. Söğütözü Cad. No: 8/1 06560 YENİMAHALLE / ANKARA adresindeki Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Havacılık Şube Müdürlüğü adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup 07.10.2019 tarihi saat 09.00’da başlayıp 14.10.2019 tarihi saat 16.00’da sona erecektir. Bu tarihten önceki/sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
b. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.


5. MÜLAKATIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
a. Başvuruda bulunan adaylardan, ön değerlendirme sonucunda mülakata girmeye hak kazananlar Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır. Mülakat 24.10.2019 tarihi Perşembe günü saat 10:00’da Orman Genel Müdürlüğü 3 üncü kat Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Yangın Yönetim Merkezinde (3410 nolu oda) yapılacaktır.
b. Mülakatta adayların;

(1) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
(2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
(3) Genel yetenek ve genel kültürü,
(4) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
(5) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.


6. DEĞERLENDİRME
Mülakat sonrasında nihai sonuçlar aday sıralamasına göre www.ogm.gov.tr web adresinden ilan edilecektir.


7. SONUÇLARA İTİRAZ
Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.
İLAN OLUNUR.

12.09.2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN İLAN VE
4/B HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞ BAŞVURU FORMU TIKLAYINIZ...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR