BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sözleşmeli personel hizmeti alınacaktır

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00693527
Şehir : Balıkesir / Altıeylül
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 17.11.2017
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Eleman Sayısı
:
9

7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar EK MADDE 2. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI


Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 gün ve 7/157054 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2.maddenin (b) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 9 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON
NO
POZİSYON ADET NİTELİKLER BÜTÇE
BİRİMİ
001 Hemşire 1 *Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

*Üçüncü basamak sağlık kurumlarında çocuk sağlığı, yeni doğan yoğun bakım servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.
Özel Bütçe
002 Hemşire 2 *Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

*Üçüncü basamak sağlık kurumlarının acil servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.
Özel Bütçe
003 Hemşire 1 *Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

*Üçüncü basamak sağlık kurumlarının kroner yoğun bakım servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.
Özel Bütçe
004 Sağlık Teknikeri 1 *Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

*Üçüncü basamak sağlık kurumlarının fizik tedavi servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.
Özel Bütçe
005 Sağlık Teknikeri 1 *Perfizyon alanında önlisans programından mezun olmak.

*Üçüncü basamak sağlık kurumlarının ilgili alanlarında en az 1 yıl çalışmış olmak.
Özel Bütçe
006 Diğer Sağlık Personeli 3 * Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünden mezun olmak.

*Üçüncü basamak sağlık kurumlarının acil servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.
Özel Bütçe


BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar:
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
2- 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve en az 55 puan almış olmak. (Lisans mezunları için 2016
KPSS/P3, Önlisans mezunları için 2016 KPSS/P93, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS/P94
puanı esas alınacaktır.)
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin
"Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen
adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvurularda bulunduğu pozisyonun nitelik kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile nitelik kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adayların ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde aşağıda istenilen belgelerle birlikte Balıkesir Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, faks veya internet yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik belge ile veya süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Fotoğraflı başvuru formu. (Personel Daire Başkanlığının http://personel.balikesir.edu.tr/
adresinden temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4- 2016 yılı KPSS sonuç belgesi.
5- Aranılan mesleki deneyime ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi ve SGK prim günlerini
gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığının http://personel.balikesir.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Her pozisyonun iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR