ANKARA 17. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Boşanma davası karar tebliği

ANKARA 17. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01051313
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 16.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/227 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
VENERA ARABULİ ÖZTÜRK

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA
17. AİLE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2018/227

Davacı HALİT ÖZTÜRK tarafından davalı VENERA ARABULİ ÖZTÜRK aleyhine açılan Boşanma davasında verilen karar gereğince; Davalı Gürcistan Cumhuriyeti uyruklu Venera Arabuli Öztürk 'e (**********) tebligat yapılamadığı ve tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden mahkememizce verilen 03/07/2019 tarih, 2018/227 esas ve 2019/616 sayılı kararın tebligat kanunun 28.ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup; aşağıda yazılı hükmün Tebligat kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Davanın boşanma yönünden kabulü ile Bartın ili, Merkez ilçesi, Şiremirçavuş Köyü C:88 H:12'de nüfusa kayıtlı Kemal ve Hanife'den olma Karabük 15.03.1962 doğumlu ********** T.C. Kimlik numaralı davacı Halit Öztürk ile Gürcistan Cumhuriyeti uyruklu Venera Arabuli Öztürk'ün TMK'nun 166/1 maddesi uyarınca boşanmalarına,
Davacının maddi manevi tazminat taleplerinin feragat nedeniyle reddine,
Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 13 TL harcın davalıdan alınmasına,
Davacı tarafından yapılan 1.136,30 TL masrafın davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
Davacı vekilinin sarfettiği emek ve mesaisine karşılık takdir olunan 2.725 TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
Davacı tarafından yatırılan gider avansından yargılama sırasında yapılan masraflar ile karar tebliğ giderlerinden geriye kalan avansın karar kesinleştiğinde ve istek halinde davacıya iadesine,
Dair, davacı ile vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda HMK.nun 345. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yoluna başvurma yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR