KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00954395
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 01.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Fikri Yiğit, Fatma Yiğit
Duruşma Tarihi
:
14.05.2019 09:15

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2015/436 Esas

Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında; Davacı vekili dava dilekçesini özetle; Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Yuvacık Mahallesi, 2218 parsel sayılı taşınmazın davalı Dursun Yiğit adına kayıtlı olduğunu ve davalının 04/04/1963 yılında vefat etmiş olduğu ve taşınmazın 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre orman kadastrosu ve aynı kanunun 2/B uygulaması çalışmalarına 02/08/1985 tarihinde başlanıldığını 20/08/1985 tarihinde bittiğini ve 12/04/1988 tarihinde kesinleşmiş olduğu ve yapılan çalışmalar kapsamına göre belirtilen dava konusu parselin tamamının devlet ormanı sınırları içerisinde kaldığı gerekçesi ile dava konusu taşınmazın tapusunun iptali ile davalıların taşınmaza müdahalesinin önlenmesi ve tamamının Orman vasfıyla Maliye Hazinesi adına tapuya tescilini talep ve dava etmiş, daha sonra dahili davalı dilekçesi vererek Dursun Yiğit mirasçıları davaya dahil edilmiş ancak tüm aramalara rağmen bulunamayan dahili davalılar Fikri Yiğit( TC Kimlik no: 52*******8928)ve Fatma Yiğit(TC kimlik no: 37*****5710)'e dava dilekçesi ve dahili davalı dilekçesi tebliğ edilememiş olduğundan; dava dilekçesinin, dahili davalı dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup; duruşmanın yapılacağı 14/05/2019 günü saat 09.15'de adı geçen dahili davalıların Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisinibir vekil ile temsil ettirmesi , duruşmaya gelmez veya kendisini bir vekile temsil ettirmezise H.M.K.'nun 147/2 maddesi uyarınca duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR