SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliği

SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01056104
Şehir : Yozgat / Sorgun
Semt-Mahalle : KARAKIZ MAH. / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 02.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2015/236 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Bahar BÖLÜKBAŞI

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2015/236 Esas
KARAR NO : 2017/761
Davacı TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Yukarıda açıklanan nedenlerle,
1-Davanın KABULÜNE,Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Yeniyer Kasabası Karakız Mahallesi (2745 parselin ifrazı ile oluşan 222 ada 38 parsel ) 222 ada 38 parselde kayıtlı 16/05/2017 tarihli krokide gösterilen 7557,24 m²'lik alanın tamamının davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıt ve tesciline,
2-Kamulaştırma bedelinin toplam 21254,75 TL olarak tespitine;söz konusu tespit edilen kamulaştırma bedeli ile acele el koyma kararından sonra davalı adına bankaya bloke edilen bedel ile fark olan 6607,06 TL'ye Kamulaştırma Kanunun 10.maddesine 6459 sayılı yasanın 6.maddesi ile eklenen hüküm gereğince 16/04/2015 dava tarihinden sonra gelen 4. ayın bitimini takip eden gün olan 17/08/2015 tarihinden karar tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına,
6- Fen bilirkişi Saffettin Ersoy tarafından düzenlenen 16/05/2017 havale tarihli bilirkişi raporundaki krokinin, kararın eki sayılmasına,
Dair davacı vekilin ve davalıların yokluğunda TESCİL yönünden kesin ve BEDEL yönünden kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde bölge adliye mahkemesi nezdinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere, verilen karar açıkça okunup, anlatıldı.28/07/2017
2-) İSTİNAF DİLEKÇESİ SONUÇ VE İSTEM :Arz ve izah edilen ve resen tespit edilecek nedenlerle Sorgun 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/07/2017 gün ve 2015/236 E. 2017/761 K. Sayılı ilamının incelenerek yüksek hesap edilen kamulaştırma bedeline ilişkin kısımlarının kaldırılmasını, müvekkil teşekkülün hazırlamış olduğu kıymet takdir raporu da gözetilerek yeniden karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederim."
Gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin davalı Bahar BÖLÜKBAŞI'na tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/09/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR