ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcra ödeme emrine ilişkin ilanen tebligat

ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01080296
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 10.11.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/15969 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu (KADRİ TUNCER)

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLANEN TEBLİGAT

ESKİŞEHİR 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DOSYA NO :2016/15969 ESAS

ALACAKLI : YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. ********** Vergi Nolu,
VEKİLİ :Av. Ayhan KAVAS
Kurtuluş mah. Sarper Cd. No:1 Çetin Bayram Apt. A Blok K:4 D:7ESKİŞEHİR
BORÇLU :KADRİ TUNCER ********** TC Nolu
BORÇ MİKTARI : 245.949,81 TL Asıl alacak
9.407,59 TLMuacceliyetten takip t. kadar yıllık %27 tem.faiz
470,37 TL Faizinin %5 gider vergisi
284,29 TL Masraf
+____________________
256.112,06 TL Nakit toplamı
11.610,00 TL Gayrinakit toplamı (Depo talep edilen)
+____________________
267.722,06 TL Toplam borcunuzun, ; * 256.112,06 TL'lık nakit kısmının, 245.949,81 TL olan asıl alacağa 21/12/2016 tarihinden ödeninceye kadar
işleyecek ve TBK.100 Md. uyarınca kısmi ödeme öncelikle faize mahsup edilerek hesaplanacak yıllık %27 temerrüt faizi, faizin %5 gider vergisi, avukatlık ücreti ve icra
masraflarıyla birlikte ve ilaveten Taahhütname gereği alacaklı bankaca verilen ve halen iade edilmeyen 9 adet çekin garanti tutarları toplamı olan 11.610,00 TL nin nakdi teminat olarak depo edilmek üzere avukatlık ücreti ve icra masraflarıyla birlikte Kadri TUNCER'den,
* 147.585,46 TL'lık nakit kısmının (256.112,06TL olan alacağın 108.526,60TL'lık kısmı limit ipoteğiyle temin ve takip edilmiş olduğundan), irtibatlı dosyadaki dökümde belirtildiği üzere 245.949,81 TL olan asıl alacağa21/12/2016 tarihinden ödeninceye kadar işleyecek ve TBK.100 Md. uyarınca kısmi ödeme öncelikle faize mahsup edilerek hesaplanacak yıllık %27 temerrüt faizi, faizin %5 gider vergisi, avukatlık ücreti ve icra masraflarıyla birlikte ve ilaveten Taahhütname gereği alacaklı bankaca verilen ve halen iade edilmeyen 9 adet çekin garanti tutarları toplamı olan 11.610,00 TL nin nakdi teminat olarak depo edilmek üzere avukatlık ücreti ve icra masraflarıyla birlikte Beka Müh. Elek. Taah. İnş. Ve İnş. Mal. San.Ve Tic. Ltd. Şti'den,
ESKİŞEHİR ( 4 ) İcra Müd. _2016/15968 esas sayılı ipotek takibiyle irtibat kurularak irtibatlı dosyadan ve iş bu dosyadan tahsilde tekerrür etmemek, faiz hesabında irtibatlı dosyadan yapılacak tahsilatların göz önüne alınmak, alacaklının fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla ÖDENMESİ. ( Takip öncesinde yapılan 1,42TL tahsilat, takipten önce borçtan düşülmüştür. Takip öncesi ödemeleri faize ve masraflara mahsup etme, farkı talep etme hakkımız saklıdır. ) (Gayri nakit borcunuz takip sırasında nakde dönüştüğü takdirde, nakde dönüştürme tarihinde bankaca size ödenen tutarın, nakde dönüştüğü tarihten ödeninceye kadar yıllık%27 temerrüt faizi, faizin %5 gider vergisi,ile birlikte ödenmesi)
*Kredi taahhütnamesi / sözleşmesi, ihtarname, hesap özeti
Yukarıda adı, adresi yazılı alacaklıya olan borcunuzdan dolayı yapılan icra takibinde; Yukarıda yazılı adresinize örnek no .7 ödeme emri gönderilmiş adresinizi terk ettiğinizden ödeme emri bila tebliğ iade edilmiştir. Zabıtaca yaptırılan tetkik ve tahkikatta da adresinizin tespiti mümkün olmadığından ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren yukarıda yazılı borç ve masraflarını kanuni 7 günlük süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz(teminatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınız muvakkaten kaldırılacağı senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği, ilanen tebliğ olunur. 23.10.2019
İcra Dairesi Hesap
Banka adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O
İban No : TR710001500158007290543302
Vergi Dairesi adı No: ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-380003522

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR