İSTANBUL 24. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlamsız takiplerde ödeme emrinin ilanen tebliği

İSTANBUL 24. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01042085
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 24.08.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/17525 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
Osman İspir

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 24. İCRA DAİRESİ

Örnek No: 7*

2018/17525 ESAS

İLANAN TEBLİGATİSTANBUL 24. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ (İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİ)

1- Alacaklı ve vekilinin adı soyadı
: HALK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ İKİTELLİ ŞUBESİ, 4560479682Vergi Nolu,
Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi Metro Avm B Blok 1. Kat No : 26 İkitelli Başakşehir/İstanbul Başakşehir/ İSTANBUL
vekili Av. Hasan Pilavcı
2- Borçlunun adı soyadı ve t.c numarası
: OSMAN İSPİR, 26935661086TC Nolu, Kemal - Ayişe oğlu/kızı, 25/07/1969
Ortaköy Leylek Yuvası Kapı No:44 Daire No:1Beşiktaş / İSTANBUL
3- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı, faizlialacaklardafaizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para isealacağın hangi tarihteki kur üzerindentalep edildiği ve faizi
:

OSMAN İSPİR,

105.400,00 TL ASIL ALACAK
3.454,05 TL İŞLEMİŞ FAİZ
108.854,05 TL Toplam Alacak

Asıl alacağın takip tarihinden itibaren işleyecek %9 faiz, icra harç ve giderleri ile avukatlık ücretinin tahsili(TBK.100. madde gereğince yatırılan paranın öncelikle ferilerden düşümü ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

Yukarda adı adresi yazılı alacaklıya olan borcunuzdan dolayı yapılan icra takibinde ; yukarıda yazılı adresinize örnek no:7 ödeme emri gönderilmiş adresinizi terk/adresiniz tespit edilemediğinden ödeme emri bila tebliğ iade edilmiştir. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan yazışmada adreslerinizin tespit edilemediği bildirilmiş olup; ve ayrıc mernis adresinizin mernis kayıt sisteminde mevcut olmadığı anlaşılmaklaalacaklı vekilinin talebiyle ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren yukarıda yazılı borç ve masraflarını kanuni 7 günlük süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödeminz (teminatı vermeniz) borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imzasize ait değilse yine bu 22 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınız muvakkaten kaldırılacağı senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği, ilanen tebliğ olunur.İcra Dairesi Hesap BilgileriBanka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O. Iban No : TR340001500158007279989689 Vergi Dairesi Adı / No: ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ - **********

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 49'a karşılık gelmektedir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR