KONYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlamsız takiplerde ödeme emrinin ilanen tebliği

KONYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01042843
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 26.08.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/3450 Esas
Tebligat Muhatabı
:
MUZAFFER ATEŞ, VADİ HALI VE MOBİLYA EV TEKS ÜRÜN PAZARLA TİC LTD ŞTİ

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 2. İCRA DAİRESİ
2015/3450 ESAS
İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİ

1- Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa, Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi

:

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O., 9220034970Vergi Nolu,
Tavşalı Mah.60 Sk No. 1/3 Karacabey/Bursa Osmangazi / BURSA
vekili Av. Esma Özdemirkan

2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası

:

1- VADİ HALI VE MOBİLYA EV TEKS ÜRÜN PAZARLA TİC LTD ŞTİ,
Gazi Mah. Adnan Menderes Bulv. Üçüzler Sit. No:20-21 Afyonkarahisar Merkez / AFYONKARAHİSAR
2- MUZAFFER ATEŞ, 21541185940TC Nolu, İmam - Remziye oğlu/kızı, 01/08/1965 D.Tarihli
Yeni Saraçlar Çarşısı No: 24 Afyonkarahisar Merkez / AFYONKARAHİSAR

3- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para isealacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi

:

MUZAFFER ATEŞ, VADİ HALI VE MOBİLYA EV TEKS ÜRÜN PAZARLA TİC LTD ŞTİ

36.125,91

TL Asıl alacak

91.542,36

TL asıl alacak

17.456,43

TL asıl alacak

67.248,45

TL asıl alacak

95.960,22

TL asıl alacak

20.086,43

TL asıl alacak

2.199,77

TL işlemiş faiz

3.404,60

TL faiz

176,71

TL ihtarname masrafı

280,21

TL bsmv

8.649,00

TL faiz

877,47

TL bsmv

5.526,03

TL faiz

9.015,37

TL faiz

727,07

TL bsmv

1.065,24

TL faiz

1.645,34

TL faiz

135,53

TL bsmv

6.638,50

TL faiz

665,14

TL bsmv

243,72

TL faiz

1.805,99

TL faiz

102,48

TL bsmv

8.900,33

TL faiz

6.664,43

TL asıl alacak

387.142,73

TL Toplam Alacak

Toplam Alacağın İcra Gideri, Vek. Ücr. ve Takip Tarihinden İtibaren Asıl Alacağa İşleyecek (%39,00) Temerrüt Faiz , (%26,00) Akdi Faiz, Faizin %5,00 BSMV, İhtarname masrafı ,İle Tahsilitalebidir.(Fazlaya Dair ve Faiz Oranlarındaki Vergilerdeki Artıştan Doğan Talep Hakkımız Saklıdır.Not: Tahsilatın TBK. 100 Md. Uyarınca öncelikle Faizde mahsubu taleplidir.

4- Senet ve tarihive senet yoksa borcun sebebi

:

alacak 387.142,73 TL
Diğer alacak 328.419,80 TL

5- Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların adı, soyadı, yerleşim yerindeki adresleri

:

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız, (teminatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (7) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ihtar olunur. (İİK m.60) İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No : TR910001500158007290495218
Vergi Dairesi Adı / No: MEVLANA VERGİ DAİRESİ - **********

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 49'a karşılık gelmektedir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR