İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İlanen Tebligat

İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00405859
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 08.08.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/77
Tebligat Muhatabı
:
Türkmen Ticaret ve Sınai A.Ş.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C.
İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2015/77 Esas


DAVALI : TÜRKMEN TİCARET VE SINAİ AŞ Mustafa Kemal Cad N. 122 Bornova İZMİR
Davacı Süleyman Özer Osman Özer Fatma Ceval vekili tarafından davalı Türkmen Ticaret Ve Sina i AŞ aleyhinize açılan Tapu Kaydında Düzeltim (Terkin İstemli) davasında,
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adrese tensip zabtı ve dava dilekçesi çıkartılmış olup muhatabın adreste tanımadığı ve mahalle muhtarlığında kaydının bulunmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamış ve adres araştırmasında da bir netice alınmamıştır.
Davacı dava dilekçesinde müvekkilerinin babasının vefat ettiğini, İzmir 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/06/1976 tarih ve 1976 /1033 esas 1976/1772 karar sayılı veraset ilamıyla miras paylarının belirlendiğini daha sonra müvekkillerinin annesinin SelverÖzer de vefat ettiğini, müvekkillerinin murisi Mehmet Özer davalı şirket adına kayıtlı bulunan İzmir ili (Bornova) Bayraklı ilçesi Erzene Mahallesi 253 ada,38 parsel sayılı taşınmazda 12 Kasım 1968 tarihinde 200/4737 payını sattı aldığını ve üzerine tescil ettiğini, aynı şirketle ilgili aynı ada 37ve39 parsellerde de arsa payına ilişkin taşınmazların satıldığını, yine Mehmet Özer adına kaytlı taşınmazın 05 Nisan 1971 gün 1059 yevmiye ile 3007 ada 18 parsel kayedildiğini, halen muris Mehmet Özer'in adına kayıtlı olduğu imar uygulamasıyla ilişkin herhangi bir itirazın yapılmadığı dava açılmadığını, muris Mehmet Özen'e ait İzmir ili Bayraklı ilçesi Ergene mah,3007 ada, 18 parselde kayıtlı taşımazın geçerli ve davacının gerçek hak ve malik olduğunun tespitine 12 Kasım 1968 gün ve 3130yevmiye ile yapılan satış işlemine ilişkin resmi senet ve evrak müsbitesi bulunmadığından işlem yapılmaz şerhinin sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Dava dilekçesi adresine tebliğ edilemeyen davalı Türkmen Ticaret'e dava dilekçesi ve tensip zabtının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Tebliğ tarihi ilan tarihinden itibaren 7 gündür.
Tebliğ tarihinden itibaren cevap verme süresi iki haftadır.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 24/02/2016

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR