MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İpoteğin kaldırılması davası duruşma gününün ilanen tebliği

MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069926
Şehir : Mersin
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 22.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/191 Esas
Tebligat Muhatabı
:
S.S. Mersin Memur Yapı Kooperatifi
Duruşma Tarihi
:
12.11.2019 09:45

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2018/191 Esas
İLAN


Davacı Kenan Sarın tarafından davalı S.S. Mersin Memur Yapı Kooperatifi aleyhine açılan İpotek (İpoteğin Kaldırılması(Fekki)) davasında, Mahkememizin 08/05/2019 tarihli duruşmasında dosyanın işlemden kaldırıldığı, davacının 11/07/2019 tarihli dilekçesinde dosyanın yenilenmesini talep ettiği, Mahkememizin 11/07/2019 tarihli yenileme tensip tutanağında davanın kaldığı yerden devamına, davalıya duruşma gün ve saatini bildirir davetiye tebliğine karar verildiği, davalının mernis sisteminde kayıtlı adresinin bulunmadığı anlaşılmakla;

Mahkememizce Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmış olup, gelen müzekkere cevabında; 07/05/1979 tarihinde tescili yapılan 04/02/1979 tarihli genel kurul toplantısında 1 yıl için tasfiye memurları olarak Başkan Adil Atlı, Sayman Üye Osman Altunbay, Üye Ahmet Bayramoğulları ve Üye Münir Pak'ın seçildiği, Davalı S.S. Mersin Memur Yapı Kooperatifinin 11/11/1977 tarihli tescilde kooperatifin tasfiyeye girdiği bildirilmiştir.

Duruşmanın 12/11/2019 günü saat 09:45'de yapılacağı,“HMK. 147/2 maddesi gereğince, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,” davetiye yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR