SİVAS 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İpotek fekki davasının ilanen tebliği

SİVAS 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048439
Şehir : Sivas / Merkez
Semt-Mahalle : ALTUNTABAK MAH. / KÜMBET
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 08.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/64395 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
Ali Ünal

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.SİVAS 4. İCRA DAİRESİ

2019/64395 ESAS
İLANEN TEBLİGAT
ALACAKLI : NUĞMAN ATMACA
VEKİLİ : Av. Osman Kaya
BORÇLU : ALİ GÜNEL
Müdürlüğümüzün yukarıda esas numarası belirtilen takip dosyasından adres yetersizliği olması nedeniyle Tebligat kanunu 28. Maddesi gereğince adresi meçhul olan borçluya ilanen tebligat yapılması ve aşağıda açıklanan metnin tebliğ edilmesi uygun görülmüştür.
BORCUN SEBEBİ : Sivas İli Merkez İlçesi Altuntabak Mahallesi 390 ada 2 parselde bulunan taşınmaz üzerindeki 12.07.1973 tarihli ipoteğin fekki istemidir.
Lehinize tesis edilmiş İpoteğin terkini için borçlu tarafından aleyhinize İİK.'un 153. maddesi hükmü gereğince yapılan icra takibinde,
İpotek bedeli dosyamıza depo edilmiş olmakla, iş bu muhtıranın tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün içinde dairemize müracaat ederek ipotek bedelini almanız ve ipoteği fek etmeniz, ipotek bedelini almaktan ve ipoteği fek etmekten kanunen geçerli bir mazeretiniz olmaksızın imtina ettiğiniz takdirde İİK.'un 153. maddesi hükmü gereğince İcra Tetkik Mercii Hakimliğince ipoteğin fek edileceği hususu ihtaren tebliğ olunur.
İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No : TR970001500158007307991291
Vergi Dairesi Adı / No: SİTE VERGİ DAİRESİ - **********

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR