ANTALYA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kamu hukuku ve ceza davası karar tebliği

ANTALYA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036135
Şehir : Antalya / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 08.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/43 Esas
Tebligat Muhatabı
:
SELÇUK ARMITDAL

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA
6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2017/43 Esas
İ L A N
ANTALYA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2017/43
KARAR NO : 2018/583
Mahkememizin 20/11/2018 tarih ve 2017/43 esas, 2018/583 karar sayılı kararı ile sanık Selçuk Armıtdalı'nın üzerine atılı Tombala Bulundurmak ve Çalıştırmak suçundan 1072 Sayılı Yasanın 2/2., 52/4. Maddesi uyarınca 10 AY HAPİS CEZASI ve 1.660 TL.ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına , TCK.nun 51/1. Maddesi gereğincede ERTELENMESİNE,TCK.nun 51/3. Maddesi gereğince 1 YIL DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE ve TCK. Nun 51/7. Maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde yükümlülüklerine uymaması halinde ertelen cezanın kısmen veya tamamen infaz edilmesine,
Yine Mahkememizin 20/11/2018 tarih ve 2017/43 esas, 2018/583 karar sayılı kararı ile sanık Selçuk Armıtdalı'nın üzerine atılı mahkememizin 2017/43 es. Sayılı dosyası ile birleşen Antalya 27. Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/111 esas sayılı dava dosyasında 06/01/2017 tarihinde Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan TCK. Nun 228/1, 62/1, 52/2, 52/4. Maddesi gereğince 10 AY HAPİS VE 3.320 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK. Nun 51/1. Maddesi gereğince ERTELENMESİNE, TCK. Nun51/3. Maddesi gereğince 1 YIL DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE, TCK. Nun 51/7. Maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde yükümlülüklerine uymaması halinde ertelen cezanın kısmen veya tamamen infaz edilmesine,
Sanık Selçuk Armıtdalı hakkında daha önce işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı Antalya 3. Çocuk Mahkemesinin 2014/59 esas 2014/358 karar sayılı ilamı ile hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verildiği, sanığın denetim süresi içerisinde yeniden suç işlediğinden CMK. Nun 231/11. Maddesi uyarınca ilgili mahkemeye ihbarda bulunulmasına,
Sanık Kadir Eren'e ait olduğu tespit edilen ruhsatsız mekanda ele geçirilen; 1 adet gri renkli Schaub Lorenz marka 82 ekran tüplü televizyon, 1 adet boru şeklindeuzatılmış kamara düzeneği, 140 adet tombala kartı, yaklaşık 450 adet pul ve tombala oynatmakta kullanılan elektrikle çalışan küçük toplar bulunan üzerinde birden doksana kadar rakam bulunan motorlu tombala makinesinin TCK. Nun 54/4 maddesi uyarınca ZORALIMINA,
Sanığın sarfına sebebiyet verdiği (kendi payına düşen)110,80 TL yargılama gideri ile 112,00TL. Tebligat masrafı toplamı: 222,80 TL. Yargılama giderininsanıktan tahsiline karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen Süleyman ve Hamide'den olma Antalya 15/04/1997 d.lu, Konya ili Akşehir ilçesiÇay mahallesi nüfusuna kayıtlı (**********) sanık Selçuk Armıtdalı'ya kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla;
7201 Saylı Yasanın 28. Ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Antalya Bölge Adliye mahkemesine istinaf başvuru yolu açık olmak üzere istinaf hakkının kullanılmaması halinde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.30/07/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR